(Analyse)opmerking toevoegen     Embed Youtube-film     
Account aanvragen     Regels voor commentaar
Order last inserted     
 16-04-2017 Paul Oudshoorn:
Dit was een van de vele waanzinnig interessante partijen die het toernooi rijk was. Zowel Ben, als Ron deden daarbij vele duiten in het zakje. Het halfopen-klassiek dat gespeeld werd bevat eneorm veel mogelijkheden. Een cruciaal moment was (naar mijn gevoel) het volgende:
PDN
18. 40-35 Wellicht is deze zet mooier, dan het in de partij gespeelde 50-45.
PDN
18. 40-35
PDN
18. 40-35 20-24 19. 33-29 24x33 20. 38x29 19-24 21. 29x20 15x24 22. 32-28 23x32 23. 27x38 Dit lijkt goed voor wit, hij gaat de zwarte lange vleugel aanvallen.
PDN
18. 40-35 19-24 19. 33-28 24-29 20. 28x19 29x40 21. 35x44 13x24 22. 38-33 Deze stand vind ik moeilijk te beoordelen.
 16-04-2017 Coen Donders:
PDN
40. 10-05 11-17 41. 05x41 18-23 42. 41x21 16x27 43. 48-42 26-31 44. 43-38 31-36 45. 42-37 03-08 46. 37-31 36-41 47. 31x22 41-46 48. 22-17 46-23 49. 34-30 25x34 50. 33-28 23x43 51. 49x38 wel lastig hoe het verder moet, verschillende mogelijkheden maar ik denk dat 10-5 remise was.
PDN
40. 10-05 11-17 41. 05x41 18-23 42. 41x21 16x27 43. 48-42 27-31 44. 42-37 31x42 45. 34-30 25x34 46. 43-39 34x43 47. 49x47 26-31 48. 47-41 03-08 49. 33-28 24-29 50. 35-30 na 27-31 wat simpeler.
PDN
40. 10-05 11-17 41. 05x41 18-23 42. 41x21 16x27 43. 33-28 26-31 44. 28-22 27x18 45. 34-29 24x33 46. 43-38 33x42 47. 48x26 03-08 48. 26-21 08-12 49. 49-43 18-23 50. 43-39 23-28 51. 39-34 28-33 52. 21-16 12-17 33-28 en de drie om twee lijkt de mooiste remise-forcing, maar dat verliest juist door drievoudig oppositie!
 19-04-2017 Ben Provoost:
PDN
Ik heb de partij nog niet uitputtend bestudeerd, maar de eerste analyses wijzen uit dat wit het van een opstelling met 29-24 moet hebben.
Een aardige combinatieve (remise)variant vast: 30. 41-36 17-22 31. 29-24 22x31 32. 36x27 08-12
(23-28 is slecht vanwege 32x12, 12-7 en zwart heeft last van vangstellingen.)
33. 43-38 23-28 34. 32x14 21x41 35. 34-29 25x23 36. 33-29 23x34 37. 24-20 15x24 38. 42-37 41x43 39. 48x17.
PDN
De volgende variant is erg fraai, hoewel de witte zetten niet per se de beste zijn: 30. 41-36 17-22 31. 29-24 22x31 32. 36x27 08-12 33. 33-28 03-09 34. 42-38 09-14 35. 43-39 14-20 36. 45-40 20x29 37. 48-43 12-17 38. 38-33 29x38 39. 30-24 19x30 40. 28x08 30-35 41. 08-03 35x33 42. 34-29 33x24 43. 49-44 38x40 44. 37-31 26x28 45. 03-08 21x32 46. 08x39 16-21 47. 39-43 21-26 48. 43-48 06-11 49. 48-39 11-16 50. 39-48 =.
 21-04-2017 Paul Oudshoorn:
Ik heb samen met het publiek genoten van deze partij Ben! Jammer dat het verkeerd afliep voor jou, maar ook Ron legde veel eer in het gevecht. Halfopen-klassiek tussen topspelers geeft bijna altijd spectakel. Prachtige partij!  
