Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Mededelingen/Announcements

04-04-2017
Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2017/2018
Omdat de eerste toernooien welke consequenties hebben op de KNDB-rating na 1 juli 2017 zich aandienen, is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2017/2018. Dit betekent dat er in menu's een extra optie seizoen 2017/2018 is aangebracht. Via een truc laten we toernooien van 2017 welke behoren bij het seizoen 2016/2017 ook onder seizoen 2017/2018 zien. Voor toernooien met "achtervoegsel" 2016/2017 en 2016, dient u via het archief 2016/2017 op te vragen.
Tournamentbase partially turned to season 2017/2018
The first tournaments that will count on the KNDB-rating after 1 july 2017 will be soon inserted in Tournamentbase. This has the consequence that in a lot of menu's the option season 2017/2018 is implemented. With a trick we show tournaments of 2017 which belong to the season 2016/2017 also under season 2017/2018. For inquiry of tournaments with "suffix" 2016/2017 and 2016, you now can find with 'archive' and season 2016/2017 the concerning tournament.

02-02-2015
Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2015/2016
Omdat de eerste toernooien welke consequenties hebben op de KNDB-rating na 1 juli 2015 zich aandienen, is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2015/2016. Dit betekent dat er in menu's een extra optie seizoen 2015/2016 is aangebracht. Via een truc laten we toernooien van 2015 welke behoren bij het seizoen 2014/2015 ook onder seizoen 2015/2016 zien. Voor toernooien met "achtervoegsel" 2014/2015 en 2014, dient u via het archief 2014/2015 op te vragen.
Tournamentbase partially turned to season 2015/2016
The first tournaments that will count on the KNDB-rating after 1 july 2015 will be soon inserted in Tournamentbase. This has the consequence that in a lot of menu's the option season 2015/2016 is implemented. With a trick we show tournaments of 2015 which belong to the season 2014/2015 also under season 2015/2016. For inquiry of tournaments with "suffix" 2014/2015 and 2014, you now can find with 'archive' and season 2014/2015 the concerning tournament.

22-10-2011
Belangrijke optie in Toernooibase geïmplementeerd!
Omdat Toernooibase in veel gevallen het enige opslagmedium is voor uitslagen van toernooien, is de betrouwbaarheid van gegevens een punt van aandacht. Ook omdat de KNDB-ratingberekening in veel gevallen als onderlegger de gegevens van Toernooibase heeft. Tot dusver waren vrijwel alle ingevoerde toernooien 'open', zodat invoer van uitslagen en correcties mogelijk bleef voor meerdere gebruikers. Vanaf vandaag is er een extra optie voor moderators, provinciale beheerders en clubbeheerders toegevoegd, waarbij een toernooi bevroren wordt en er geen wijzigingen meer aangebracht kunnen worden (alleen invoer van partijen blijft mogelijk).
Deze optie is voor de beheerders bij Correctie Toernooi toegevoegd (zie schermprint met het vinkje voor bevriezen). De bedoeling is dat beheerders na afloop van een toernooi de uitslagen controleren en na akkoordbevinding het desbetreffende toernooi 'statisch' maken. Alleen zij hebben daarna het recht om in hetzelfde scherm (voor toch nog onverhoopte correctie) deze bevriezing weer ongedaan te maken. In Toernooibase zijn inmiddels alle toernooien buiten het huidige seizoen 2011/2012 voorzien van deze 'bevriezing'. Beheerders van toernooien in het seizoen 2011/2012 die afgelopen zijn, worden vriendelijk verzocht de controle uit te voeren en daarna ook deze toernooien te bevriezen.
Mocht een ouder toernooi toch nog voor invoer geopend blijven dan kunt u contact opnemen met de moderator. Ook provinciale wedstrijdleiders van de diverse provinciale bonden worden verzocht deze controle en bevriezing uit te voeren voor de provinciale competities en kampioenschappen. Desgewenst kan men een account (en kleine handleiding) verkrijgen bij de moderator.
Important option implemented in Tournamentbase!
Because Tournamentbase is in many cases the only medium for results of tournaments, the reliability of the data is a point of attention. Also because the KNDB ratings are in many cases calculated from the data of Tournamentbase. So far all inserted tournaments were 'open' so inserts of results or correction remained possible for several users. As from today an extra option for moderators, provincial administrators en club administrators has been added. A tournament can be 'frozen' so no more modifications can be made (only import of games remains possible).
This option had been added for the administrators at the screen Correction - Tournament (see screenprint, with the checkbox for 'freezing'). The intention is that administrators check the results after the end of a tournament and when they are allright they make the tournament concerned 'static'. Only this administrator has afterwards the right to undo the freezing (for needed correction).
In Tournamentbase all tournaments outside the current season 2011/2012 are provided with the 'freezing'. Administrators with tournaments in the season 2011/2012 which have ended, are requested to carry out the control of the data and afterward freeze also this tournaments. When import is needed at tournaments in other seasons please contact the moderator.

E-mail     Piet Bouma


16-03-2014
Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2014/2015
Omdat de eerste toernooien welke consequenties hebben op de KNDB-rating na 1 juli 2014 zich aandienen, is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2014/2015. Dit betekent dat er in menu's een extra optie seizoen 2014/2015 is aangebracht. Via een truc laten we toernooien van 2014 welke behoren bij het seizoen 2013/2014 ook onder seizoen 2014/2015 zien. Voor toernooien met "achtervoegsel" 2013/2014 en 2013, dient u via het archief 2013/2014 op te vragen.
Tournamentbase partially turned to season 2014/20156
The first tournaments that will count on the KNDB-rating after 1 july 2014 will be soon inserted in Tournamentbase. This has the consequence that in a lot of menu's the option season 2014/2015 is implemented. With a trick we show tournaments of 2014 which belong to the season 2013/2014 also under season 2014/2015. For inquiry of tournaments with "suffix" 2013/2014 and 2013, you now can find with 'archive' and season 2013/2014 the concerning tournament.

18-02-2013
Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2013/2014
Omdat de eerste toernooien welke consequenties hebben op de KNDB-rating na 1 juli 2013 zich aandienen, is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2013/2014. Dit betekent dat er in menu's een extra optie seizoen 2013/2014 is aangebracht, terwijl men voor het raadplegen van veel toernooien van het seizoen 2012/2013 nu via archief het desbetreffende toenooi kan vinden.
Tournamentbase partially turned to season 2013/2014
The first tournaments that will count on the KNDB-rating after 1 july 2013 will be soon inserted in Tournamentbase. This has the consequences that in a lot of menu's the option season 2013/2014 is implemented, and that for inquiry of many tournaments of the season 2012/2013 now with 'archive' the concerning tournament can be found.

