Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

   Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021

Toernooizaal


                                    Plaats opmerking      Embed Youtube-film      Embed Facebook-film      Terug naar toernooi      Info toernooizaal
Timecontrol: Fischertempo, 45 minutes + 30 seconds/move
 17-02-2021 Piet Bouma:

 

Back to the eighties!
(for Dutch version, see below)
 
In the early eighties of the last century things in draughts world were quite simple. The Swiss system was used very little and round robin tournaments were the most popular.
 
Let’s go back to the eighties! 
The Provincie Cup is ending about five weeks and I introduce a new tournament: the 
 
Toernooibase Lidraughts Eighties Cup
 
This because I think that under the current circumstances physical live play still we be impossible (although I hope the opposite).
 
Format: Groups of eight players in a round robin tournament. So seven rounds which must be manageable in seven weeks. Competition schedule is known in advance, so another appointment can be made, when one is prevented to play on fixed date.
Playing in rating groups, so players will meet roughly the same playing strength.
I hope that also stronger players, who now act mostly quite anonymously in quick games on lidraughts, will participate in this tournament. 
Rating groups which I suggest (KNDB-rating):
Grandmastergroup: > 1450
Mastergroup: 1350 – 1450
Top amateurs: 1250 – 1350
Premier class: 1150 -1250
1st class: 1050 – 1150
2d class: 950 – 1050
3d class: < 950
And:
One or two women groups. Especially interesting for the top women players who want to compete among themselves.
Juniors: top youth players with the same argument as above.
So, when we got the estimated ten groups: eighty players, who can play in the Eighties Cup.
Timecontrol: 45 min. + 30 sec/move.
Definitive groups will be formed on the amount of subscriptions.
Playing dates, Fridays on 19.30 hrs. Amsterdam time on Lidraughts.
When players from a long distance (other continents) participate, Saturday will be considered as the match day for those situations as an alternative option. In that case I will also show a timetable with suitable times for these players. I assume that everyone will deal with this flexibly (playing on Saturdays). 
Schedule:
 
Round 1: 26-03- 2021 Round 5: 23-04-2021 
Round 2: 02-04-2021 Round 6: 30-04-2021
Round 3: 09-04-2021 Round 7: 7-05-2021
Round 4: 16-04-2021
Tiebreak rules: When players end equal on points, we also use the eighty rules: mutual result and SB. When this is equal, players will be classified ex-aequo. 
Players without a KNDB-rating get an estimated rating. Players with FMJD-rating get a calculated KNDB rating with the formula used by FMJD.
 
Subscriptions before Sunday14 March 2021 at the usual address: pboumaharl@hetnet.nl
With name, email address, nickname lidraughts and preference (especially for women and youth) for group.
After this date as soon as possible the groups will be formed, schedule, further regulations and manuals will be published.

 

Piet Bouma


 
Back to the eighties!
In de beginjaren tachtig van de vorige eeuw was alles in de damwereld nog vrij eenvoudig. Het Zwitsers systeem werd nog maar weinig gebruikt en gewone round robin toernooien waren het meest populair.
 
Laten we terug gaan naar die jaren tachtig!
De Provincie Cup eindigt na zo’n vijf weken en ik introduceer een nieuw toernooi: de 
 
Toernooibase Lidraughts Eighties Cup
 
Dit omdat ik denk dat de huidige omstandigheden het normale fysieke live spelen nog steeds onmogelijk zullen maken (hoewel ik het tegendeel hoop).
 
Toernooiopzet: Groepen van acht spelers in een round robin toernooi. Daardoor zeven ronden wat in zeven weken gespeeld kan worden. Het competitieschema is vooraf bekend, zodat een andere afspraak gemaakt kan worden, als men op een speeldag is verhinderd.
Spelen in groepen op rating, zodat spelers ongeveer dezelfde speelsterkte treffen.
Ik hoop dat ook de sterke spelers, die nu meestal vrij anoniem in blitzpartijtjes op lidraughts acteren, ook gaan deelnemen in het toernooi.
Ratinggroepen waaraan ik denk (KNDB-rating):
Grootmeestergroep: > 1450
Meestergroep: 1350 – 1450
Top amateurs: 1250- 1350
Hoofdklasse: 1150-1250
1e klasse: 1050-1150
2e klasse: 950-1050
3e klasse: < 950
En:
Eén of twee vrouwengroepen. Vooral interessant voor de topvrouwen, die een onderling toernooi willen spelen.
Dus, als we de geschatte tien groepen krijgen: tachtig spelers, die in de Eighties Cup kunnen meedoen.
Speeltijd, zoals bij de laatste Toernooibase Lidraughts toernooien: 45 min. + 30 sec/zet.
Definitieve groepen worden geformeerd aan de hand van de binnengekomen aanmeldingen.
Speeldata, vrijdags om 19.30 u. op lidraughts.org
Wanneer er spelers van verre afstand (andere continenten) meedoen, gaat als uitwijkmogelijkheid de zaterdag als speeldag voor die situaties gelden. In dat geval ga ik ook een tijdtabel met geschikte tijden weergeven voor deze spelers. Ik ga ervan uit dat iedereen hier flexibel (op zaterdag spelen) mee om wil gaan.

Speelschema:
Ronde 1: 26-03- 2021 Ronde 5: 23-04-2021 
Ronde 2: 02-04-2021 Ronde 6: 30-04-2021
Ronde 3: 09-04-2021 Ronde 7: 7-05-2021
Ronde 4: 16-04-2021
Plaatsing bij gelijk eindigen: Als spelers eindigen met hetzelfde aantal wedstrijdpunten, gaan we de jaren tachtig regels hanteren: onderling resultaat en SB. Wanneer dit ook gelijk is worden spelers ex-aequo geklasseerd.
Spelers zonder KNDB rating krijgen een geschatte rating. Spelers met een FMJD-rating krijgen een berekende geschatte KNDB-rating volgens de formule die bij de FMJD wordt gehanteerd.
 
Inschrijvingen voor zondag 14 maart 2021 naar het gebruikelijke emailadres: pboumaharl@hetnet.nl
Onder vermelding van naam, emailadres, nickname en voorkeur (special voor vrouwen en jeugd) voor groep.
Na deze datum zullen de groepen zo spoedig mogelijk worden gevormd, speelschema, verdere regels en handleidingen worden toegevoegd.
 
Piet Bouma

 

 Gewijzigd op 01-03-2021.