 28-04-2017 Ben Provoost:
PDN
18.40-35 19-24 19.33-28 24-29 enzovoorts bevalt mij niet, Paul. Waar moet wit zijn kansen zoeken?
Een waardig alternatief is 18. 50-44(!)
Ter illustratie van wits kansen de volgende variant: 20-25 19. 44-39 15-20
Als zwart zich opstelt met 3-9-14, kan wit 33-29 overwegen.
20. 40-35 20-24 21. 34-30 25x34 22. 39x30 03-09 23. 49-44 09-14 24. 44-39 02-07
Niet onbelangrijk is dat 24...23-29 verhinderd is door 27-22, 36-31, 37-31, 39-33, 43x23 en 30x10 w+.
25. 36-31!! 14-20?
Zwart heeft niet beter dan de bescheiden terugtocht 24-29, 23-28 en 18x20. Nu wint wit geforceerd.
26. 39-34! 20-25* 27. 33-29! 24x33 28. 38x29 17-22
Zwart heeft gedwongen spel en dat geldt min of meer ook voor zijn volgende zetten.
29. 43-38! 11-17 30. 38-33! 06-11 31. 42-38! 22-28 32. 33x22 17x28 33. 27-22! 18x36 34. 29x09 w+.
 29-04-2017 Sipke Doller:
PDN
30. 43-38 17-22 31. 49-43 22x31 32. 32-28 23x32 33. 38x36 21-27 Ook niet alles voor wit?
 01-05-2017 Paul Oudshoorn:
Dat ziet er inderdaad goed uit Ben! Dezelfde stand, meen ik, is eveneens in de publieke kamer op het grote bord geweest, maar via een waarschijnlijk ander verloop. Het door jou aangegevene lijkt te leiden tot de juiste streefstand. Je hebt op 18. 50- .. wel de juiste schijf beroerd, zo lijkt het, maar abusievelijk op het verkeerde veld geplaatst! Van belang is dus eveneens de volgende variant:
PDN
18. 50-44 03-09 19. 44-39 09-14 Hoe gaat wit nu verder?
Het door mij voorgestelde 18. 40-35 moest ik nog even verder uitwerken, om te laten zien wat ik bedoelde:
PDN
18. 40-35 19-24 19. 33-28 24-29 20. 28x19 29x40 21. 35x44 13x24 22. 38-33 08-13 23. 43-39 02-08 24. 44-40 03-09 25. 49-44 09-14 26. 39-34 en 13-19 blijft verhinderd, zodat zwart de sterke formatie 14,19,23 niet kan formeren.
Sorry, die laatste zet 13-19 wilde ik niet in het diagram weergeven.
 01-05-2017 Piet Bouma:
Ik heb die laatste zet even tussen {} gezet Paul, (PDN-restrictie). Dan wordt de zet niet weergegeven in de applet maar als tekst gezien.
 01-05-2017 Paul Oudshoorn:
Dank je, Piet!
 01-05-2017 Sipke Doller:
PDN
30. 43-38 17-22 31. 49-43 22x31 32. 32-28 23x32 33. 38x36 21-27 34. 43-38 08-12 35. 37-32 06-11 36. 32x21 16x27 37. 42-37 03-09 38. 48-43 09-14 39. 45-40 18-22 40. 38-32 27x49 41. 37-32 49x24 42. 29x16 Het feit is toch dat Ron makkelijker staat en ik probeer vanuit een een mindere positie van Ben een verdediging te vinden,maar zoals Paul het doet is natuurlijk veel beter en logischer en bovenal LEERZAMER.
