DISCLAIMER: Onderstaande PDN kan soms niet compatible zijn met andere programmas

[Event "WK-match Boomstra - Shvartsman Eindhoven KNDB 2022"]
[Site ""]
[White "Boomstra, Roel"]
[Black "Shvartsman, Alexander"]
[Result "1-1"]
[GameType "20"]
[Round "3"]
[Date "2022.01.07"]
[WhiteTime "0:02:16"]
[BlackTime "0:01:41"]
[TimeControl "4800+60"]
[WhiteUrl "http://toernooibase.kndb.nl/Afbeeldingen/Spelers/3196.jpg"]
[BlackUrl "http://toernooibase.kndb.nl/Afbeeldingen/Spelers/2245.jpg"]
[WhiteTitle "GMI"]
[BlackTitle "GMI"]
[WhiteRating "2430"]
[BlackRating "2398"]
[DamboTopLine "WK-match Boomstra - Shvartsman Eindhoven KNDB 2022 Round 3"]
[DamboBottomLine "Roel Boomstra - Alexander Shvartsman 1-1"]
{[Oorspronkelijk gepubliceerd op Toernooibase, 29-04-2022]
} { Een van de belangrijke partijen voor het verdere verloop van de WK match 2022 was de derde matchpartij. In deze partij wist Shvartsman mij onder druk te zetten, maar uiteindelijk kwam ik met de schrik vrij. Later, bij het interview na de zesde partij, kwam Shvartsman nog terug op deze derde partij. Hij gaf het volgende antwoord op de vraag: `Je wacht op jouw moment deze match, toch?` `Ik had deze match al een moment in de derde partij, ik denk dat ik het miste. Het was een fantastische kans, maar (helaas)... (...) Aan de ene kant gaf het me meer zelfvertrouwen, want (ik weet nu,) het is mogelijk om van Roel te winnen, maar ik was wel teleurgesteld dat ik de goede kans niet benutte. Hoe dan ook, het was geen mogelijkheid om de hele match te winnen.` Neemt niet weg dat de match een heel andere verloop had kunnen krijgen mocht ik op achterstand zijn gekomen. Hierbij mijn analyse van deze derde matchpartij.} { Na de remises in eerste en tweede matchpartij, waarbij er vooral werd gelaveerd, was ik deze partij uit op een scherpe strijd. Vandaar was mijn eerste zet deze partij } 1. 33-29 { Dit wordt gezien als wits meest ambitieuze openingszet, na het slechts sporadisch op hoog niveau toegepaste 1.35-30. } 19-23 2. 35-30 14-19 { Deze zet kwam voor mij niet echt als een verrassing. In de cruciale laatste ronde van het door hem gewonnen WK 2021 had Shvartsman immers ook al zo geopend tegen Jan Groenendijk. Aangezien Shvartsman die ronde inging met een punt voorsprong op zijn naaste belagers [Alexander Getmanski en ondergetekende]
, wilde hij geen risico meer nemen en stuurde hij in die partij regelrecht af op een puntendeling. } 3. 40-35 { De zet die de meeste kans geeft op interessant spel. } ({Later in deze match zou ik in de rapidbarrage tot tweemaal toe [in de eerste en derde partij]
kiezen voor de ruil } 3. 30-24 19x30 4. 34x14 10x19 5. 38-33 23x34 6. 40x29 { waarna Shvartsman steeds vervolgde met door Gantvarg ge?ntroduceerde [zie Sijbrands - Gantvarg, NLD-URS 1973 ]
} 16-21 { en de partijen hun eigen weg gingen. } $5 ) ({ Jan Groenendijk koos in de eerder genoemde partij tegen Shvartsman voor } 3. 30-25 17-22 4. 25x14 9x20 5. 39-33 4-9 6. 44-39 10-14 7. 50-44 5-10 8. 32-28 23x32 9. 37x17 11x22 { maar hij slaagde er niet in ook maar iets positiefs te bereiken tegen het solide centrumspel van Shvartsman.}) 3... 10-14 ({ In de WK-match Chizhov - Sijbrands 1990 koos Chizhov twee keer voor } 3... 17-22 4. 45-40 20-25 { al had Chizhov daarbij niet de intenties om de komende witte voorpost op 24 te gaan omsingelen. } { Zo werd in de 19e matchpartij na } 5. 30-24 19x30 6. 35x24 { prompt vervolgd met } 13-19 7. 24x13 8x19 $10 ) 4. 30-25 { In de nu ontstane stand hebben de witspelers maar liefst 71% gescoord! Dat heeft echter geenszins met de waarde van de stand te maken. Het is slechts een gevolg van het feit dat de witspelers in deze stand doorgaans de sterkere dammers zijn. In partijen met een groot krachtsverschil wordt er door witspelers namelijk vaker geopend met de beginzet 1.33-29. Daar komt bij dat sterke zwartspelers in deze opening [na 1.33-29 19-23 2.35-30]
