Toernooibase
HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Games from: EC Women Sepolno Krajenskie 2010

 Page 2 of 5; games 21 - 40 of 99<<   <   >   >>  
GameResultPlyYearOpening
 21.  O. Baltazhy - A. Chylewska-Sroka  1 - 1  59  2010   1.34-29 20-25 2.40-34 14-20 3.44-40 10-14 4.32-28 05-10 5.37-32 17-22  
 22.  Y. Makarenkova - I. Pashkevich  1 - 1  55  2010   1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.28x19 14x23 4.26x17 12x21 5.33-28 23x32  
 23.  V Motrichko - N. Hoekman-Jankovskaja  1 - 1  40  2010   1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.34-30 19-23 5.41-37 12-17  
 24.  D. Skrzynska - I. Poepjes-Koopman  1 - 1  53  2010   1.31-26 19-23 2.34-29 23x34 3.39x30 14-19 4.30-25 19-23 5.25x14 10x19  
 25.  M. Nogovitsyna - L. Litvinenko  2 - 0  39  2010   1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 19-23 5.32-28 23x32  
 26.  S. Kovalevskaja - Y. Makarenkova  1 - 1  72  2010   1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 11x22 5.37-32 16-21  
 27.  O. Baltazhy - N. Leopoldova  2 - 0  66  2010   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10  
 28.  D. Tkachenko - E. Kosobudzka  2 - 0  71  2010   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19  
 29.  N. Sadowska - V. Doumesh  1 - 1  52  2010   1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.31-26 17-21  
 30.  I. Pashkevich - H. Verheul  1 - 1  61  2010   1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.32-28 19-23 5.28x19 14x23  
 31.  A. Chylewska-Sroka - E. Milshina-Djemotskina  1 - 1  56  2010   1.33-28 18-22 2.31-27 22x33 3.39x28 19-23 4.28x19 14x23 5.44-39 10-14  
 32.  Z. Golubeva - O. Sadovskaja  2 - 0  57  2010   1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-20 4.38-33 10-14 5.44-40 17-22  
 33.  T. Tansykkuzhina - A. Karpova-Sobakina  1 - 1  57  2010   1.32-28 17-21 2.34-29 21-26 3.40-34 18-22 4.28x17 11x22 5.34-30 20-24  
 34.  I. Poepjes-Koopman - N. Leopoldova  0 - 2  49  2010   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-21  
 35.  E. Kosobudzka - D. Skrzynska  2 - 0  51  2010   1.33-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.39-33 20-25  
 36.  H. Verheul - E. Milshina-Djemotskina  0 - 2  42  2010   1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 23x32 4.37x28 11x22 5.28x17 12x21  
 37.  M. Nogovitsyna - Z. Golubeva  1 - 1  42  2010   1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 07-12  
 38.  N. Hoekman-Jankovskaja - N. Sadowska  2 - 0  45  2010   1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.31-26 20-25  
 39.  V. Doumesh - O. Baltazhy  1 - 1  57  2010   1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.29-24 20x29  
 40.  A. Karpova-Sobakina - I. Pashkevich  1 - 1  53  2010   1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 22-27  
 Page 2 of 5; games 21 - 40 of 99<<   <   >   >>  
Apply for account