Toernooibase
HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Games from: EC Women Sepolno Krajenskie 2010

 Page 1 of 5; games 1 - 20 of 99<<   <   >   >>  
GameResultPlyYearOpening
 1.  N. Leopoldova - N. Hoekman-Jankovskaja  1 - 1  55  2010   1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 08-12  
 2.  L. Litvinenko - I. Poepjes-Koopman  2 - 0  44  2010   1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-19 4.38-33 10-14 5.42-38 17-22  
 3.  H. Verheul - O. Baltazhy  1 - 1  58  2010   1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.34-29 26x37 4.42x31 20-25 5.39-34 16-21  
 4.  A. Karpova-Sobakina - Z. Golubeva  0 - 2  44  2010   1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.41-37 07-11 4.34-29 01-07 5.40-34 19-23  
 5.  O. Sadovskaja - D. Skrzynska  2 - 0  58  2010   1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 18-22 4.28x17 12x21 5.33-28 20-25  
 6.  D. Tkachenko - Y. Makarenkova  1 - 1  59  2010   1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.34-30 13-19 5.30-25 08-13  
 7.  I. Pashkevich - A. Chylewska-Sroka  1 - 1  67  2010   1.33-29 20-25 2.32-28 17-21 3.39-33 21-26 4.44-39 18-22 5.28x17 11x22  
 8.  T. Tansykkuzhina - N. Sadowska  1 - 1  68  2010   1.33-29 18-22 2.31-26 20-25 3.37-31 14-20 4.31-27 22x31 5.26x37 20-24  
 9.  M. Nogovitsyna - V Motrichko  2 - 0  70  2010   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10  
 10.  E. Kosobudzka - E. Milshina-Djemotskina  1 - 1  70  2010   1.33-28 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 06-11 5.34-29 20-25  
 11.  S. Kovalevskaja - V. Doumesh  1 - 1  84  2010   1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 08-12  
 12.  V Motrichko - D. Skrzynska  2 - 0  51  2010   1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.37-31 21-26  
 13.  N. Leopoldova - T. Tansykkuzhina  1 - 1  51  2010   1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 12-17 5.27-22 18x27  
 14.  I. Poepjes-Koopman - A. Karpova-Sobakina  0 - 2  63  2010   1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.41-37 16-21  
 15.  N. Sadowska - D. Tkachenko  2 - 0  60  2010   1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.50-45 01-06 5.31-26 16-21  
 16.  O. Sadovskaja - M. Nogovitsyna  1 - 1  57  2010   1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 05-10 5.31-27 19-23  
 17.  E. Milshina-Djemotskina - S. Kovalevskaja  1 - 1  59  2010   1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.31-26 07-12 4.36-31 19-23 5.28x19 14x23  
 18.  Z. Golubeva - L. Litvinenko  1 - 1  51  2010   1.34-29 17-22 2.32-28 11-17 3.37-32 06-11 4.41-37 19-23 5.28x19 14x34  
 19.  N. Hoekman-Jankovskaja - H. Verheul  1 - 1  59  2010   1.31-27 18-23 2.34-30 12-18 3.30-25 07-12 4.40-34 02-07 5.37-31 23-29  
 20.  V. Doumesh - E. Kosobudzka  2 - 0  66  2010   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.34-30 14-19  
 Page 1 of 5; games 1 - 20 of 99<<   <   >   >>  
Apply for account