Provinciale Clubcompetitie PFDB 2019/2020Clublokaal
 Club:  DC Dokkum   
 Speellokaal:  MFC De Beijer, Tjaerdawei 42B, RINSUMAGEAST. Tel: 0511 421998 www.mfc-debeijer.nl   
 Wedstrijdavond:   dinsdag  
 Website:  
 Facebook:  
 Wifi in speelzaal:  Ja
 Opmerkingen:  
Teams DC Dokkum
Leden DC Dokkum:
 Sjoerd Bloem  965
 Ulbe Bloem  914
 Henk Bosgraaf  1037
 Binne Brouwer  1124
 Arend Dijkstra  985
 Jetze Hoogterp  1047
 Linze Houwink  1104
 Willem Nuveld  1039
 Minze Osinga  1023
 Piet Pieters  1023
 Bouwe Ringnalda  974
 Dirk Sinnema  1049
 Dirk Albert Zijlstra  1101

Oud-leden:
 Jan Harm Alkema  1183
 Botte Bijlsma 
 Gjalt de Boer 
 Binne Boonstra 
 Klaas Boonstra 
 S. Boonstra 
 Nanne Boskma 
 Sije de Braak 
 A. Bunkers 
 Theo Cuperus 
 Jan Dantuma  984
 Hans van Dijk  965
 Theunis Dijkstra 
 Henk Dijkstra  1194
 Sipke Doller  1190
 Durk Douma  989
 Benjamin Eickenboom 
 Tjisse van Ek 
 Leo van der GaliĆ«n 
 Yde van der Heide 
 Hendrik Hiemstra 
 Alex Hoekstra  921
 Jappie Hoogterp 
 Jan Hoogterp  1212
 Reino Joustra 
 Henk Karst 
 Taeke Kooistra  1296
 Douwe Kootstra 
 Fokke van Leijen  980
 Willem Meijer Jr. 
 Johannes van der Meulen  601
 Wietse Nicolai 
 Marijke Nicolai 
 Gerke Nutma  852
 Tjalling Oegema  1001
 Jacob Poortinga  1067
 Johannes Poortinga 
 Kees Postma 
 Fokke Smid  950
 Peter Steggerda 
 Eelke Steringa  761
 Eeltje Terpstra  919
 Sijtze Terpstra  847
 Lieuwe van der Veen 
 Cor van Veen 
 Bart Visser  1146
 Wiebren de Vries 
 Roel de Vries  1138
 Jappie de Vries  1191
 Willem Vries 
 F. Vriezema 
 Rein van der Wal  1084
 Joop Wassenaar 
 Piet Wiersma  867
 Jan Zwaagstra  793