Anton Kosior     - Simon Rompa     2-0   19-10-2021   0:54:00/0:42:00
   01.31-26 19-23    02.36-31 14-19    03.41-36 10-14    04.46-41 05-10    05.31-27 20-24
   06.36-31 16-21    07.27x16 23-28    08.33x22 18x36    09.34-30 17-22    10.30-25 12-18
   11.39-33 07-12    12.16x07 02x11    13.43-39 12-17    14.25-20