12-03-2012
Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2012/2013
Omdat de eerste toernooien welke consequenties hebben op de KNDB-rating na 1 juli 2012 zich aandienen, is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2012/2013. Dit betekent dat er in menu's een extra optie seizoen 2012/2013 is aangebracht, terwijl men voor het raadplegen van veel toernooien van het seizoen 2011/2012 nu via archief het desbetreffende toenooi kan vinden.
Tournamentbase partially turned to season 2012/2013
The first tournaments that will count on the KNDB-rating after 1 july 2012 will be soon inserted in Tournamentbase. This has the consequences that in a lot of menu's the option season 2012/2013 is implemented, and that for inquiry of many tournaments of the season 2011/2012 now with 'archive' the concerning tournament can be found.

27-03-2011
Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2011/2012
Omdat de eerste toernooien welke consequenties hebben op de KNDB-rating na 1 juli 2011 zich spoedig aandienen, is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2011/2012. Dit betekent dat er in menu's een extra optie seizoen 2011/2012 is aangebracht, terwijl men voor het raadplegen van veel toernooien van het seizoen 2010/2011 nu via archief het desbetreffende toenooi kan vinden.
Tournamentbase partially turned to season 2011/2012
The first tournaments that will count on the KNDB-rating after 1 july 2011 will be soon inserted in Tournamentbase. This has the consequences that in a lot of menu's the option season 2011/2012 is implanted, and that for inquiry of many tournaments of the season 2010/2011 now with 'archive' the concerning tournament can be found.

09-03-2010
Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2010/2011
Omdat het eerste toernooi is ingevoerd wat consequenties heeft op de KNDB-rating na 1 juli 2010 (Provinciaal Noord-Brabants kampioenschap), is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2010/2011. Dit betekent dat er in menu's een extra optie seizoen 2010/2011 is aangebracht, terwijl men voor het raadplegen van veel toernooien van het seizoen 2009/2010 nu via archief het desbetreffende toenooi kan vinden.
Tournamentbase partially turned to season 2010/2011
The first tournament that counts on the KNDB-rating after 1 july 2010 (Provincial Championship of Noord-Brabant) is inserted in Tournamentbase. This has the consequences that in a lot of menu's the option season 2010/2011 is implanted, and that for inquiry of many tournaments of the season 2009/2010 now with 'archive' the concerning tournament can be found.

20-12-2009
Langzamerhand wijzigingen in Toernooibase
Mogelijk heeft u het al gemerkt, langzamerhand veranderen er wat zaken in Toernooibase. Zo is de "opvraag" kant van Toernooibase, nu vrijwel geheel in het Engels beschikbaar. Momenteel wordt ook de "invoer" zijde van Toernooibase langzaamaan vertaalt naar het Engels.
Daarnaast komt er bij veel invoer- en correctieschermen een extra navigatiescherm. Dit om de keuzes (gezien de populariteit van Toernooibase en de daardoor veel toernooien!) wat makkelijker te maken.
Slow changes in Tournamentbase
Possibly you have noticed it, slowly there are some updates in Tournamentbase. So is the 'inguiry' side of Tournamentbase now almost completely available in English. At the moment also the "input" side of Tournamentbase will be slowly translated to English.
Also the navigation in the input- and correctionscreens changes with an extra navigationscreen. With this extra screen navigation (because of the popularity of Tournamentbase there are lots of tournaments) becomes a little bit easier.

19-03-2009
Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2009/2010
Omdat het eerste toernooi is ingevoerd wat consequenties heeft op de KNDB-rating na 1 juli 2009 (Provinciaal Noord-Brabants kampioenschap), is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2009/2010. Dit betekent dat er in menu's een extra optie seizoen 2009/2010 is aangebracht, terwijl men voor het raadplegen van veel toernooien van het seizoen 2008/2009 nu via archief het desbetreffende toenooi kan vinden.
Tournamentbase partially turned to season 2009/2010
The first tournament that counts on the KNDB-rating after 1 july 2009 (Provincial Championship of Noord-Brabant) is inserted in Tournamentbase. This has the consequences that in a lot of menu's the option season 2009/2010 is implanted, and that for inquiry off many tournaments off the season 2008/2009 now with 'archive' the concerning tournament can be found.

19-03-2009
Nu correcte (pdn)notaties
Dankzij een damweb -> pdn converter van J.T. Dekker worden notaties bij partijen, alsmede de downloads naar .pdn en doc-formaat nu correct weergegeven (met x op de juiste plaatsen).
Now correct (pdn) notation
J.T. Dekker has made a damweb -> pdn converter. The notation at games and also the downloads to .pdn file and doc format is now correctly displayed (with 'x' on the right place).

24-01-2009
Updates bij applets
Een nieuwe update van de 'Oerterp' applet is toegevoegd. Met onder meer een flip-functie en verbetering wachttijd. De looks van alle applets zoveel mogelijk gelijk gemaakt, door o.m. pasfoto's in hetzelfde formaat te tonen.
Updates on applets
A new update of the 'Oerterp' applet is added. With a flip function and decreasing loading time. The looks of all the applets are changed. Photo's are now in the same format.

16-01-2009
Nieuwe 'Oerterp-applet' toegevoegd
Dankzij Johan Teake Dekker en Hendrik Veenstra is de Oerterp-applet toegevoegd aan de viewers. Deze applet werkt zonder Java maar alleen met php en javascript. Wachttijd is ietsje langer.
New 'Oerterp-applet' in Tournamentbase
With support of Johan Teake Dekker en Hendrik Veenstra the so called Oerterp-applet is included to the viewers of games in Tournamentbase. This applet works without Java but only with php and javascript. The loading-time is a little bit longer then the other applets.

