Nationale Clubcompetitie KNDB 2023/2024Clublokaal
 Club:  Huizum - Leeuwarden   
 Speellokaal:  Dorpshuis Ien en Mien, Buorren 13-a, 9084 BB GOUTUM, tel. 058-2885529.  
 Wedstrijdavond:   donderdag  
 Website:  https://damclub-huizum.blogspot.com/
 Facebook:  https://www.facebook.com/damclubhuizum
 Wifi in speelzaal:  Ja
 Opmerkingen:  
Let op: Bovenstaande gegevens worden niet automatisch gewijzigd als u wijziging doorgeeft aan de KNDB!.
U dient zelf wijzigingen door te geven aan Toernooibase of als clubbeheerder wijzigingen in te voeren.
Teams Huizum - Leeuwarden
Leden Huizum - Leeuwarden:
 Jan Adema  1263
 Joeri Beke  777
 Tjalling van den Bosch  1168
 Johan Bosgra  677
 Jan Bosselaar  1044
 Piet Bouma  1196
 Ton Bouwkamp  646
 Louis Douma  602
 Meinze Feenstra  967
 Arnold Glas  
 Kerst Hoekstra  1104
 Jilles van Kesteren  908
 Anne Piet Kooistra  1277
 Thomas Kuipers  1110
 Fedde van der Laan  758
 Anne Langhout  1021
 Marten Martens  1008
 Sietse Nagel  1112
 Arjen Ytsen Nagel  
 Gauke Dirk Nijholt  857
 Rein van der Pal  1424
 Waylon Poot  1214
 Gerrit Reitsma  960
 Bram Scholma  912
 Anton Schotanus  1256
 Anne Sinnema  
 Ben Stenekes  
 Thijs Talsma  968
 Henk Veldhorst  883
 Bart Visser  1124
 Jacob de Vries  1176
 Marcel de Vries  1097
 Harm Wiersma  1533
 T. Wiersma-Molenaar  
 Dirk Zwier  715

Oud-leden:
 Bart Adema  782
 Anne Sjoerd Bandstra 
 Menno Bandstra 
 Roel Bergsma 
 Pieter Bergsma 
 Johan Beuker 
 Bauke Bies 
 Gerrit Bosch 
 Edzer van der Bosch 
 Eeltje van der Bosch 
 Klaas Brouwer 
 Hans Brouwer 
 Johan Bulstra  1082
 Johan Capelle  1251
 Hans Dammingh  1109
 Johan Teake Dekker  1332
 Anne Dekker  1034
 D. van Dellen 
 Theo Diemeer  938
 Roelof Jan van Dijk 
 Hans van Dijk  992
 Minse Dijkstra 
 Sipke Doller  1158
 Enkhtuul Dondov 
 Frank Drost 
 Eddy Drost  1140
 Kelan Frederick 
 K. Frederiks 
 Jan Gerlofsma 
 Martijn van Gortel  1209
 Barry de Groot 
 Quido van Hazendonk 
 Gabriël Heerema  1405
 Erwin Heslinga  1291
 Lico Hoekema 
 Oebele Hoekstra 
 Arie Hoekstra 
 Jurjen Hoekstra 
 Gerlof Hoekstra 
 Sietze Hofman 
 Fedde Piet Huitema  1040
 Gerlof de Jong 
 Martijn de Jong  1300
 Arthur Kalverboer 
 Wieger Keulen 
 Wim Kieffer 
 Theo Kieffer 
 Gerrit Kloosterman 
 Piet Knoppers 
 Tanja Knoppers 
 Theo Knoppers 
 Arnoud Kokke 
 Sjoerd Koopman  1263
 Jan Koops 
 Jouwert Kuypers 
 Boele Land 
 Reider Langhout 
 Jenny van Leeuwen 
 Piet Leijenaar  1090
 Johannes Lemstra 
 Benco Leonora 
 Tamme van der Let 
 Gerda van der Let 
 Henk Jan van der Let 
 Jan Willem Lont 
 Andreas van der Meer 
 Willem Meijer Jr. 
 Leo Meloni  890
 Surry Mercelina 
 Rinze Metzlar 
 Thijs Mulder 
 Marten Nicolai 
 Nynke Hilda Nijholt 
 Bob Nuys  1051
 Gerrit Oost 
 Casper Oosterbaan 
 Daniël Paulusma 
 Iepie Poepjes-Koopman  947
 Bernard Post  1151
 Katrinus Posthumus  1191
 Gaatze Postma 
 Johannes Postma  1180
 Andre Rabet 
 Patrick Reijnders 
 Keimpe Ringma 
 Jeep Rinsma 
 Siep Rintjema 
 Hidde Risselada 
 Geert Rozenberg  860
 Sjoerd Schaaf  784
 Auke Scholma  1446
 Johannes Schootstra 
 Richard Schuil 
 Dirk Sinnema  1086
 Marlon Sint Jacob 
 Reinout Sloot 
 Paul Smit  991
 Jan Snoek 
 Elvia Sõber 
 Auke Spijkstra 
 Jacob Spoelstra 
 Bauke Stienstra 
 Johannes Talsma 
 Meile Tamminga 
 Jan T. Terpstra  935
 Jillis Tingen 
 Piet Tuik  1192
 Hidzer van der Tuin 
 Cornelis Uilkema 
 Saskia Veltman 
 Sytze de Visser 
 Sjoerd Visser 
 Brant Visser 
 Jan de Vos  989
 Martin de Vries  769
 Jannes van der Wal 
 Rindert Walinga 
 Folkert Weistra 
 Julius van der Werf 
 Chris Wiersma 
 Pieter Wijbenga