HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Hall of fame van: EK Vrouwen Sepolno Krajenskie

2018Vro    Matrena Nogovitsyna
    Natalia Shestakova
    Elena Milshina-Djemotskina
2016Vro    Aygul Idrisova
    Ksenia Nakhova
    Matrena Nogovitsyna
2014Vro    Olga Baltazhy
    Tamara Tansykkuzhina
    Zoja Golubeva
2012Vro    Zoja Golubeva
    Nina Hoekman-Jankovskaja
    Ayyyna Karpova-Sobakina
2010Vro    Zoja Golubeva
    Tamara Tansykkuzhina
    Natalia Sadowska
2008Vro    Tamara Tansykkuzhina
    Darya Tkachenko
    Matrena Nogovitsyna
2006Vro    Darya Tkachenko
    Nina Hoekman-Jankovskaja
    Tamara Tansykkuzhina
2004Vro    Darya Tkachenko
    Elena Milshina-Djemotskina
    Matrena Nogovitsyna
2002Vro    Tanya Chub
    Olga Baltazhy
    Elena Milshina-Djemotskina
2000Vro    Tamara Tansykkuzhina
    Olga Baltazhy
    Olga Kamychleeva
1993Vro    Olga Kamychleeva
    Elena Chitaykina
    Irina Pashkevich