doorgaans reageren met het scherpere 2...20-25. } 20-24 5. 29x20 15x24 {Hoewel de score in deze opening dus overweldigend in het voordeel is voor de witspelers, lijkt het mij dat zwart goede perspectieven heeft. De zwarte schijf op 24 staat voorlopig sterk tegen de zwakke witte schijven op 25 en 35. Ook heeft zwart het voordeeltje dat hij geen passieve schijf op 15 meer heeft. } 6. 34-30 ({ Een alternatieve witte aanpak zou kunnen zijn: } 6. 45-40 5-10 ({ In Gantvarg - Presman, Brunssum 1990 ging het verder met } 6... 17-21 7. 32-28 23x32 8. 37x28 5-10 9. 38-33 18-23 10. 42-37 23x32 11. 37x28 12-18 12. 34-29 7-12 13. 29x20 19-23 14. 28x19 13x15 { en het zal de lezer denk ik niet verwonderen dat die partij daarna snel in remise eindigde. }) 7. 32-28 23x32 8. 37x28 17-22 9. 28x17 12x21 { zoals onder andere werd gespeeld in Hermelink - De Ruiter, NK 1974 en N`Diaye-Kouperman, Maars 1993. In beide partijen kwamen de zwartspelers echter geen moment in de problemen. }) 6... 5-10 7. 45-40 17-21 8. 39-33 ({ Onder andere in mijn partij tegen Van der Ploeg, Damweek Hijken 2021, vervolgde ik hier met } 8. 50-45 { Deze zet is met name bedoeld om zwart: a) niet gelegenheid te geven tot de 2x2 terugruil na 8.39-33 met 24-29 9.33x24 23-28 10.32x23 18x20 b) gaat ervan uit dat zwart toch wel reageert met } 21-26 ( {Naar ik aanneem had Shvartsman gekozen voor } 8... 11-17 { Het meest principi?le vervolg, gezien de zet 9.50-45, lijkt me dan } $1 9. 31-26 21-27 10. 32x21 16x27 11. 37-32 17-21 ( { Met zwart zou ik ook } 11... 6-11 12. 32x21 11-16 { overwegen. }) 12. 26x17 12x21 13. 32-28 23x32 14. 36-31 27x36 15. 38x16 { zoals alleen werd gespeeld in de partij Van den Akker - Derkx, NK 2009 [met 39 op 34 en 44 nog op 50 kwam het ook voor in Jan van Dijk - Roy Coster, Ereklasse 2016]
. Toch voelen de meeste witspelers [en vanwege de solide zwarte stand kan ik het ook wel begrijpen]
zich niet aangetrokken tot deze uitwisseling. Maarja, als wit na 8.50-45 11-17 alsnog 9.39-33 doet, dan had hij mijns inziens beter meteen 8.39-33 kunnen doen om 50 mooi op zijn plaats te laten. }) { Na het veel gespeelde 8...21-26 kan wit ideaal vervolgen met de dubbele ruil } 9. 32-28 23x32 10. 37x28 26x37 11. 41x32 { met 6 tempi winst. Het vervolgplan zal eruit bestaan om met de zojuist gewonnen tempi proberen druk te zetten op schijf 24. } { Tegen Ton Van der Ploeg ging het verder met } 11-17 ({ De [niet eerder gepubliceerde]
sneldampartij Boomstra - Strugatch Wch blitz ql 2018 en Boomstra - Vandecaetsbeek, sim 2016 kenden een typisch vervolg met: } 11... 18-23 12. 39-33 12-18 13. 44-39 ({exacter is} 13. 40-34 $1 ) 13... 11-17 ({ Mogelijk lijkt} 13... 23-29 $6 {, zie Kalmakov - Motrichko, Minsk 2015.}) 14. 39-34 10-15 15. 34-29 23x34 16. 40x20 15x24 17. 49-44 18-23 18. 44-40 7-12 19. 43-39 4-10 20. 36-31 1-7 ({ Vandecaetsbeek vervolgde nu met: } 20... 10-15 21. 31-27 12-18 $2 22. 27-22 $1 18x27 23. 32x12 23x34 24. 40x20 8x17 25. 33-28 15x24 26. 28-23 19x28 27. 30x10{+-} { en ik won. } ){De partij tegen Strugatch ging verder met} 21. 31-27 10-15 22. 46-41 7-11 23. 41-37 12-18 { [Zwart stond al onder hevige druk]
} $2 24. 27-22 $1 18x27 25. 32x12 23x34 26. 40x20 8x17 27. 33-28 15x24 28. 28-23 19x28 29. 30x10{+-} { en ik won. } ){ Het verdere verloop tegen Van der Ploeg was als volgt:} 12. 36-31 6-11 13. 39-33 1-6 14. 44-39 17-21 15. 39-34 21-26 16. 49-44 26x37 17. 42x31 11-17 18. 44-39 7-11 19. 34-29 18-22 20. 29x20 19-23 21. 28x19 13x15 22. 32-28 { met goede stand voor wit. } ) ({Een geheel andere speelwijze heeft wit in } 8. 31-26 10-15 9. 26x17 11x22 { en wit moet iets gaan verzinnen tegen het grote zwarte centrum. [Zie onder andere Gantvarg - Tsipes, URS-ch 1985 en Machtelinck - Leclerc Partenay 2014.]
