Provinciale Clubcompetitie PFDB 2019/2020Clublokaal
 Club:  Troch Tinken Sterk - Surhuisterveen   
 Speellokaal:  Cafe de Haven Gedempte Vaart 80 9231 AX Surhuisterveen. tel 0512-360925  
 Wedstrijdavond:   maandag  
 Website:  http://www.damclubtts.nl
 Facebook:  http://Damclub Troch Tinken sterk
 Wifi in speelzaal:  Ja
 Opmerkingen:  facebook damclub Troch Tinken Sterk Twitter @damclubttssur
Teams Troch Tinken Sterk - Surhuisterveen
Leden Troch Tinken Sterk - Surhuisterveen:
 Symen Atsma  668
 Johannes Baron  565
 Bareld Bekkema  689
 Henk de Bruin  
 Karel de Bruin  955
 Cees Dijkstra  913
 Pieter Dijkstra  833
 Dummy  
 Reint Elzinga  
 Joop de Graaf  823
 Luitzen van der Heide  912
 Sape Hiemstra  635
 Jan Hiemstra  612
 Willem Hofstede  668
 Jan Hoogsteen  829
 Sietse Jonker  906
 Ype Kroodsma  852
 Jorn Kruit  674
 Jan Kunnen  761
 Wijtze van der Meulen  754
 Ate Oosterhof  944
 Anton van der Ploeg  983
 Gerrit Terpstra  1047
 Tsjidsger Veenstra  911
 Steven Veenstra sr.  1002
 Tjip Vlasma  
 Rein van der Wal  1084
 Henk Westerhof  987
 Haye Wittermans  980

Oud-leden:
 Anne Alma 
 Berend Bakker  904
 Roel Baron 
 Durkje van Beets 
 Wiebe de Boer 
 Gerry de Bruin 
 Roel de Bruin 
 Jaap Buma 
 Sipke Doller  1190
 Douwe Hania  888
 Tjalling Huizinga 
 S. Jonker 
 Y. Kempenaar 
 Broer Kerkstra 
 Gerwin Kolkman 
 Sietze v.d. Meer 
 Harry Mennema  827
 Sjoerd v.d. Naalt 
 Frans Postma 
 Johannes Postma  1178
 Andre Postma 
 Johannes Postma K 
 Alex van Prinsenbeek  1212
 Pieter Rauwerda  798
 Piet Saitek 
 P.H. Sijtsma 
 Johan Slofstra  869
 Pieter de Vries 
 Dirk Wammes  696
 Hendrik Westra 
 Henk Wiersinga  572
 Jan Zandberg