29-10-2008:
Importfunctie van Toernooimanager naar Toernooibase.
Vanaf de versie 7.34 van Toernooimanager (binnenkort op www.kndb.nl beschikbaar) is het mogelijk om toernooien ingevoerd in Toernooimanager te importeren naar Toernooibase.
Van deze mogelijkheid is voor het eerst gebruik gemaakt tijdens de World Mind Sport Games in Beijing.
In de     handleiding (Pdf - 1975 KB) (rechter muisknop - doel opslaan als)     kunt u nalezen hoe een en ander in zijn werk gaat.
Let op: Deze optie is alleen beschikbaar voor toernooi-, club-, en provinciale beheerders van Toernooibase.
Importfunction from Toernooimanager to Toernooibase.
From version 7.34 of Toernooimanager (soon available on www.kndb.nl) it is possible to import tournaments from Toernooimanager into Toernooibase.
For the first time this new function is used at the World Mind Sport Games in Beijing.
In the     guide (Pdf - 1978 KB)(right mouse - save target as)     you can read how this import can be used.
Watch it: this function is only available for tournament-, club- or provincial administrators of Toernooibase.

18-10-2008:
Openingsverkenner weer on-line
De Openingsverkenner is na aanpassing van de scripts weer on-line geplaatst. Een upgrade van Mysql kan soms voor vreemde problemen zorgen.
The Opening Explorer is again on-line
The Opening Explorer is after an adjustment of the scripts again online. An upgrade of Mysql gave some strange problems.

18-10-2008:
Uitslagmogelijkheden verruimd.
In verband met de WMSG zijn er extra uitslagmogelijkheden gekomen. Dit betreft:
2-0 1*-1 1-1 1-1* en 0-2 (handig voor een beker-, cq. knock-out toernooi)
4-0 3-1 2-2 1-3 0-4 (speciaal voor het Checkers-toernooi, waar deze uitslagen bij het WMSG werden gehanteerd)
New possibilities for results.
Due to the registration of the WMSG-tournaments, there are a few extra possibilities for results introduced:
2-0 1*-1 1-1 1-1* en 0-2 (for a cup- or knock-out tournament)
4-0 3-1 2-2 1-3 0-4 (specially for the Checkers-tournament, where these results were used at the WMSG)

28-08-2008:
'Zwitserse' standen geoptimaliseerd.
De scripts, die de Zwitserse (eind)standen verzorgen, zijn door aanpassingen (mede dankzij tips Eric Sanders) versneld.

23-08-2008:
Engelse 'vertalingen' toegevoegd.
In een aantal opvraagschermen is een Engelse vertaling toegevoegd. Door op de Engelse vlag te klikken (link) worden de Engelse schermen zichtbaar.

18-08-2008:
Extra mogelijkheid bij wedstrijdprogramma/uitslagen corrigeren.
In verband met invallers bij de Zwitserse toernooien zijn er bij de 'reglementaire' uitslag extra mogelijkheden toegevoegd:
R(egl) = Reglementaire uitslag, wordt niet meegerekend in de ratingberekening.
V(irt) = Virtuele uitslag, wordt opgenomen in (tussen)stand, maar niet in ratingberekening.
W(erk) = Werkelijke uitslag, wordt niet opgenomen in (tussen)stand, maar wel in rondeuitslag en ook bij ratingberekening.
Daarmee kan er op 1 persoon (bijv. ook Re Serve) alle uitslagen geboekt worden, waardoor eindstand correct en 'netter' is, terwijl ook de ratingberekening correct verloopt. Het betekent wel dat voor één partij twee uitslagen ingevoerd moeten worden. Dit kan ook bij Toevoegen (optie onderaan het scherm bij wedstrijdprogramma/uitslagen corrigeren, als er een ronde geselecteerd is.

10-08-2008:
Downloaden van partijen in .pdn formaat weer mogelijk.
Het is weer mogelijk om van ingevoerde partijen een .pdn bestand down te loaden.
Bij een applet ziet u de link .PDN ronde staan. Wanneer u hierop klikt kunt u dit bestand van een gespeelde ronde (of teamwedstrijd) openen of opslaan op uw computer. De bestanden zijn zonder de zgn. x (kruisjes). Bij testen op Dam 2.2 en EntryDambo worden de bestanden vlekkeloos geaccepteerd.

24-07-2008:
Het maken van een applet vereenvoudigd en uitgebreid!
Danny Staal heeft speciaal voor Toernooibase een tool ontwikkeld, waarmee op de Turbodambase-wijze (aanklikken van schijven, plus bij verplicht veld of verplichte slag, automatisch uitvoeren) een partij ingevoerd en ook gewijzigd kan worden. Klaas Bor heeft welwillend ook het gebruik van het "Turbodambase-dambord" toegestaan. Danny en Klaas bedankt!
Zie: Handleiding applet voor een korte uitleg.
Er is gekozen voor invoer van zgn. pdn-notatie, om in de toekomst een switch naar .pdn mogelijk te maken (onder de motorkap vindt conversie naar damweb-notatie plaats).
Het blijft ook gewoon mogelijk om damwebnotatie (via het tooltje van Presman) in te voeren.

23-07-2008:
Teamsamenstelling invoeren.
Voor clubbeheerders is het mogelijk om teamsamenstellingen in diverse clubcompetities in te voeren. U kunt dit doen in het rechter menu bij Team(samenstelling). Kies de gewenste competitie via de link Basisopstelling en selecteer het team. Nog geen clubbeheerder? Stuur een mailtje naar de moderator.

14-07-2008:
Rating per 1-7-2008 geimplementeerd.
Via een importbestand van Jan Masselink zijn alle ratings per 1-7-2008 in Toernooibase
ingevoerd. Ook is de 'nieuwe' virtuele rating bijgewerkt.

25-06-2008:
Toernooibase op een stand-alone server gezet
Op 24 juni is Toernooibase op een andere server gezet. Daarmee hopen we e.e.a. nog
stabieler te maken. Door een iets andere php/mysql versie, werkt de Openingsverkenner
(via de link Partijen) momenteel niet. De link is daarom verwijderd.
Er wordt aan gewerkt om dit te repareren.


31-03-2008:
Topscorersscript aangepast en detailsscript teruggeplaatst.
Het topscorersscript is opnieuw aangepast (ook teams worden weer getoond), terwijl
via de D (van details) ook de detailsuitslagen nu weer op te roepen zijn.

