Nationale Clubcompetitie KNDB 2018/2019Clublokaal
 Club:  D.C.D. Dokkum   
 Speellokaal:  Hotel Van der Meer, Woudweg 1, 9101 VH Dokkum, tel. 0519-292380  
 Wedstrijdavond:   maandag  
 Website:  
 Facebook:  
 Wifi in speelzaal:  
 Opmerkingen:  
Teams D.C.D. Dokkum
Leden D.C.D. Dokkum:
 Sjoerd Bloem  954
 Ulbe Bloem  914
 Henk Bosgraaf  1039
 Binne Brouwer  1109
 Arend Dijkstra  992
 Alex Hoekstra  914
 Jetze Hoogterp  1064
 Linze Houwink  1122
 Willem Nuveld  1063
 Minze Osinga  1013
 Piet Pieters  1033
 Bouwe Ringnalda  959
 Dirk Sinnema  
 Dirk Albert Zijlstra  1100

Oud-leden:
 Jan Harm Alkema  1182
 Botte Bijlsma 
 Gjalt de Boer 
 Binne Boonstra 
 Klaas Boonstra 
 S. Boonstra 
 Nanne Boskma 
 Sije de Braak 
 A. Bunkers 
 Theo Cuperus 
 Jan Dantuma  981
 Hans van Dijk  981
 Theunis Dijkstra 
 Henk Dijkstra  1197
 Sipke Doller  1185
 Durk Douma  999
 Benjamin Eickenboom 
 Leo van der GaliĆ«n 
 Yde van der Heide 
 Hendrik Hiemstra 
 Jappie Hoogterp 
 Jan Hoogterp  1211
 Reino Joustra 
 Taeke Kooistra  1242
 Douwe Kootstra 
 Fokke van Leijen  980
 Willem Meijer jr. 
 Johannes van der Meulen 
 Marijke Nicolai 
 Wietse Nicolai 
 Gerke Nutma  852
 Tjalling Oegema  1025
 Johannes Poortinga 
 Kees Postma 
 Fokke Smid  964
 Peter Steggerda 
 Eelke Steringa  765
 Sijtze Terpstra 
 Eeltje Terpstra  911
 Lieuwe van der Veen 
 C. van Veen 
 Bart Visser  1139
 Roel de Vries  1147
 Jappie de Vries  1198
 Wiebren de Vries 
 Willem Vries 
 F. Vriezema 
 Rein van der Wal  1073
 J. Wassenaar 
 Piet Wiersma  850
 Jan Zwaagstra  796