Sorteer commentaar op invoerdatum, oudste eerst
 09-09-2023  Wouter Sipma:
PDN     Diagram 1
Soms hoop je op een kort middagje... maar na de partijzet werd de partij alsnog erg interessant.
23. 36-31 21-27 24. 31x22 12-18