17-07-2019 Kumar Sookram - Hans Tangelder 0 - 2  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
17-07-2019 Yoann Lebon - Anthony Keijzer 2 - 0  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
17-07-2019 John Moens - Hein van Winkel 0 - 2  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
17-07-2019 René Runhaar - Jos de Wild 0 - 2  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
17-07-2019 Harry Clasquin - Ruud Kloosterman 1 - 1  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
17-07-2019 Violetta Bolshakova - Aianika Kolodeznikova-Kychkina 1 - 1  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
17-07-2019 Wynton Meijer - Marlon Mangroe 0 - 2  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
17-07-2019 René Runhaar - Clinton Mangoenkarso 2 - 0  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
17-07-2019 Clinton Mangoenkarso - Piet Hofstee 0 - 2  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
17-07-2019 Aital Vinokurov - Kees Osté 2 - 0  WorldCup *** RotterDamsOpen ZHDB 2019
Volgende