[Event "Interland Nederland - USSR KNDB 1980"]
[Site ""]
[White "Boom, Gerrit"]
[Black "Baliakin, Alexander"]
[Result "2-0"]
[GameType "20"]
[Round "1"]
[Date "1980.04.22"]
[WhiteTime "2:15"]
[BlackTime "2:20"]
[TimeControl ""]
[WhiteUrl "http://toernooibase.kndb.nl/Afbeeldingen/Spelers/947.jpg"]
[BlackUrl "http://toernooibase.kndb.nl/Afbeeldingen/Spelers/1889.jpg"]
[WhiteTitle ""]
[BlackTitle ""]
[WhiteRating ""]
[BlackRating ""]
[DamboTopLine "Interland Nederland - USSR KNDB 1980 Round 1"]
[DamboBottomLine "Gerrit Boom - Alexander Baliakin 2-0"]
{Analyse Harm Wiersma} {1e rubriek De Telegraaf, 3 mei 1980} 1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4.
50-44 1-6 5. 31-26 16-21 6. 32-28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 30-24 23-28 {Vanaf dit moment wordt de
partij gekwalificeerd als een moderne opening. Deze zwarte opstoot roept herinneringen op aan de bekende W.K.`72-partij
tussen uw rubriekredacteur en Sijbrands.} 10. 40-35 20-25 11. 24-20 15x24 12. 29x20 14-19 13. 20-15 5-10 14. 37-31
10-14 {De theoretici zijn van mening, dat 19-23 vermoedelijk kansrijker voor zwart is. Vooral als we denken aan de
partij Stokkel-Wiersma uit Alukon 1979, maar niet als we denken aan Wiersma-Buurke uit de clubcompetitie van dat jaar -
en zo blijven we aan de gang -.} 15. 34-29 {Hiermee is de "Boom"-opening een feit. Reeds eerder paste wit deze variant
toe in de clubcompetitie 1979 tegen Scholma. Wits 15e zet is bedoeld om zwarte kortevleugel-ontwikkeling uit te stellen
en juist de witte kortevleugel eerder actief in het spel te betrekken. (I.v.m. de ruimte moet ik het toch kort houden,
want met deze opening zou ik de hele Telegraaf kunnen vullen.)} 21-27 {Beter is }(19-23) 16. 42-37 19-23 {Na
}(11-16{,sterk } 38-32 27x38 43x23 19x28 37-32 28x37 41x32){,een manoeuvre die het spelbeeld beheerst.} 17. 44-40
23x34 18. 40x29 11-16 19. 45-40 13-19 20. 40-34 9-13 21. 37-32 28x37 22. 41x21 16x27 23. 38-32 27x38 24.
43x32 {De andere dubbele ruil, die eerder aan de orde kwam, is inderdaad iets minder kansrijk.} 3-9 25. 35-30
{Schakelt 19-24 en 14-19 uit.} 19-23 {Gedwongen. Na }(7-11 32-28){ staat zwart vrijwel verloren door het ontbreken
van goede formaties.} 26. 31-27 22x31 27. 36x27 {De consequentie van deze opening. Zwarts centrum dreigt ingesnoerd
te worden en zijn vooruitzichten zijn niet erg gunstig.} 14-19 28. 46-41 7-11 29. 48-42 17-22 30. 41-36 22x31 31.
36x27 {Zwart kreeg geen kans met 9-14 tot 23-28 te komen, want dan volgt het offer 26-21 en 33-28 met niet te pareren
dreigingen.} 31...12-17 32. 47-41 2-7 {Na }(18-22 29x18 22x31 26x37 13x22 33-29){ en vervolgens 29-23x23 kan wit een
mooie aanvalsstand opbouwen.} 33. 41-36 8-12 {Beter is steeds op schijf 27 te lopen, hoewel wit vroeg of laat de
bevrijdende ruil 18-22 uit de weg gaat en op een gunstige soort partie-bonnard aanstuurt met 29-24} {Na de tekstzet
forceert wit een schijfwinst, die analytisch echter moeilijk tot winst te voeren is. Daarom moet wit vermoedelijk vanuit
de diagramstand een andere weg inslaan (meer positioneel).} 34. 49-44 17-22 35. 30-24 22x31 36. 36x27 19x30 37.
32-28 23x21 38. 26x19 18-22 39. 19-14 {Na 44-40 is 22-28 en 30-35 nog problematisch.} 9x20 40. 15x35 7-12 41.
29-23 (35-30){is beter.} 22-27 42. 42-37 11-17 43. 34-29 17-22 44. 37-32 27x38 45. 33x42 6-11 46. 39-33
11-16 {Ondanks de schijfwinst speelt de zwakke lange vleugel van wit onze nationale held toch parten.} 47. 42-37
16-21 48. 44-39 21-26 49. 39-34 12-17 50. 23-19 22-27 {Remise is }(4-9){,waarna wit over onvoldoende middelen
beschikt.} 51. 37-32 27x38 52. 33x42 4-9 {Zwart waande zich nog steeds in tijdnood, maar het is hier de vraag of }(
26-31 19-13 17-21 13-8 21-26 8-2 31-37 42x31 26x37 2-19 37-42 19-24){ enz. remise brengt.} 53. 42-37 17-21 54. 29-23
21-27 55. 23-18 27-31 56. 19-13 31x42 57. 13x4 42-47 {Dreigde 4-15.} 58. 18-12 {en wit won.} {De promotie van
een tweede dam op veld 1 en het kunnen formeren van bepaalde vangstellingen betekent hier een overmachtswinst.}