}) ({Tot slot zou wit ook nog kunnen overwegen te vervolgen met het alleen door Wim Bremmer gespeelde [maar wel maar liefst 3x]
} 8. 38-33 {al werd daar door geen van zijn tegenstanders met} 8... 11-17 {op gereageerd. Mogelijk zou dan via zetverwissling met} 9. 32-28 23x32 10. 37x28 18-23 11. 31-26 23x32 12. 36-31 12-18 13. 31-27 32-37 14. 41x32 07-11 $2 ({beter is} 14... 18-23) {een stand kunnen ontstaan uit de partij Bies - Smeenk, NK 1982. Daarin trok Bies het voordeel na zich toe met} 15. 40-34 18-23 16. 34-29 $1 23x34 17. 50-45 34-40 18. 45x34 13-18 19. 43-38 08-13 20. 46-41 18-23 21. 33-29 24x33 22. 38x18 13x31 23. 26x37 {+= } {Voor een voorbeeld van de witte strategie na 8.38-33 21-26 verwijs ik u graag naar de overtuigende partij Wim Bremmer - Anne Dekker 2-0, NLD-Cup 1997.}) 8... 11-17 { Shvartsman handhaaft terecht de schijf op 21. } $1 ({ Door het laten staan van schijf 21 krijgt wit geen gelegenheid tot de ideale vleugelontwikkeling met } 8... 21-26 9. 32-28 23x32 10. 37x28 26x37 11. 41x32 ) 9. 44-39 7-11 10. 32-28 23x32 11. 37x28 { Terwijl wit een aanval op schijf 24 probeert te starten met 40-34 gevolgd door 34-29, is het juist zwart die als eerste de aanval opent op de witte centrumschijf op 28. } 18-23 12. 42-37 23x32 13. 37x28 13-18 14. 47-42 18-23 15. 42-37 23x32 16. 37x28 12-18 { Vanaf zet 11 heeft wit door driemaal de slag 37x28 zes tempi gewonnen. Daar staat tegenover dat het witte centrum door het ontbreken van schijven op 37/42/47 behoorlijk is uitgehold. } 17. 40-34 { Wit vult het gat in het centrum niet op, maar richt zich op 24. } 19-23 $1 ( { Op } 17... 18-23 { volgt de ruil } 18. 50-44 23x32 19. 38x27 21x32 20. 33-29 24x33 21. 39x37 { In deze opengebroken stand moet wit nog een bestemming zien te vinden voor de opvallende schijven op 31/36/37/41/46 [al geldt dat in mindere mate ook voor de zwarte vork 6/11/16/17]
. Ook heeft zwart zijn schijf op 15 ontwikkeld, maar aan de andere kant heeft wit een voorsprong van 7 tempi. Er lijkt sprake te zijn van een soort dynamisch evenwicht, waarbij zwart meer opties heeft en de witte stand voorlopig iets makkelijker speelbaar is.} ) 18. 28x19 24x13 { Bij de openingsvoorbereiding op de WK-match had ik deze stand [met 6 op 7]
al op het bord gehad.Ik zal kort toelichten hoe mijn openingskeuzes voor een match in grote lijnen tot stand komen. In mijn ogen kunnen bekeken openingen voor de match in drie categorie?n worden ingedeeld: 1) Openingen die ik echt graag zou willen spelen. Deze behoeven nauwelijks extra aandacht. Ik geloof dermate sterk in de objectieve waarde van de stand, of ben zo bekend met de plannen, dat ik ervan overtuigd ben dat ik achter het bord alle mogelijke problemen kan oplossen. 2) Openingen waar ik niet in geloof of niet geschikt acht voor de matchstrategie. Hiervoor is de oplossing simpel: niet spelen. Zo speelde ik deze gehele match met wit geen 1.34-29. 3) Openingen waar ik over twijfel. Dit is het grootste gebied. Er zijn een hoop openingen waarvan ik denk: dat zou wat kunnen zijn, maar misschien ook niet. Het is het proberen waard.Tot openingen waar ik over twijfel behoort ook het gevaarlijke gebied: waarschijnlijk is het niet echt goed, maar het lijkt me nou ook weer niet zo slecht dat het in categorie 2) zou moeten vallen.En laat nou net deze opening van de partij behoren tot dat laatste: het liefst had ik deze stand niet op het bord gezien deze match, maar als het echt moest was ik bereid deze te spelen. Pas n? deze partij kwam de opening in de tweede categorie terecht: niet meer spelen.} 19. 31-26 { Na 20 minuten nadenken gespeeld. } ({ Een foutief plan leek me } 19. 38-32 $2 17-22 20. 31-27 22x31 21. 36x27 11-17 22. 48-42 1-7 23. 43-38 8-12 24. 41-37 21-26 25. 46-41 17-22 $1 26. 41-36 22x31 27. 36x27 6-11 { en zwart ontwikkelt grote druk op de witte linkervleugel. Een voorbeeld: } $1 28. 32-28 3-8 29. 37-32 11-17 30. 49-43 18-22 $1 31. 27x18 13x22 { en het lijkt erop dat de komende vleugelaanval niet meer te stoppen is. }) ({ Het stond mij ook niet zo aan dat wit een lastig tempo zou moeten kiezen na } 19. 34-29 1-7 20. 50-44 21-26 $6 ) 19... 1-7 ({ In de partij Baliakin - Provoost, NK 2015 [met 6 op 7]