25-03-2008:
Bug in uitslagen invoeren hersteld.
Het bleek dat een gebruiker met een account, niet via Uitslagen toernooi, uitslagen kon
invoeren. (Via een omweg via het toernooi en alle uitslagen was dit nog wel mogelijk).
Deze bug is hersteld. Die hoofdlettergevoeligheid van Linux ook....(:

25-03-2008:
Weergave in pdn en doc stijl tijdelijk uit de lucht.
Het blijkt dat de weergave van partijen in pdn en doc stijl op de kndb-server langzaam
verloopt. De scripts zijn daardoor - tijdelijk - van de server gehaald om e.e.a. niet te
frustreren.

14-03-2008:
Script topscorers clubcompetitie aangepast.
Het script topscorers is in een aangepaste versie teruggeplaatst. Aan het detailscript wordt gewerkt.
Het script voor de ratingberekening is tijdelijk buiten gebruik gesteld. Ook hier wordt aan een aanpassing
gewerkt.

01-03-2008:
Toernooibase nu op KNDB-server
Met medewerking van de KNDB, ICT-commissie en Geb Kos is Toernooibase nu op de KNDB-server geplaatst.
Ook heeft er een upgrade van mysql- en phpversie plaatsgevonden.
Dit betekent dat enkele scripts wat trager lopen tot voorheen. De komende maanden zullen we deze scripts nog proberen te optimaliseren.

15-01-2008:
Invoeren van partijen uitgebreid.
Het is nu ook mogelijk partijen in te voeren van wedstrijden waarvan het toernooi niet is ingevoerd. Spelers moeten wel in Toernooibase zijn opgenomen Daartoe is een speciaal toernooi 'Diversen' toegevoegd.
Procedure is als volgt:
Klik op de link partij invoeren/wijzigen (rechts onderin hoofdmenu).
Vervolgens de keuze Diversen.
Daarna witspeler en zwartspeler selecteren.
Vervolgens datum, ronde en uitslag invoeren.
Klik na het versturen op de link hier verder.
Daarna komt u in het invoerscherm van de applet.
Voer de damweb appletnotatie in.
Klik op Versturen.
Vervolgens geeft u bij het invulvak van de (analsyse)opmerking aan in welk toernooi (plus eventuele verdere informatie) deze wedstrijd werd gespeeld.
Opnieuw versturen en u ziet de applet plus de (analyse)opmerking in beeld.
Aan een correctiemogelijkheid (wijzigen) van de applet wordt nog gewerkt.

15-01-2008:
Plusjes volledig geintegreerd.
In Toernooibase zijn de plusjes/minnetjes nu volledig geintegreerd. Dit betekent dat ze nu in de matrix, uitslagen bij toernooi en uitslagen bij speler en bij het naspelen van partijen nu zichtbaar zijn.

10-10-2007:
Virtuele ratingberekening uitgebreid!
Na ontvangst van een aanvullend bestand van Jan Masselink (bedankt Jan!) is de virtuele KNDB-ratingberekening uitgebreid. Ook de spelers, die een rating per 1-7-2007 gebaseerd op minder dan 25 partijen hebben, krijgen een virtuele rating (ook de stijging wordt getoond) en spelers, die tijdens het seizoen een rating gebaseerd op 10 (of meer) partijen krijgen, worden eveneens getoond. Vooral voor (beginnende) jeugdspelers mooi vergelijkingsmateriaal!

03-10-2007:
Namen Buitenlandse spelers conform FMJD-schrijfwijze.
Om zo veel mogelijk uniformiteit te verkrijgen, zijn de buitenlandse namen (veelal de Oosteuropese namen) nu gespeld conform de schrijfwijze in de FMJD-ratinglijsten.
Mocht een spelling niet juist zijn, dan kan alleen de desbetreffende speler of zijn/haar bond dit aangeven bij Jacek Pawlicki.
Names foreign players as in FMJD-ratinglists.
The names of foreign players in Toernooibase (mostly Easterneuropean players) are now written exactly as they are in the FMJD-ratinglists.
When a name is incorrect, only the player or his/her federation can make a request for change to Jacek Pawlicki.

01-10-2007:
FMJD-ratingtabel per 1-10-2007 ingevoerd.
De FMJD-ratingtabel per 1-10-2007 is ingevoerd. Spelers in Toernooibase, die voor de eerste keer een FMJD-rating hebben worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.

01-09-2007:
Wedstrijdprogramma Nationale Competitie 2007/2008 ingevoerd.
Het wedstrijdprogramma voor de Nationale Clubcompetitie zit ook in Toernooibase. Via de keuzes van Klasse en vervolgens Alle uitslagen, kunt u hier een blik op werpen. Het programma in de Hoofdklasse B is gewijzigd. Mocht u ergens een foutje ontdekken: mail het de moderator!

21-07-2007:
Let op: Toernooibase volledig naar seizoen 2007/2008.
Nadat de server even down is geweest (vakantie... en ja, dan wordt de ADSL-verbinding ook nog verbroken....) is Toernooibase nu omgezet naar seizoen 2007/2008. Inmiddels zijn via een geautomatiseerde slag zo'n 3200 ratings per 1-7-2007 ingevoerd en is ook de 'virtuele' ratingberekening omgezet. Daarnaast zijn er ook handmatig nog een aantal 'nieuwe' ratings ingevoerd.

09-06-2007:
Ratingberekening aangepast.
De ratingberekening is zodanig aangepast, dat de rekenregel: de nieuwe rating mag niet hoger zijn dan 30 punten boven de seizoensprestatie, ook in Toernooibase nu gehanteerd wordt. In een aantal gevallen wordt de (te) sterke stijging van met name jeugdspelers nu afgetopt.
Daarnaast is in die gevallen waar er sprake is van een 100% of 0% score een spiksplinternieuwe rekenregel van Jan Masselink toegepast:
De desbetreffende speler krijgt een remise tegen zichzelf toegekend, waardoor er geen sprake meer is van een "oneindige" score. De seizoensprestatie komt daardoor op een reëler niveau.

08-05-2007:
Koppeling gerealiseerd met FMJD spelersgegevens.
Door de welwillende medewerking van Alexander Presman zijn de ratinggegevens van de FMJD bij spelers beschikbaar. Inmiddels zijn een dikke 1000 spelers in Toernooibase aan het FMJD-id gekoppeld. De komende weken zal dit uitgebreid worden. Wanneer u informatie van de spelers opvraagt, verschijnt rechts in het scherm de link FMJD-gegevens(rating). Vervolgens kunt u informatie omtrent nationaliteit, titel en ratings verkrijgen. Alexander is van plan om ook pasfoto's van Toernooibase aan de spelers te koppelen.


