Toernooibase
HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Games from: European Championship Women Moscow 2018

Most popular applets:
GameResultPlyHitsYearOpening
 H. Verheul - N. Leopoldova    1 - 1  61  561  2018   1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.49-44 20-24 5.31-27 14-20  
 H. Verheul - M. Nogovitsyna    1 - 1  43  535  2018   1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.47-41 01-07 5.34-29 19-23  
 N. Sadowska - V. Doumesh    2 - 0  54  476  2018   1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 06-11 5.32-28 17-21  
 S. Aprosimova - H. Verheul    0 - 2  51  445  2018   1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.50-45 01-06 5.31-26 16-21  
 N. Azarova - N. Sadowska  2 - 0  41  424  2018   1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.44-39 21-26 5.30-25 15-20  

 Page 1 of 10; games 1 - 20 of 200<<   <   >   >>  
GameResultPlyYearOpening
 1.  P. Petruseva - Z. Bupeeva-Sarshoeva  1 - 1  57  2018   1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 05-10 5.31-27 20-24  
 2.  A. Rozhina - C. Osipova  0 - 2  46  2018   1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 07-12 5.37-32 17-21  
 3.  M. Bankowska - D. Veselova  2 - 0  43  2018   1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 17-22 4.32-28 22x24 5.30x28 14-19  
 4.  A. Kardashevskaia - V. Doumesh  0 - 2  42  2018   1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.41-37 07-11 4.34-29 19-23 5.28x19 14x34  
 5.  A. Kolodeznikova-Kychkina - M. Fedorova  2 - 0  52  2018   1.31-26 19-23 2.37-31 14-19 3.41-37 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 17-21  
 6.  A. Bolshakova - E. van Muijen  1 - 1  65  2018   1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 21-26 5.41-37 15-20  
 7.  E. Milshina-Djemotskina - R. Tavlykaeva  2 - 0  43  2018   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.34-30 11-17  
 8.  M. Sipovich - A. Popova  1 - 1  60  2018   1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.31-27 20-24 5.37-31 14-20  
 9.  O. Balukova - G. Berezhnova  1 - 1  54  2018   1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.34-29 19-23 5.41-37 23x34  
 10.  M. Jalg - Y.Yakubovich  0 - 2  62  2018   1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 21-26 4.33-29 17-21 5.39-33 12-17  
 11.  N. Shestakova - A. Arkhangelskaya  1 - 1  64  2018   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 16-21 5.33-28 13-19  
 12.  A. Bolshakova - Y. Makarenkova  1 - 1  52  2018   1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.44-39 21-26 5.50-44 15-20  
 13.  E. Cesnokova - Y. Yurkova  2 - 0  43  2018   1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-20 4.38-33 10-14 5.42-38 05-10  
 14.  E. Kychkina - N. Leopoldova  1 - 1  54  2018   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19  
 15.  A. Idrisova - V. Gorbacheva  1 - 1  56  2018   1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.45-40 20-25 4.29x20 25x14 5.50-45 18-23  
 16.  K. Stanczuk - D. Tkachenko  2 - 0  55  2018   1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.34-30 11-17 5.30-25 06-11  
 17.  D. Fedorovich - R. Shidlauskene-Vitkauskaite  2 - 0  50  2018   1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.34-29 01-07 5.40-34 19-23  
 18.  E. Pavlova-Lubchinskaya - H. Verheul  0 - 2  46  2018   1.32-28 17-21 2.31-26 11-17 3.37-32 18-22 4.41-37 07-11 5.46-41 13-18  
 19.  V Motrichko - A. Shishigina  1 - 1  56  2018   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.35-30 14-19  
 20.  A. Aminova - M. Nogovitsyna  0 - 2  53  2018   1.32-28 20-25 2.37-32 14-20 3.41-37 10-14 4.46-41 05-10 5.34-29 20-24  
 Page 1 of 10; games 1 - 20 of 200<<   <   >   >>  
Apply for account