maakte Ben een positionele fout met } 19... 14-19 { waardoor wit de kans kreeg zijn korte vleugel ideaal te activeren met } $2 20. 30-24 $1 19x30 21. 35x24 { Daar was niet meteen alles mee gezegd, maar na een grote vereenvoudiging zou Baliakin weer sterk komen opzetten. } ) 20. 41-37 ({ Een dag later gaf Shvartsman in de studio aan dat wit volgens hem beter } 20. 34-29 { zou kunnen spelen. Ik neem aan dat hij dan doelt op een vervolg als } $1 21-27 21. 50-44 7-12 22. 38-32 27x38 23. 43x32 { waarmee wit het tempoverschil nog hoger laat oplopen, al verdient de witte stand mijns inziens nog steeds niet de schoonheidsprijs. } ) 20... 18-23 { Dit noemde Shvartsman een sterke zet. Inderdaad neemt zwart hiermee het belangrijke veld 23 in handen. Toch vond ik het tijdens de partij niet direct zo`n probleem, eindelijk komt er echt kleur in de strijd! } 21. 46-41 7-12 22. 37-31 ({ Positioneel gezien verdient } 22. 36-31 { wellicht de voorkeur, maar er is een taktisch probleem: } $2 14-20 $1 23. 25x5 21-27 24. 5x21 16x47 25. 50-45 47-36 26. 37-31 36x40 27. 45x34 { en zwart staat beter vanwege de verzwakte witte lange vleugel. } ) ({ Daarnaast is } 22. 33-29 { verhinderd vanwege een taktische wending } $2 21-27 $1 23. 29x7 27-31 24. 36x27 17-21 25. 26x17 11x44 26. 50x39 2x11 {-+} { met schijfwinst en partijwinst. } ) ({ Tot slot is } 22. 50-44 { positioneel onwenselijk vanwege de aanvalsactie } $2 23-28 $1 23. 33x22 17x28 24. 26x17 11x22 { en doordat wit niet meer kan ruilen met 39-33 28x39 44x33 [vanwege het opspelen van schijf 50]
zal wit grote moeite hebben om de zwarte aanvalsgolven onder controle te krijgen. }) 22... 13-18 23. 33-29 8-13 24. 50-44 { De partij begint in een cruciale fase te komen. Beide spelers hebben de stand naar hun wens ingericht, nu is het tijd voor de grote beslissingen. } 3-8 { Een typische zet voor Shvartsman! } $1 ({ Logischer vond ik } 24... 2-8 { om de poot 3/9/14 te behouden. Laten we onderzoeken wat er dan zoal kan gebeuren. } { De meest verstandige reactie is } 25. 41-37 $1 { en door de alternatieven te behandelen zal ik toelichten waarom.} ( { Een positionele fout is } 25. 38-33 { want dan volgt } $2 23-28 $1 26. 33x22 17x28 27. 26x17 11x22 { en zwart heeft een vrijwel winnende aanvalsstand. })( { Daarnaast is de wachtzet } 25. 48-42 { ongeschikt vanwege de overval } $2 23-28 $1 26. 41-37 18-22 { en wit is in grote problemen door de wending } $1 27. 38-33 14-20 $1 28. 25x5 12-18 29. 5x32 22-27 30. 31x22 18x47 {-+} ) ( { Ook is het voor wit te vroeg om meteen veld 24 te bezetten met } 25. 30-24 { Zwart kan nu al (licht) voordeel forceren met } $2 23-28 ( { De scherpste winstpoging is } 25... 21-27 26. 31x22 17x28 ) 26. 41-37 17-22 $1 27. 26x17 12x21 28. 44-40 ( 28. 38-32 $2 18-23 29. 29x27 10-15 30. 32x23 21x41 31. 36x47 14-20 32. 25x14 9x40 {-+} ) 28... 11-17 29. 38-32 18-23 30. 29x27 10-15 31. 32x23 21x41 32. 36x47 14-20 33. 25x14 9x18 34. 34-29 17-22 { en zwarte stand is actiever. } ) { Na 25.41-37 kan zwart ervoor kiezen te vereenvoudigen met } 25... 17-22 {Het heeft er alle schijn van dat zwart ook geen betere opties heeft.} ( {Zo faalt } 25... 21-27 $2 26. 31x22 17x28 { vanwege het verrassende} 27. 26-21 $1 16x27 28. 38-33 $1 ( { Ook sterk lijkt } 28. 37-31 ) 28... 28-32 29. 37x19 14x23 ( {Te overwegen is het offer } 29... 13x24{?!} 30. 29x20 { met veel compensatie voor het schijfverlies.}) 30. 33-28 $1 23x32 31. 29-23 18x40 32. 39-34 40x29 33. 30-24 29x20 34. 25x5 { met kansen voor wit. } ) ({ Daarnaast zou wit een mooie omsingeling in handen kunnen krijgen als zwart ten koste van alles ten aanval wil trekken. Een voorbeeld: } 25... 14-19 26. 30-24 19x30 27. 35x24 10-14 28. 24-20 14-19 ( 28... 17-22 29. 26x10 4x42 30. 31-26 42x31 31. 26x37 $14 ) 29. 20-15 9-14 30. 38-32 $1 23-28 31. 32x23 19x28 32. 43-38 18-22 { wat anders? } 33. 38-33 $1 21-27 34. 29-24 $1 3-9 35. 44-40 27-32 36. 40-35 32x41 37. 36x47 { en wit staat prima. } ) 26. 26x19 13x42 27. 43-38 42x33 28. 39x28 $10 ) 25. 30-24 { Deze zet was mijn grootste bok tijdens de WK-match 2022. Positioneel leek me het me sterk om veld 24 alvast in bezit te nemen, maar taktisch is er met de tekstzet een levensgroot probleem!Overigens speelde bij mijn fout ook mee dat het juist Shvartsman was die net zijn kroonschijf had opgespeeld. Ik wist na bestudering van zijn partijen dat hij in veel standen graag zijn kroonschijf in het spel betrekt. Mocht ik tegen een topgrootmeester hebben gespeeld waarvoor het minder typisch zou zijn, was ik waarschijnlijk op zoek gegaan naar de rechtvaardiging achter 03-08. Daarbij was mijn oog dan wellicht gevallen op de komende taktische wendingen. } $2 ({ Ook weinig aantrekkelijk voor wit was } 25. 41-37 { in verband met } $2 21-27 26. 31x22 18x27 27. 29x7 27-31 28. 36x27 17-21 29. 26x17 11x33 30. 39x28 2x11 { en zwart heeft voordeel door de verzwakte witte linkervleugel. } $17 )({ Daarom was het noodzakelijk om de wat lelijke wachtzet } 25. 