27-04-2007:
Ook plus/min remise te verwerken in Toernooibase.
Inmiddels is het ook mogelijk om plus/min remises te verwerken in Toernooibase. Aangezien er met de ingevoerde detailuitslagen (2-0, 1-1, 0-2) "gerekend" wordt in Toernooibase, is het niet mogelijk om deze als 1+ en 1- in de scoretabel en uitslagen weer te geven. Als oplossing is ervoor gekozen, om via correctie uitslagen/wedstrijdprogramma het (rond)toernooi te selecteren, en vervolgens door op de klasse te klikken i.p.v. op de ronde, hier de plussen en minnen een plek te geven. Per speler worden dan 2 kolommen zichtbaar, waar het saldo aan plusjes en minnetjes ingegeven kan worden. Let op: het voorgaande saldo wordt gewoon weergegeven, en dat dient u dan bij een plusje of minnetje op te hogen en daarna op VERSTUREN te klikken. Het NK Algemeen 2007 en het WK 2005 is inmiddels op deze wijze ingevoerd. In de stand wordt dan vervolgens op het aantal punten, aantal overwinningen en saldo plussen/minnen, saldo plussen gesorteerd. Voor de plaatsbepaling (1e kolom) wordt men dan nog wel als gelijkwaardig neergezet (er kunnen eventueel - als de wedstrijdvoorwaarden dit voorschrijven - ook barrages voor een aantal plekken plaatsvinden!).


24-01-2007:
Notaties in .doc formaat beschikbaar
Bij de applets zijn nu ook de notaties in doc-formaat beschikbaar (per ronde of teamwedstrijd). Met wat "plakwerk" naar een Word-document kunt u deze dan ook uitprinten of eventueel in een clubblad opnemen. Enige nadeel is dat in de database, de zgn. damwebnotatie is opgenomen, waardoor er geen "-" of "x" opgenomen zijn. Het "streepje" wordt in het .doc (en ook de .pdn) kunstmatig bijgevoegd.


23-01-2007:
Notaties in .pdn formaat beschikbaar
Bij de applets zijn nu ook de notaties in PDN-formaat beschikbaar(per ronde of teamwedstrijd). Met wat "plakwerk" (via bijvoorbeeld Kladblok en daarna opslaan als .pdn-bestand) kunnen de notaties van een ronde of teamwedstrijd via bijv. de DAMBO-applet van Wieger Wesselink ook op een andere wijze getoond worden. (Eventueel op een eigen website).


06-01-2007:
Seriegewijs partijen invoeren via een .pdn bestand.
Het is nu mogelijk om seriegewijs partijen vanuit een .pdn bestand in te voeren. Het .pdn bestand dient eerst naar een .csv Excel bestand geconverteerd te worden, waarna een koppeling kan plaatsvinden naar de uitslagen in Toernooibase. Het FK 2006 en een groot aantal partijen van het WK 2005 zijn inmiddels (als experiment) via deze optie ingevoerd. Bij de link (rechts onderin in hoofdmenu) zit een uitgebreide handleiding.


30-12-2006:
Extra optie "Solkov-laag" ingevoerd bij de opties Zwitsers systeem. Dit in verband met de eindstanden van "Golden Prague 2005 en 2006". Te bereiken bij correcties toernooien en vervolgens instellingen.


30-12-2006:
De mogelijkheden om via een scoretabel in te voeren zijn verruimd. Het is nu ook mogelijk om via zgn. FMJD-scoretabellen persoonlijke toernooien in te voeren. Nog steeds alleen met de meest voorkomende uitslagmogelijkheid 2-0, 1-1 en 0-2. Golden Prague 2005,2006 en Thailand Open Jomtien 2006 zijn op deze wijze in Toernooibase ingevoerd. Ook is er bij correctie wedstrijduitslagen bij persoonlijke toernooien een extra optie aangebracht om snel datums, rondes en kleurwisselingen aan te brengen (makkelijk als achteraf toch alle gegevens van een bovenstaand toernooi, dat via een scoretabel is ingevoerd, bekend zijn/worden).


17-12-2006:
Invoeren en corrigeren van uitslagen verruimd.
Het invoeren en corrigeren van uitslagen wordt de komende dagen verruimd. Alle gebruikers kunnen dan bij alle toernooien uitslagen invoeren en corrigeren. Wel zo makkelijk als je toevallig een uitslag van een ander toernooi weet.
Uiteraard gaan we ervan uit dat iedereen hier zorgvuldig mee om zal gaan. Alle invoer wordt 'gelogd' d.w.z. dat de gebruiker, die al of niet met opzet, een foutieve uitslag invoert, valt te traceren. Hij of zij krijgt in dat geval een signaaltje (en wordt in het ernstigste geval 'geblockt').
Mocht blijken dat deze verruimde functionaliteit niet voldoet, dan wordt e.e.a. weer gelimiteerd.


07-12-2006:
Partijenmenu uitgebreid met een openingsverkenner.
Toernooibase heeft nu ook een openingsverkenner, waarmee u selecties kunt maken in de openingen van de ingevoerde partijen. Deze optie zal nog uitgebreid worden met een openingsregister, waardoor ook de partijen met openingen, die via verschillende zetverwisselingen hetzelfde zijn, juist gerubriceerd kunnen worden.


16-11-2006:
U bent niet ingelogd! Een vervelende boodschap, die bij gebruikers verschijnt. Ik heb eens zitten te zoeken op Internet en vond het volgende:
"A- Users double click on links or make 2 clicks very fast. The same key is sent for the 2 clicks because the new key from the first click didn't get to the browser on time for the second one but the session on the server did trash the key for the new one. Thus, the second click causes a termination of the session. (install the LiveHttpHeaders extension on firefox and look at the headers sent when you click twice very fast, you'll see the same cookie sent on both and the new cookie getting back from the server too late).
B- For any given reason, the server experiences a slow down and the response with the new key (which has replaced the old one on the server) is not returned to the browser fast enough. The user gets tired of waiting and clicks somewhere else. He gets logged out because this second click send the old key which won't match the one you have on your server."

