HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

   European Championship Blitz Women Stockholm 2012

   Ayyyna Karpova-Sobakina
Russia
FMJD-Id: 14017

Results:
  

DateRoGameResult
 fr 27-07-2012  1  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Angelina Popova (1940) 2-0
 fr 27-07-2012  2  Tamara Tansykkuzhina (2264) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 2-0
 fr 27-07-2012  3  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Elena Kychkina  2-0
 fr 27-07-2012  4  Nurguyana Azarova  - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 fr 27-07-2012  5  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 2-0
 fr 27-07-2012  6  Olga Baltazhy (2178) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 fr 27-07-2012  7  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 fr 27-07-2012  8  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Viktoriya Motrichko (2104) 1-1
 fr 27-07-2012  9  Natalia Shestakova (2146) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 fr 27-07-2012  10  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Matrena Nogovitsyna (2229) 0-2
 fr 27-07-2012  11  Aygul Idrisova (2168) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 sa 28-07-2012  12  Angelina Popova (1940) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 sa 28-07-2012  13  Elena Kychkina  - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 0-2
 sa 28-07-2012  14  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Nurguyana Azarova  2-0
 sa 28-07-2012  15  Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 sa 28-07-2012  16  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Olga Baltazhy (2178) 1-1
 sa 28-07-2012  17  Yulia Yurkova (1944) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 0-2
 sa 28-07-2012  18  Viktoriya Motrichko (2104) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 0-2
 sa 28-07-2012  19  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Natalia Shestakova (2146) 2-0
 sa 28-07-2012  20  Matrena Nogovitsyna (2229) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 sa 28-07-2012  21  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Aygul Idrisova (2168) 1-1
 sa 28-07-2012  22  Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 0-2