48-42 { te spelen. Daarmee dwingt wit de zwartspeler zich nader te verklaren. Mogelijke vervolgen zijn dan: } $1 23-28 ({ Het scherpste spel kan ontstaan na de aanvallende ruilen } 25... 21-27 26. 31x22 17x28 27. 30-24 16-21 28. 26x17 12x21 { De meest agressieve manier van slaan. Zwart probeert niet alleen het centrum te bezetten, maar ook het randveld 26 te controleren om wit op alle fronten te beperken. } $1 ({ Toch komt ook } 28... 11x22 { in aanmerking. } ) 29. 42-37 { Een belangrijke zet om extra controle te houden over veld 36. Een principi?le variant is nu: } $1 11-17 30. 38-32 8-12 31. 36-31 6-11 32. 41-36 ( 32. 31-27 $2 18-22 $1 33. 27x27 2-7 34. 29x18 13x42 35. 32x23 42-47 36. 23-18 47x30 37. 35x24 17-22 {-+} ) 32... 11-16 33. 31-26 ( 33. 43-38 $2 18-22 $1 34. 29x7 2x11 35. 32x23 13-19 36. 24x13 9x40 {-+}) 33... 21-27 34. 32x21 16x27 35. 37-31 17-22 36. 43-38 12-17 37. 38-33 { Op het eerste gezicht lijkt zwart nu een mooie flank-centrumaanval te hebben, maar door de stevige witte controle over 24 en 25 heeft wit genoeg tegenspel. } { Een mogelijk vervolg zou kunnen zijn: } 14-19 38. 44-40 19x30 39. 35x24 10-14 40. 40-35 2-7 41. 24-20 7-11 42. 20-15 11-16 43. 35-30 27-32 44. 49-43 { Nu dreigt zwart dood te lopen, maar hij maakt gebruik van een typisch dubbeloffer om snel op dam te komen. } 17-21 $1 45. 26x17 22x11 46. 33x22 18x27 47. 31x22 32-37 48. 29x18 37-42 49. 22-17 11x22 50. 18x27 42-48 { [ook na later damhalen wordt het remise]
} 51. 39-33 48x31 52. 36x27 $10 )({ Zwart zou nog kunnen overwegen een extra wachtzet te spelen met } 25... 2-7 { Wits meest logische vervolgen bestaan dan uit 26.41-37 of 26.30-24, waarna zwart de aanval kan inzetten met 26...21-27 27.31x22 18x27 28.29x18 12x23. Toch komen voor wit ook de wat minder logisch ogende zetten 26.42-37 en 26.29-24 in aanmerking. } { Zo kan er na } 26. 29-24 $6 14-19 27. 24-20 10-15 28. 30-24 $6 19x30 29. 35x24 { fascinerend spel ontstaan. } ){Terug naar de eerste optie met 25... 23-28:} 26. 41-37 14-19 ({Een andere opstelling is} 26... 18-22 27. 38-33 21-27 28. 42-38 13-18 29. 38-32 ({ Niet goed voor wit is } 29. 37-32 28x37 30. 31x42 14-19 $1 31. 30-24 19x30 32. 35x24 2-7 { en zwart komt altijd tot een belangrijke terugruil: } $1 33. 44-40 10-14 $1 34. 40-35 { en nu } 18-23 35. 29x18 22x13 { met voordeel voor zwart. } $1 ) 29... 27x38 30. 43x23 8-13 31. 49-43 22-27 32. 31x22 17x19 33. 43-38 { met een door het grote tempoverschil [+14]
wat moeilijk te beoordelen stand. } ) 27. 30-24 ({ Een geheel ander idee voor wit is } 27. 29-24 10-14 28. 24-20 { en zwart moet kiezen tussen 28...17-22 of 28...18-22, waarna wit probeert zijn omsingeling verder vorm te geven. } ) 27... 19x30 28. 35x24 28-33 { Een typisch computeridee! } $6 ({ Komisch is dat zwart na } 28... 10-14 29. 24-20 { nog steeds hetzelfde offer zou kunnen overwegen } 29... 28-33 $6 ({ Spannender is } 29... 18-22 30. 38-33 21-27 31. 42-38 17-21 32. 26x17 12x21 ) 30. 39x28 21-27 31. 31x22 18x27 32. 37-31 16-21 $1 33. 31x22 21-27 34. 22x31 17-21 35. 26x17 11x15 $10 ) 29. 39x28 21-27 $1 30. 31x22 18x27 { Zwart dreigt nu met 31...27-31 32.36x27 17-21 33.26x17 12x41 en door het gat op 39 heeft wit moeite deze dreiging effectief te pareren. Maar door de net gewonnen schijf, die natuurlijk op elk wenselijk moment weer teruggeven kan worden, is de witte schade beperkt. } { Het meest verstandig doet wit eraan de net gewonnen schijf meteen te terug te laten winnen met } 31. 34-30 $1 ({ Ook leuk is de taktische variant } 31. 26-21 17x26 32. 37-32 12-18 $5 ({ Zwart heeft licht voordeel na } 32... 10-14 33. 32x21 26x17 { gevolgd door 34...17-22 35.28x17 11x22 } ) 33. 32x21 16x27 34. 28-23 9-14 $1 35. 23x3 10-15 36. 3x20 13-19 37. 24x13 15x33 38. 38x29 4-9 39. 13x4 11-17 40. 4x31 26x50 { al levert deze dam voor 1 stuk niet meer dan remise op na } 41. 25-20 50-28 42. 49-44 28x50 43. 20-14 $10 ) 31... 27-31 32. 36x27 17-21 33. 26x17 12x34 34. 30x39 { en door het ontbreken van schijf 36, waardoor wit moeite zal hebben de linkervleugel echt te controleren, staat zwart een tikkeltje makkelijker. } ){Terug naar de partij:} 25... 23-28 { Natuurlijk! } $1 26. 34-30 { Gespeeld bij gebrek aan beter. } ({ Mijn grootste probleem is dat } 26. 41-37 { is verhinderd door } $2 28-33 $1 27. 39x28 18-23 28. 29x7 21-27 29. 31x22 17-21 30. 26x17 13-18 31. 22x13 11x31 32. 36x27 8x50 33. 7-1 {-+}{ En zwart gaat het afspel winnen. [Een combinatie die met name bekend is uit de Van Westerloo-variant, zie onder andere Borkowa - Tansykkuzhina 0-2, EU-chW 2002]
.]
