Toernooibase
HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Games from: Championship of Wit-Rusland 2018

 Page 1 of 6; games 1 - 20 of 118<<   <   >   >>  
GameResultPlyYearOpening
 1.  E. Vatutin - S. Nosevitch  1 - 1  41  2018   1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 19-23  
 2.  M. Chasnakova - Y.Yakubovich  0 - 2  52  2018   1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 21-26 5.44-39 26x37  
 3.  I. Tereshko - V. Razayeu  1 - 1  54  2018   1.33-29 18-22 2.31-26 20-25 3.29-23 19x28 4.32x23 14-19 5.23x14 10x19  
 4.  P. Petrusiova - Y. Lazovik  0 - 2  66  2018   1.33-28 17-22 2.28x17 12x21 3.39-33 07-12 4.44-39 21-26 5.32-28 11-17  
 5.  A. Kunitsa - D. Nemets  1 - 1  55  2018   1.34-30 17-21 2.30-25 21-26 3.40-34 11-17 4.44-40 06-11 5.50-44 01-06  
 6.  U. Valjuk - Y. Tsimanovich  2 - 0  62  2018   1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.32-28 16-21 4.31-26 19-23 5.28x19 14x23  
 7.  U. Splendzer - V. Markowskij  1 - 1  52  2018   1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.32-28 23x32 5.37x28 05-10  
 8.  D. Fedorovich - S. Gorbachenko  2 - 0  44  2018   1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.34-30 11-17  
 9.  A. Mouchan - A. Bulatov  0 - 2  55  2018   1.33-28 20-25 2.38-33 14-20 3.42-38 10-14 4.47-42 05-10 5.34-30 25x34  
 10.  V. Belaya - V. Nikalayeva  2 - 0  69  2018   1.33-29 18-22 2.31-26 22-27 3.32x21 16x27 4.37-31 12-18 5.31x22 18x27  
 11.  M. Mironava - V. Khvashchynskaya  1 - 1  62  2018   1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 12x21 4.28x19 14x23 5.33-28 23x32  
 12.  V. Razayeu - U. Splendzer  1 - 1  60  2018   1.32-28 18-22 2.34-29 16-21 3.40-34 13-18 4.45-40 09-13 5.28-23 19x28  
 13.  S. Nosevitch - U. Valjuk  1 - 1  47  2018   1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.32-28 23x32 4.37x28 18-23 5.42-37 23x32  
 14.  V. Markowskij - A. Kunitsa  1 - 1  47  2018   1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.37-31 01-07  
 15.  D. Nemets - E. Vatutin   0 - 2  49  2018   1.34-29 20-25 2.40-34 15-20 3.45-40 10-15 4.32-28 17-21 5.29-24 20x29  
 16.  A. Mouchan - I. Tereshko  1 - 1  64  2018   1.33-28 20-25 2.31-26 15-20 3.37-31 10-15 4.41-37 05-10 5.46-41 20-24  
 17.  A. Bulatov - Y. Tsimanovich  1 - 1  68  2018   1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.31-26 16-21  
 18.  V. Nikalayeva - D. Fedorovich  0 - 2  57  2018   1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.32-28 19-23  
 19.  O. Fedorovich - V. Belaya  2 - 0  53  2018   1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.45-40 07-12 4.50-45 01-07 5.32-28 16-21  
 20.  S. Gorbachenko - P. Petrusiova  1 - 1  69  2018   1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-30 20-24  
 Page 1 of 6; games 1 - 20 of 118<<   <   >   >>  
Apply for account