Sorteer commentaar op invoerdatum, nieuwste eerst
 23-10-2022  Hendrik Veenstra:
PDN     Diagram 1
59. 04-15 40x18 60. 28-23 18x20 61. 15x11