} ) ({ Ook foutief is } 26. 44-40 $2 28-33 27. 39x28 18-23 28. 29x7 21-27 29. 31x22 17-21 30. 26x17 13-18 31. 22x13 11x42 32. 48x37 8x48 { en zwart wint minimaal een schijf. } ) ({ Een positionele catastrofe leek me } 26. 35-30 $2 28-32 ({ wellicht is } 26... 17-22 27. 26x17 12x21 { nog sterker. } ) 27. 38x27 21x32 28. 43-38 32x43 29. 49x38 14-19 { etc. } ) 26... 28-32 { Waarschijnlijk inderdaad de beste zet. } $1 ({ Tijdens de partij was ik nog meer bevreesd voor de zwarte vleugelaanval met } 26... 18-22 $5 27. 38-33 ({ De witte stand is niet meer te hanteren na } 27. 31-27 22x31 28. 26x37 17-22 ) 27... 21-27 28. 48-42 ({ Wit moet onder andere sterk rekening houden met } 28. 44-40 $2 17-21 $1 29. 26x17 12x21 30. 31-26 $2 8-12 31. 26x19 14x45 {-+} )({ Een ander probleem voor wit is } 28. 24-20 $2 17-21 29. 26x17 12x21 30. 31-26 13-19 31. 26x17 19-24 32. 30x19 14x34 33. 39x30 28x50 34. 17x28 {-+}) 28... 2-7 { Ter voorbereiding van ruil met 17-21. } $1 29. 42-38 13-18 30. 44-40 17-21 31. 26x17 12x21 32. 40-34 7-12 { Van een afstand was ik bang dat zwart nu een beslissende vleugelaanval zou hebben. Er dreigt immers 33...21-26 34.41-37 27-32 35.38x27 28-32 36.37x17 12x32 waarmee de gehele witte vleugel wordt opgeblazen. Toch heeft wit nog genoeg tegenspel na } 33. 31-26 { Hiermee dwingt wit een ongelukkig tempo bij zwart af! } $1 9-13 34. 26x17 12x21 35. 24-20 $1 13-19 36. 20x9 4x13 37. 30-24 $1 19x30 38. 35x24 { en nu blijkt dat ook de witte vleugelaanval niet meer te stoppen is. } 27-31 39. 36x27 21x32 40. 38x27 22x31 41. 33x22 18x27 42. 24-20 10-15 43. 39-33 15x24 44. 29x20 31-36 45. 34-30 36x47 46. 30-24 47x29 47. 24x33 27-31 48. 20-15 31-37 49. 15-10 37-41 50. 10-4 41-47 51. 4x36 47x29 { en wit gaat het eindspel succesvol verdedigen. } $10 ) 27. 38x27 21x32 28. 24-20 { Door de dreiging 28...32-38 29.43x32 13-19 30.24x22 17x46 -+ had ik geen alternatief. Zwart staat nu voor de keuze hoe hij zijn bezetting van 32 vervolg wil geven. } 17-21 { De meest overzichtelijke zet is niet altijd de beste. } ({ Op het directe } 28... 13-19 { had ik waarschijnlijk gereageerd met } 29. 39-33 $6 19-24 30. 30x19 14x34 31. 44-39 10-15 32. 39x30 15x24 33. 30x19 9-13 34. 19-14 32-37 35. 41x32 13-19 36. 14x23 18x27 37. 31x22 17x28 38. 25-20 { en wit heeft een duidelijk [verdedigings]
plan met 20-14 gevolgd door 35 naar 15. } )({ Maar wel beter dan het in de partij gespeelde 28... 17-21 lijkt me } 28... 18-22 $1 29. 20-15 22-27 $1 30. 31x22 17x28 { en wit staat voor een moeilijke verdedigende taak. De schijf op 28 blokkeert het uitkomen van schijf 44. Het lukt het wit ook niet om de verre voorpost op 32 onder druk te zetten, een klein voorbeeld: } 31. 36-31 ({ Ik denk dat wit het moet hebben van iets als } 31. 39-34 16-21 32. 26x17 11x22 33. 44-39 12-17 34. 48-42 6-11 35. 43-38 32x43 36. 39x48 { maar ik geef meteen toe dat het er zowel pover als zorgelijk voor wit uitziet. } ) 31... 12-17 32. 48-42 $2 14-20 $1 33. 25x21 16x38 {-+}) 29. 26x17 12x21 30. 20-15 $1 ({ Na het alternatief } 30. 30-24 21-27 ( 30... 10-15 31. 29-23 18x29 32. 24x33 15x24 33. 33-29 24x33 34. 39x37 ) 31. 31x22 18x27 32. 20-15 16-21 33. 39-33 11-16 { wist ik niet goed hoe wit zich daarna zou moeten opstellen. } ) 30... 13-19 $1 ({ Ik had geen enkele angst voor } 30... 21-26 $2 31. 29-23 $1 26x46 32. 23x3 14-19 33. 3x37 46x23 34. 30-24 $1 10-14 35. 44-40 23x45 36. 39-34 45x20 37. 15x24 { en wit heeft uitstekende winstkansen. } ) 31. 31-26 ({ Op internet meen ik ergens te hebben gelezen dat het tijdelijke offer } 31. 29-23 $2 19x28 32. 31-27 { een betere oplossing zou zijn voor de witte problemen. Dat is evenwel een misvatting. Wit staat dan onder grote druk na } 18-22 $1 33. 27x38 22-27 $1 ) 31... 19-23 { Net als op zet 28 kiest Shvartsman voor de meest overzichtelijke voortzetting. } ({ Veel kansrijker was: } 31... 8-13 $1 32. 26x17 11x22 { Nu wit staat voor een typische keuze: actief of passief verdedigen? In mijn beleving is dit een van de thema`s die de absolute topspelers onderscheidt van de sterke spelers. Het vergt jaren van kennis en ervaring om te weten op welk moment een passieve verdediging volstaat en wanneer er juist actief opgetreden moet worden!In dit geval lijkt een actieve verdediging het beste. In de spannende stand die ontstaat na } 33. 30-24 ({ Een passieve optie optie is iets als } 33. 48-42 16-21 34. 41-37 32x41 35. 36x47 { en wit moet zwaar verdedigen. } ) 33... 19x30 34. 35x24 $1 22-28 $1 35. 36-31 { kan wit in de komende clinch net op de been blijven [zie ook de varianten bij het commentaar op Toernooibase]
