Back to gameselection

Select game(s) to open

Henk de Lange - Luit Haan (2-0)
Bernard Post - Wim van der Molen (2-0)
Piet Bouma - Jacob de Vries (0-2)
Harry Willemsen - Gerrit Kelderman (1-1)

  
When page is slow on your computer, try to open less games.
Als pagina langzaam reageert, probeer dan om minder partijen tegelijk te openen.
Automatically open tab when game has new move:

* Game is broadcasted and analyzed with a delay of 5 moves