Toernooibase
HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Games from: Championship of Wit-Rusland 2019

 Page 1 of 7; games 1 - 20 of 132<<   <   >   >>  
GameResultPlyYearOpening
 1.  E. Vatutin - A. Bulatov  1 - 1  64  2019   1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.31-26 07-11 4.36-31 18-22 5.41-36 01-07  
 2.  U. Valjuk - S. Nosevitch  1 - 1  41  2019   1.34-29 18-23 2.29x18 13x22 3.40-34 19-23 4.32-28 23x32 5.38x18 12x23  
 3.  A. Kunitsa - D. Nemets  2 - 0  49  2019   1.34-30 19-23 2.39-34 14-19 3.44-39 17-22 4.50-44 11-17 5.30-25 06-11  
 4.  Z. Shybakou - Y. Zhukouski  2 - 0  80  2019   1.33-29 18-22 2.31-26 22-27 3.32x21 16x27 4.37-32 11-16 5.32x21 16x27  
 5.  S. Darashenka - U. Splendzer  2 - 0  58  2019   1.33-29 18-22 2.31-26 20-25 3.37-31 22-28 4.32x23 19x28 5.29-24 13-18  
 6.  M. Vasko - R. Lysiuk  1 - 1  55  2019   1.33-29 18-22 2.31-26 19-24 3.39-33 22-27 4.32x21 16x27 5.44-39 17-22  
 7.  Y.Yakubovich - V. Khvashchynskaya  0 - 2  76  2019   1.33-29 18-22 2.31-26 13-18 3.39-33 08-13 4.44-39 03-08 5.50-44 16-21  
 8.  D. Nikifarava - E. Shved  2 - 0  57  2019   1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 19-23 4.28x19 14x23 5.35-30 10-14  
 9.  P. Petrusiova - V. Nikalayeva  0 - 2  51  2019   1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.38-32 11-16 4.43-38 07-11 5.37-31 13-18  
 10.  K. Bielaia - M. Chasnakova  1 - 1  58  2019   1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.30-24 19x30 4.34x14 10x19 5.38-33 23x34  
 11.  D. Fedorovich - M.Naurotskaya  2 - 0  50  2019   1.34-30 19-23 2.40-34 14-19 3.44-40 10-14 4.50-44 17-22 5.30-25 22-28  
 12.  O. Fedorovich - V. Belaya  2 - 0  50  2019   1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.31-26 16-21  
 13.  M. Vasko - S. Darashenka  0 - 2  68  2019   1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.31-26 18-22 4.41-37 07-11 5.37-31 21-27  
 14.  U. Splendzer - Z. Shybakou  2 - 0  45  2019   1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 11-16 4.41-37 07-11 5.34-29 01-07  
 15.  Y. Zhukouski - A. Kunitsa  0 - 2  53  2019   1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 07-12  
 16.  D. Nemets - U. Valjuk  1 - 1  50  2019   1.34-29 20-25 2.40-34 14-20 3.45-40 10-14 4.32-28 17-21 5.37-32 05-10  
 17.  S. Nosevitch - E. Vatutin    0 - 2  37  2019   1.34-30 20-25 2.30-24 19x30 3.35x24 18-22 4.31-26 14-19 5.40-35 19x30  
 18.  R. Lysiuk - A. Bulatov  1 - 1  71  2019   1.33-29 20-25 2.35-30 18-23 3.29x18 13x22 4.32-28 22x33 5.38x29 08-13  
 19.  O. Fedorovich - D. Fedorovich  1 - 1  42  2019   1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-23 4.28x19 13x33 5.39x28 17-22  
 20.  M.Naurotskaya - K. Bielaia  1 - 1  65  2019   1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.32-28 16-21  
 Page 1 of 7; games 1 - 20 of 132<<   <   >   >>  
Apply for account