In het Nederlands: Gebruikers dubbelklikken op links, snel achter elkaar. De tweede klik is sneller bij de server, maar heeft daardoor geen "sessie" meer. Daardoor is men uitgelogd. Dus: één klik is voldoende. Ook eerst klikken en na wachten op een andere link geeft hetzelfde effect.

Het schijnt dat er een oplossing is om dit dubbele klikken toch te ondervangen. Dit vergt uiteraard weer flink wat programmeertijd en uittesten. Even geduld a.u.b.


16-11-2006:
Het is nu mogelijk een matrix scoretabel (Excel) in Toernooibase in te voeren. Voorlopig alleen voor een rond persoonlijk toernooi met de 'normale' uitslagen 2-0, 1-1, 0-2. Aan andere opties wordt gewerkt. Een aantal 'oude' toernooien is inmiddels met deze optie (die te vinden is onder correctie toernooien) ingevoerd. Nadeel: er zijn geen rondegegevens bekend en de 'kleuren' zijn niet correct.


4-10-2006:
Fred Roedolph van DC Dordrecht voert momenteel uitslagen in van de Provinciale Clubcompetitie van DHZH. Hij mist nog wel wat uitslagen. Misschien dat enthousiaste ZHZ'ers hem kunnen helpen en uitslagen naar hem kunnen mailen of zelfs gemachtigd willen worden om uitslagen in te voeren. Ook het lopende Provinciale Kampioenschap van Dambond Zuid Holland Zuid wordt door Fred bijgehouden. Klasse!


19-8-2006:
Er is een extra optie Partijen in het opvraagmenu toegevoegd. U komt in een zoekvenster waar u momenteel een selectie kunt maken uit ruim 1200 partijen-applets.
De toernooien Brunssum Open 2006 en Hiltex Zeeland 2006 zijn toegevoegd (met partijen).
Ook historisch wordt Toernooibase bijgewerkt. Recent zijn de FK's (Friese kampioenschappen) 2000 t/m 2004, Gorredijk Open 2004 en het NK Junioren 2004 in Toernooibase toegevoegd.


9-8-2006:
Vanuit het rating verenigingsbestand van de KNDB zijn diverse ledenbestanden van clubs bijgewerkt. Ook zijn een aantal 'dubbelingen' gecorrigeerd. Mocht e.e.a. niet kloppen, schroom niet een mailtje te zenden!


1-8-2006:
Het is nu mogelijk om achteraf een (persoonlijk) toernooi in te voeren (toernooi, klassen en spelers op de normale manier) en het uitslagenbestand (een .TAB-bestand geconverteerd naar Excel-CSV) van Toernooimanager in Toernooibase te importeren. Deze optie is via Correctie Toernooi te bereiken (het is namelijk vrij gebruikelijk dat bij het invoeren van een toernooi nog correcties gedaan moeten worden, omdat sommige spelers nog niet bekend zijn bij Toernooibase). Mogelijk dat in de toekomst een en ander nog verder geoptimaliseerd wordt. Lees hier het Help-bestand (800 kB). Het DNC-0pen NK en Novio Pontis Nijmegen zijn o.m. op deze wijze in Toernooibase 'gepompt'.


1-8-2006:
Nieuwe rankinglijst (in de berekeningen wordt nu ook gebruik gemaakt van de uitgebreide FMJD-tabel) per 31-7-2007. Guntis Valneris stijgt van 4 naar 1.


29-7-2006:
Ook het Novio Pontis Nijmegen Open nu verwerkt in database. Ratingberekening inmiddels bijgewerkt.


23-7-2006:
Het 'DNC Open NK' ingevoerd, via uploadbestanden van Toernooimanager. In één van de komende weken zal deze feature ook voor gebruikers van Toernooibase (met een handleiding) worden opengesteld.


19-7-2006:
Ratinglijsten per 1-7-2006 verwerkt. Er wordt nu in de berekeningen gebruik gemaakt van de uitgebreide (FMJD)tabel.


30-6-2006:
De 'bug' bij het standen weergeven bij Moyenne-systeem en Zwitsers systeem geheel hersteld. Standen zijn nu per klasse/categorie weer te geven, alsmede een totaalstand.


27-6-2006:
De instelling geschat aantal ronden in combinatie met minimaal aantal wedstrijden bij het moyenne-systeem is nu ook operationeel. Spelers, die relatief te weinig partijen hebben gespeeld, worden dan onder de 'streep' geplaatst. Een vroegtijdig signaal dat ze meer partijen moeten spelen, aangezien ze zich anders niet in de eindstand zullen plaatsen.


26-6-2006:
Het is nu mogelijk om bij het invoeren van toernooien onmiddellijk een aantal instellingen bij Zwitsers systeem (sortering op Wp en SB/Solkoff/Trating) en Moyennesysteem (Min. aantal wedstrijden, wegingsfactoren en bepaalde clubopties - momenteel Den Haag en Het Noorden) aan te geven. Dezelfde instellingen kunnen ook bij correcties Toernooien gewijzigd worden.


22-6-2006:
Er is een mogelijkheid toegevoegd om (analyse)opmerkingen bij applets te plaatsen. U kunt hier alleen gebruik van maken als u een account bij Toernooibase heeft.


18-6-2006:
Een kleine wijziging in het programma van de Nationale Competitie. In 2D zijn DEZ Reeuwijk en Zenderstad omgewisseld (info competitieleider Ben Smeenk).


17-6-2006:
Het voorlopige wedstrijdprogramma van de Provinciale Clubcompetitie PFDB 2006/2006 is toegevoegd. Zoals gebruikelijk volgen de derde klassen later via het "groene" boekje.


16-6-2006:
Inmiddels heeft Peter Schuitema de Provincale Hoofdklasse 2005/2006 van de Drentse Dambond ingebracht. Binnenkort zal hij ook de detailuitslagen invoeren. Mogelijk dat ook de lagere klassen nog ingevoerd zullen worden. Opnieuw een provincie toegevoegd in Toernooibase!


16-6-2006:
Het wedstrijdprogramma van de Nationale Competitie 2006/2007 is inmiddels ingevoerd. Kijk onder KNDB, Archief, 2006/2007, Nationale Competitie 2006/2007. Klik de klasse van uw voorkeur aan en vervolgens Alle uitslagen. Begin juli zal Toernooibase omgeturnd worden naar seizoen 2006/2007.