 02-05-2017 Paul Oudshoorn:
Mijn laatste diagram lijkt me bij nader inzien niet aantrekkelijk voor wit:
PDN
18. 40-35 19-24 19. 33-28 24-29 20. 28x19 29x40 21. 35x44 13x24 22. 38-33 08-13 23. 43-39 02-08 24. 44-40 03-09 25. 49-44 09-14 26. 39-34 20-25 27. 44-39 24-30 en het is inderdaad moeilijk te zien waar wit kansen zou kunnen krijgen, zoals Ben reeds opmerkte.
Nog een aanvulling:
PDN
18. 50-44 03-09 19. 44-39 09-14 20. 33-29[werd al door Ben opgemerkt] 17-22 21. 38-33 22x31 22. 36x27 12-17 23. 27-22 18x38 24. 29x09 14x03 25. 43x32 Dit hoeft wit zeker niet te vrezen lijkt mij. Voorlopig ben ik voorstander van 18. 50-44 door Ben aangegeven!
Misschien is 18.50-44 19-24 toch  lastig voor wit, maar ik laat het hier even bij smiley
Toch nog een vraag bij de fraaie varianten van Ben:
PDN
18. 50-44 20-25 19. 44-39 15-20 20. 40-35 20-24 21. 34-30 25x34 22. 39x30 03-09 23. 49-44 23-29 Hoe gaat dit?
.
 13-05-2017 Ben Provoost:
PDN
Hoe het na 18. 50-44 20-25 19. 44-39 15-20 20. 40-35 20-24 21. 34-30 25x34 22. 39x30 03-09 23. 49-44 23-29 verder gaat, Paul?
Na 24. 44-39! is het spitsroeden lopen voor zwart. Verplicht is 18-23 25. 39-34 29x40 26. 35x44 24x35 27. 33-29 23x34 28. 27-22 17x28 29. 32x03 Een voorbeeld van de klippen die zwart moet omzeilen: 34-40 30. 44-39 40-45 31. 03-25! 45-50? Beter is 35-40 32. 37-32 50x37 33. 41x32 26-31 min of meer verplicht omdat direct doorlopen niet gaat in verband met 36-31!, enzovoorts. 34. 36x27 35-40 35. 46-41! 40-45 36. 38-33! 45-50? 37. 25-09! 50x46 38. 09x07 21x32 39. 47-41! 46x37 40. 42x31 w+.
PDN
18. 50-44 20-25 19. 44-39 15-20 20. 40-35 20-24 21. 34-30 25x34 22. 39x30 03-09 23. 49-44 23-29 24. 44-39
Dat 9-14 nu niet gaat, heb ik al eerder laten zien. Om diezelfde reden is 2-7 eveneens taboe. Verraderlijk is dat ook het ogenschijnlijk sterke 17-22? uit den boze is: 25. 37-31! 26x28 26. 38-32! 29x49 27. 32x03 21x32 28. 30x19 13x24 29. 48-43! 49x38 30. 42x33 w+.
PDN
Het lijkt mij dat 18. 50-44 19-24 voor beide spelers niet heel aantrekkelijk is. Wit bepaalt wat er gebeurt en heeft drie plannen: 1) 44-39 2) 33-28 en 3) 33-29, zie volgende applets. Na de vereenvoudigingen waar plan 2 en 3 in resulteren, heeft zwart weliswaar wat tempi, maar dat hij mag hopen op meer dan een punt lijkt mij onwaarschijnlijk.
PDN
18. 50-44 19-24 19. 44-39 13-19 20. 37-31?
Hier moet 40-35 8-13 34-30 3-9 en wits strategie lijkt te mislukken.
26x28 21. 33x13 21x32 22. 38x27 17-22! 23. 27x07 08-12! 24. 07x29 24x35 25. 13x24 20x40
PDN
18. 50-44 19-24 19. 33-28 13-19 20. 27-22 18x27 21. 38-33 27x29 22. 36-31 23x32 23. 34x25
PDN
18. 50-44 19-24 19. 33-29 24x33 20. 38x29 23-28 21. 32x23 21x32 22. 37x28 18-22 23. 23-19 22x24 24. 19x30 20-25 25. 30-24