. } $1 { Een enkel voorbeeld: } 2-7 36. 31-26 7-11 37. 48-42 16-21 38. 26x17 11x22 39. 42-37 22-27 40. 44-40 6-11 41. 49-44 $1 11-16 42. 40-34 { en nu is het van groot belang dat wit na } $1 14-19 { naar remise combineert met } ({ ook na } 42... 16-21 43. 24-20 21-26 44. 43-38 32x43 45. 39x48 13-19 46. 44-40 { blijft wit op de been. } ) 43. 44-40 $1 19x30 44. 43-38 32x43 45. 39x48 30x39 46. 37-31 27x47 47. 29-24 47x20 48. 25x3 28-32 49. 3-25 $15 ) 32. 26x17 23x34 33. 39-33 11x22 34. 30x39 22-27 35. 39-34 ({ Ik begreep tijdens de partij dat wit nu met } 35. 48-42 $1 16-21 ( 35... 14-19 36. 35-30 10-14 37. 30-24 19x30 38. 25x34 $10 ) 36. 42-37 14-19 37. 37x28 18-23 38. 25-20 $1 23x32 39. 20-14 9x20 40. 15x13 8x19 41. 33-29 { de stand kon proberen te vereenvoudigen. Ik vond dit echter dermate armzalig, dat ik besloot om door te spelen. Onterecht evenwel! In de partij ga ik weer een zware tijd tegemoet, terwijl ik me veel zwaar werk had kunnen besparen. Een mogelijk slot in deze variant had kunnen zijn. } 6-11 (41... 32-38 $2 42. 43x32 27x38 43. 39-33 $1 ) 42. 39-33 11-16 {[Enkel gericht tegen 43.43-38 32x43 44.49x38.]
} 43. 44-39 $1 21-26 44. 39-34 26-31 45. 43-38 ({ ook } 45. 33-28 32x23 46. 29x18 { is prima } ) 45... 32x43 46. 49x38 27-32 47. 38x27 31x22 $10 ) 35... 16-21 36. 43-38 32x43 37. 49x38 21-26 ({ Jan Groenendijk legde bij het commentaar op de livestream helder uit dat hij } 37... 14-19 { sterker vond, omdat schijf 21 later, in het geval 27 wordt afgeruild, nog naar veld 27 kan komen. Ik ben geneigd me geheel aan te sluiten bij die mening, al denk ik niet dat het van doorslaggevend belang was. } $1 ) 38. 34-29 { Deze zet rechtvaardigt 37...21-26. } ({ Beter was } 38. 41-37 { maar ik schrok van de fraaie combinatie na } $1 18-23 $5 39. 37-32 { [?]
} ({ Ook al minder problemen dan in de partij heeft wit na } 39. 35-30 6-11 40. 34-29 23x34 41. 30x39 ) 39... 23-29 $1 40. 34x23 14-20 41. 25x12 4-9 42. 15x13 6-11 43. 32x21 26x50 44. 35-30 { maar wit houdt het afspel bij het beste spel net remise. } ) 38... 14-19 39. 41-37 (39. 33-28 $2 19-24 $1 40. 29x20 18-23 41. 28x19 09-14 42.20x09 04x24 43. 15x04 06-11 44.04x31 26x46 {-+} ) 10-14 { Simpel en sterk! } $1 40. 44-39 ({ Met 39...10-14! heeft zwart } 40. 33-28 { uitgeschakeld door } $2 18-22 $1 41. 28x17 19-23 42. 29x18 27-31 43. 36x27 8-12 44. 17x8 2x33 {-+}) 40... 19-23 $1 41. 39-34 6-11 42. 34-30 {Ik merkte aan mezelf dat ik gedurende de laatste zetten de controle over de partij weer enigszins aan het verliezen was. Het was de hoogste tijd om me te herpakken, want een nieuwe fout kan ik me gezien de zorgelijke stand op het bord amper veroorloven. Na het afgeven van mijn volgende slag liep ik even richting de lunchtafel en maande ik mezelf tot kalmte. Daarna kwam ik met een hernieuwde focus terug achter het bord om dat ene punt veilig te stellen. } ({ Het is denk ik een kwestie van smaak of men 42.34-30 prefereert, of het alternatief met } 42. 38-32 27x38 43. 33x42 11-17 44. 29-24 8-13 45. 34-30 { In beide gevallen moet wit op zijn tellen passen, maar is de stand met nauwkeurig spel goed te verdedigen. }) 42... 23x34 43. 30x39 18-22 44. 39-34 { De menselijke zet. } ({ Kingsrow en Scan wijzen op de mogelijkheid } 44. 33-29 8-13 45. 38-33 $1 { om daarmee } 13-18 { uit te schakelen: } $2 46. 37-31 $1 26x37 47. 48-42 37x48 48. 15-10 48x23 49. 10x6 {+-} ) 44... 8-13 45. 