11-6-2006:
Spelerstabel gecombineerd met tabel van Jan Masselink.
Van Jan Masselink, ratingcoordinator KNDB heb ik een alfabetische lijst met spelers en rating 1-7-2005 gekregen, die inmiddels gekoppeld (via Id's voor ingewijden) is met de spelerstabel in Toernooibase. Dit betekent dat voor een groot gedeelte van de spelers, de rating per 1 juli 2006 (na ontvangst van weer een bestand van Jan Masselink) heel snel in Toernooibase 'opgeladen' kan worden. Alleen voor spelers, die voor het eerst een rating krijgen, zal nog een extra (handmatige?) slag benodigd zijn.


11-6-2006:
Bij de ingevoerde toernooien is nu ook zichtbaar of er applets van partijen/fragmenten zijn ingevoerd. Bij de (tussen)stand wordt dan een link: partijen zichtbaar. Hetzelfde geldt als er foto's bij een toernooi zijn ingevoerd. Ook dan wordt er een linkje foto's zichtbaar. Mogelijk dat in de toekomst er nog een zoekfunctie voor applets zal worden ingebouwd, alsook een ruimte voor gebruikers, die aan partijen annotaties c.q. opmerkingen willen toevoegen.


4-6-2006:
De appletsfunctie is al weer gemoderniseerd. Het is nu ook mogelijk om partijstanden te laten zien!


22-5-2006:
Bij het invoeren van de wedstrijduitslagen is nu ook de mogelijkheid toegevoegd om de datum via de datepicker (wanneer er afwijkend van het wedstrijdprogramma is gespeeld) te wijzigen. U hoeft hiervoor dan niet meer via correctie wedstrijdprogramma/uitslagen een wijziging in te voeren.
Via de smart-phone van Nico Leemberg worden de uitslagen van het Internationale toernooi van Salou momenteel doorgegeven. U vindt dit toernooi onder de 'provincie' Buitenland.


21-5-2006:
Zelf beslissen om toernooien mee te laten tellen in Baseranking.
Voor provinciaal-, club- en toernooibeheerders is er de mogelijkheid om zelf te beslissen of een toernooi meegeteld wordt in de experimentele rankingberekening. Er kwam mij ter ore dat sommigen het niet op prijs stelden, dat, buiten de officiele ratingtoernooien om, ook de overige toernooien hierbij meerekenen. Bij een nieuw toernooi kunt u aangeven (d.m.v. een zgn. vinkje) of u het toernooi mee wilt laten rekenen. Bij bestaande toernooien kunt u eenvoudig eenmalig het meerekenen ongedaan maken: Ga naar correctie toernooien (links middenin het hoofdmenu). Maak het aanvinken nu ongedaan en druk op versturen. Bij de volgende batch-berekening rekent het toernooi vervolgens niet meer mee. Uiteraard kunt u mij ook altijd mailen:
E-mail     Piet Bouma21-5-2006:
Nu ook mogelijk om applets toe te voegen.
In Toernooibase nu ook applets (zowel standjes als partijen) toe te voegen. Middels een zeer handig tooltje van Alexander Presman op zijn FMJD-site, kunnen er nu vrij eenvoudig applets van partijen worden toegevoegd aan ingevoerde wedstrijden in Toernooibase. Vooral met een zgn. .pdn bestand gaat dit razendsnel. De link Applet invoeren, rechtsonder in het hoofdmenu, leidt u gemakkelijk verder. Neem een kijkje bij het laatste NK. Via de kleine link A(pplet) kunt u dan de partijen bezichtigen. Voor alle gebruikers van Toernooibase, is deze mogelijkheid opengesteld. U hoeft dus niet provinciaal-, club- of toernooibeheerder van het desbetreffende toernooi te zijn om applets in te voeren.


9-5-2006:
Alternatieve rankingmodule toegevoegd
Een mogelijk langverwachte (in ieder geval van mijzelf) wens is vervuld. Een rankingmodule (grotendeels gebaseerd op de chessmetrics ratingsystematiek van Jeff Sonas is toegevoegd. Recente prestaties worden veel sneller zichtbaar. Kees Thijssen is beste Nederlander in deze rankinglijst op plek 4!!
Klik op de link RANKING in het hoofdmenu en lees de uitleg!


29-4-2006:
Inmiddels is door een attent mailtje van Dré Verheggen ook de Provinciale Clubcompetitie en Bekercompetitie van Limburg in Toernooibase opgenomen. Arjen de Mooij doet pogingen om ook het Provinciaal Kampioenschap van Noord-Brabant een plek in Toernooibase te geven.


23-4-2006:
De standen (en de bijbehorende uitslagen) van een rond, zwitsers en moyenne-toernooi kunnen nu per ronde weergegeven worden , zodat men ook een tussenstand kan weergeven waarbij er (nog) een betere klassering 'inzat' :)


20-4-2006:
Per toernooi is nu een verschillende opmaak mogelijk (achtergrond en lettertype) waardoor het toernooi nog makkelijker in eigen website geintegreerd kan worden. Zie tips en tricks. Uiteraard blijft de neutrale 'Toernooibase-look' ook altijd mogelijk.
De opmaak is via Correctie Toernooien (link middenin het rechtermenu) te regelen.


11-4-2006:
Ereklasse Provinciale Clubcompetitie Noord-Holland nu ook ingevoerd.
Nico Leemberg heeft nu naast de Hoofdklasse B ook de Ereklasse van de PNDB in Toernooibase ingevoerd. Misschien dat hij de tijd ook nog vindt om de andere klassen voor het voetlicht te brengen. Toernooibase wordt steeds completer. Ook het NK Algemeen wordt op de voet gevolgd. Ratingen van onze topspelers fluctueren nu per dag.

1-4-2006:
Aanpassingen aan opmaak Toernooibase.
Momenteel worden er aanpassingen aan de opmaak van de toernooigegevens gedaan. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de websites van provincies en/of clubs. Daarmee kan men schermen van Toernooibase nog mooier integreren in eigen website. In de toekomst zal men ook de mogelijkheid krijgen om via een formulier de opmaak van een toernooi te bepalen. Heeft u bepaalde wensen? Mail het de moderator:
E-mail     Piet Bouma

26-3-2006:
Bij het moyenne-systeem zijn een aantal verbijzonderingen mogelijk gemaakt.
systeem 'Den Haag':
bij een minder dan 3 gespeelde partijen als eigen gemiddelde - met doorwerking in het tegenstandersgemiddelde - het gemiddelde van de gehele categorie gebruiken.
systeem 'Het Noorden':
een gewogen tegenstandersgemiddelde gebruiken (met als weging: eigen gemiddelde 1x, ongewogen tegenstandersgemiddelde 2x, gewogen tegenstandersgemiddelde 1x).
Bij een klein aantal wedstrijden van een speler(10 of minder) wordt het tegenstandersgemiddelde bij zijn tegenstander bepaald door een koppeling aan een vastgesteld categoriegemiddelde (bij de categorieën A t/m G).


