Provinciale Clubcompetitie PFDB 2017/2018Clublokaal
 Club:  DamCombinatie Fryslân   
 Speellokaal:  KNDB: "Insulinde", Gaspeldoornstraat 2, Leeuwarden (DCFry1 + 2)
PFDB: DCFry 1: DO; "It Wapen fan Fryslân", Rengersweg 51, Oentsjerk
DCFry 2+3: DI; "Insulinde"  
 Wedstrijdavond:   meerdere  
 Website:  
 Facebook:  
 Wifi in speelzaal:  Ja
 Opmerkingen:  
Let op: Bovenstaande gegevens worden niet automatisch gewijzigd als u wijziging doorgeeft aan de KNDB!.
U dient zelf wijzigingen door te geven aan Toernooibase of als clubbeheerder wijzigingen in te voeren.
Teams DamCombinatie Fryslân
Leden DamCombinatie Fryslân:
 Jan Algra  1325
 Roep Bhawanibhiek  1164
 Wiebe de Boer  775
 Jan Dantuma  982
 Oege Dijkstra  1258
 Douwe Douma  951
 Hylke Dykstra  991
 Douwe Edelenbos  1228
 Pieter Fokkinga  
 Nick de la Fonteyne  1110
 Geoffrey de la Fonteyne  950
 Gabriël Heerema  1391
 Erwin Heslinga  1251
 Bastiaan Hollander  1315
 Lucas Huitema  803
 Albert van Keimpema  869
 Hans Klijnsma  866
 Gerlof Kolk  1385
 Taeke Kooistra  1296
 Arjan van Leeuwen  
 Willem Leijenaar  1252
 Wim Meijer Sr.  
 Munkhtuya Nasanbayar  1168
 Paul Oudshoorn  1408
 Bernard Post  1131
 Abe Reitsma  806
 Danny Ruiter  1014
 Jan Sloot  689
 Wytze Sytsma  1336
 Wilco Terpstra  810
 Harm Terpstra  948
 Kees Thijssen  1458
 Piet Tuik  1192
 Rinze Visser  
 Koop de Vries  777
 Durk de Vries  1050
 Jappie de Vries  1193
 Engel Vrouwe  759
 Folkert Weistra  
 Arnold Wiegersma  989
 Harm Wiersma  1505
 Theo Wolthers  832
 Hans Zondervan  1187

Oud-leden:
 Bassirou Ba  1461
 Soerish Badal  1090
 Dick Bekkema  722
 Johan Beuker  1186
 Simon de Boer  579
 Siep Buurke  1228
 Alexander Dibman 
 Michael van Dieken 
 Hans van Dijk  1003
 Sieds Dijkstra 
 Albert Dijkstra 
 Durk Douma  1006
 Petra Duskova  1078
 Tjisse van Ek 
 Henk Elgersma  918
 Sjoerd Ferwerda  618
 Bruno Fopa  1355
 Leo van der Galiën  1033
 Tjalling Goedemoed 
 Sietze de Haan  955
 Ton de Haas  1145
 Adam Hillebrand 
 Douwe op de Hoek 
 Kerst Hoekstra  1063
 Alex Hoekstra  913
 Lolke Huitema  1021
 Sjoerd Huitema  1304
 Daniël Huizing  611
 Tjeerd Jaasma  837
 Daniël de Jager 
 Jetse Jellema 
 H. Kleinsma 
 Michiel Kloosterziel  1385
 Marten Korf 
 Sjoerd Korf 
 Leopold Kouogueu Kouomou  1462
 Piet Leijenaar  1091
 Jappie Lemstra 
 Johannes Lemstra 
 Frank Lodewijk 
 Thomy Lucien Mbongo  1466
 Wim Meijer 
 W.J.Meijer 
 Roberts Misans  1501
 Gauke Dirk Nijholt  836
 Bob Nuys  1056
 Tjalling Oegema  1054
 Bert Oegema  1037
 Durk Oegema 
 Henry Offenga  1180
 Jan Peters  975
 Waylon Poot  1216
 Hester Poot-de Boer 
 Age Scheffel 
 Auke Scholma  1469
 Minze Sierksma 
 Jetske Smit  676
 Benno van Straten  1279
 Sjoerd Talsma 
 Sijtze Terpstra  857
 Eeltje Terpstra  908
 Foeke Tiemensma  1335
 Joost Veerman 
 Saskia Veltman  1090
 Frederik Veltman  1111
 Wietze Vonk  797
 Sjoerd de Vries  751
 Gaatze de Vries  789
 Klaas de Vries  851
 Henk Walburg 
 Piet Wiersma  866
 Watze Winsemius 
 Johannes van der Woude  777
 Meine Zijlstra