34-29 13-18 ({In eerste instantie leek mij dit simpele opbouwzetje een kleine positionele fout. Nauwkeuriger leek me} 45...2-8 $1 46. 35-30 11-16 $1 { om zodra wit reorganiseert met} 47. 38-32 $2 ({ Bij nader inzien valt het zwarte voordeel toch danig tegen na} 47. 48-43 $1 { waarmee schijf 16 tijdelijk buitenspel blijft staan.}) 27x38 48. 33x42 {sterk te kunnen reageren met} 22-28 $1 { zonder last te hebben van } 49. 42-38 $2 28-33 $1 {-+} ) 46. 35-30 2-8 47. 38-32 ({ Na } 47. 30-24 8-13 { lijkt de stand vrijwel symmetrisch. Toch heeft wit in deze standen door de schijf op 15 vaak grote problemen! Ik berekende zoal: } 48. 38-32 27x38 49. 33x42 11-16 $1 ( 49... 22-27 $2 50. 25-20 $1 14x25 51. 15-10 4x15 52. 24-19 13x33 53. 37-31 26x37 54. 42x4 {+-} ) 50. 42-38 16-21 { Erg gevaarlijk is nu } 51. 38-33 $2 ( { Ook na } 51. 37-32 { zag ik grote problemen door een verrassende zet } 22-27 $1 52. 48-43 { De enige.} $1 ( 52. 32-28 $2 18-22 $1 53. 28x17 21x12 54. 48-42 12-18 $1 {-+}) ( 52. 38-33 $2 27x38 53. 33x42 21-27 54. 42-37 18-23 55. 29x18 13x22 56. 48-43 14-19 57. 24x13 09x18 {-+}) ( 52. 24-20 $2 13-19 53. 48-42 19-24 54. 29-23 18x29 55. 32-28 14-19 56. 42-37 9-13 57. 28-23 19x28 58. 20-14 28-33 {-+}) 52... 26-31 { Dit introduceert ineens de dreiging 53...21-26! 54.32x21 26x17 55.36x27 18-23 56.29x18 13x31. Tijdens de partij zag ik hiervoor geen veilige oplossing, maar Kingsrow en Scan weten het wel: } $1 53. 29-23 $3 18x20 54. 15x24 { en wit maakt altijd remise met de slag 36x16. } ) {Terug naar de eerste variant:} 51... 21-27 52. 48-42 27-31 53. 36x27 22x31 54. 42-38 ({ misschien is } 54. 33-28 { beter } ) 54... 31x42 55. 38x47 18-22 { en wit moet erg oppassen voor de 4x4 oppositie na } 56. 33-28 $2 ({ Heel nipt remise is } 56. 24-20 $1 13-19 57. 15-10 $1 4x24 58. 29x20 26-31 59. 20-15 19-24 60. 47-42 31-36 61. 42-37 22-27 62. 25-20 $1 ({ of zelfs } 62. 37-31 $1 27-32 63. 33-28 32x23 64. 25-20 14x25 65. 15-10 36x27 66. 10-4 $10 ) 62... 14x25 63. 15-10 9-14 64. 10x30 25x34 65. 33-28 $10 ) 56... 22x33 57. 29x38 13-19 $1 58. 24x13 9x18 {-+}) 47... 27x38 48. 33x42 8-13 (22-28 $2 50. 42-38 $1{+/-}) 49. 42-38 22-27 50. 38-33 11-17 51. 48-42 18-22 { Dit geeft geen winstkansen meer. } $2 ({ Waarschijnlijk had Shvartsman na zijn meest logische zet de remise voor mij al berekend, desalniettemin had hij het toch moeten proberen. Na } 51... 17-22 $1 52. 42-38 { ligt het volgende verloop het meest voor de hand: } $1 27-31 53. 36x27 22x42 54. 38x47 { en nu twee opties: } 18-23 ({ Dezelfde stand ontstaat na } 54... 18-22 55. 30-24 26-31 ({ Na } 55... 22-27 { kan wit een typisch offer voorbereiden: } 56. 33-28 26-31 57. 15-10 $1 ( { ook } 57. 24-20 { is remise. } ) 57... 4x15 ( 57... 14x5 58. 28-22 27x18 59. 29-23 18x20 60. 25x3 $10 ) 58. 29-23 31-37 59. 24-19 $1 13x24 60. 23-18 27-32 61. 18-12 32x23 62. 12-7 { en de dure doorbraak is genoeg voor remise. } $10 ) 56. 33-28 $1 22x33 57. 29x38 13-18 58. 38-33 18-22 59. 33-29 22-28 60. 24-20 { etc. } ) 55. 29x18 13x22 56. 30-24 26-31 57. 33-29 22-28 58. 24-20 31-36 ({Niet beter is} 58... 31-37 59. 29-24 28-33 60. 24-19 14x23 61. 20-14 9x20 62. 25x14 33-38 63. 14-10 37-42 64. 10-5 23-29 65. 5-28 42-48 66. 28-44 $10 ) 59. 29-24 28-32 60. 24-19 14x23 61. 20-14 9x20 62. 25x14 32-37 63. 15-10 { Het makkelijkste. } $1 4x15 64. 14-9 { Het lukt zwart nu niet om zowel schijf 37 als 23 in veiligheid te brengen. } 37-41 65. 9-3 41-46 66. 3-12 23-28 67. 12-17 28-32 68. 17-21 32-37 69. 21-26 $10 ) 52. 42-38 13-18 53. 30-24 18-23 54. 29x18 22x13 55. 33-29 ( { De laatste hoop van zwart was } 55. 33-28 $2 13-19 56. 24x13 9x18 57. 37-32 17-21 {-+} ) 55... 17-22 56. 37-32 { Remise!Kort na de partij vertelde ik in de studio: Ik denk dat Shvartsman enkele erg sterk zetten vond en ik moest verdedigen [...]
Het voelt alsof de match nu echt is begonnen, ik denk dat er nog interessante dagen gaan komen en ik zal er klaar
voor zijn! Die laatste woorden zou ik de waarheid maken, ik begon een stuk beter te spelen nadat ik deze beproeving had
doorstaan! } $1 1/2-1/2