21-3-2006:
De nieuwe uitslagmogelijkheden vanuit Delft: "Dammen van de Toekomst" (aanvulling 9-1 en 8-2) zijn nu ook in Toernooibase geplaatst.

19-3-2006:
Bij het corrigeren van wedstrijden en het invoeren van een wedstrijdprogramma is een zogenaamde 'datepicker' toegevoegd voor het invoeren van een datum. Klik op het icoontje naast het invoerveld voor de datum en selecteer vervolgens de datum. Deze 'datepicker' is gebaseerd op JavaScript. Zet deze optie dus niet "uit" in uw browser.

20-2-2006:
Een mogelijkheid tot uitloggen toegevoegd. Voor gebruikers met verschillende functies (en verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden) kan er nu makkelijker 'geswitchd' worden, zonder de browser te sluiten.

20-2-2006:
De ratingranglijsten zijn nu in 1 pagina samengevoegd, met sorteermogelijkheden op ranglijst per 1 juli 2005, seizoensprestatie, virtuele rating en snelste stijgers. De 'oude' ranglijsten blijven nog even operationeel, aangezien een aantal websites deze geintegreerd hebben. Advies: wijzig de link!

14-2-2006:
Een controleslag is toegevoegd op detailuitslagen en eerder ingevoerde totaaluitslag.
De invoerder van een clubcompetitiewedstrijd krijgt nu een melding wanneer de totaaltelling van detailuitslagen niet overeenkomt met de eerder ingevoerde uitslag.
Hij/zij kan desgewenst dan een aanpassing maken via correctie wedstrijdprogramma/uitslagen.
Tevens is een logo Toernooibase toegevoegd. (Makkelijk om een linkje op een afbeelding te maken)

7-2-2006:
De ratingberekening, die bij batchverwerking (vanwege steeds meer ingevoerde partijen!) veel tijd ging vergen, geoptimaliseerd.

24-1-2006:
Van clubs, die deelnemen aan de clubcompetitie(s) zijn - wanneer er geen clublogo's bekend zijn - de vlaggen van gemeente, stad of dorp, die zij vertegenwoordigen, als clublogo toegevoegd. Een clublogo, dat ontbreekt, kan altijd naar de moderator toegezonden worden, evenals pasfoto's van spelers!

E-mail     Piet Bouma

24-1-2006:
De provinciale clubcompetitie PNBD (Noord-Brabant) wordt vanaf heden bijgehouden door Arjen de Mooij. De Hoofdklasse is inmiddels geheel verwerkt. Ik ga ervan uit dat Arjen binnenkort ook de 1e klasse aan Toernooibase toevoegt! Dit betekent dat naast de KNDB-clubcompetitie inmiddels vijf provinciale clubcompetities (PFDB, PNDB, WHDB, DMH, PNBD) geheel of gedeeltelijk in Toernooibase worden ingevoerd.

15-1-2006:
De provinciale clubcompetitie DMH is inmiddels ook aan Toernooibase toegevoegd.
Rob de Bruin (vader van Gideon) heeft zich daarvoor als vrijwilliger aangemeld. Fantastisch! Uiteraard kan hij nog best wat mensen gebruiken, die ook uitslagen invoeren!

15-1-2006:
Het is nu ook mogelijk om de teamopstellingen bij teamwedstrijden vooraf bij 'invoeren wedstrijdprogramma' al in te voeren. Net zoals dit zaterdagsmiddags bij de uitslagendienst KNDB gebeurd. (Suggestie Alex Kruyshoop). Ook bij teamwedstrijden waarbij met een vaste opstelling gespeeld wordt, kan dit handig zijn. Toernooibase heeft daarmee dezelfde functionaliteit als de Nationale Competitiesite.

1-1-2006:
Het invoeren van 'nieuwe' spelers bij teams wanneer u detailuitslagen invoert, is nu mogelijk gemaakt. Via de keuze nieuwe speler kunt u een reeds 'bestaande' speler aan de club toevoegen of een volstrekt nieuwe speler aan de club toevoegen. Een en ander wijst zich vanzelf.

8-11-2005:
Het is nu mogelijk om bij 'ronde' toernooien aftrekpunten (bijv. een wedstrijdleider bestraft het niet opkomen van een team met aftrek van wedstrijdpunten) en bonuspunten (gemakkelijk als een halve competitie gesplitst wordt in twee halve competities met behoud van eerdere resultaten) toe te kennen. Dit kan op de hoofdpagina bij correctie wedstrijdprogramma/uitslagen. Wanneer u de desbetreffende klasse aanklikt kunt u (min)punten aan teams of spelers toekennen. Een voorbeeld is te zien bij de PFDB-competitie 2005/2006 1e klasse Noord waar de wedstrijdleider Mildam 1 aftrekpunt heeft toegekend.

7-10-2005:
Er is nu sprake van een centrale login voor het rechtermenu. Mocht iets niet goed gaan, meldt eventuele 'bugs'. Let op: voor het invoeren van uitslagen/detailuitslagen vanuit het linkermenu (na opvragen standen) en de beheermodule is nog wel apart inloggen vereist. Dit zal zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7-10-2005:
Corrupte spelerstabel hersteld vanuit backup 2-10-2005. Echte nieuwe spelers vanuit controletabel ingevoerd. Wanneer u correcties bij spelers (correcties namen, rating etc.) heeft uitgevoerd sinds 2-10-2005, dient u dit even te checken.

4-10-2005:
Clublogo's kunnen nu ook in Toernooibase ingevoerd worden. Weergave kan soms tegenvallen.

27-9-2005:
Het is vanaf heden ook mogelijk om pasfoto's op te laden. Aan clublogo's wordt nog gewerkt.

19-9-2005:
Het blijkt dat meervoudige functies (bijv. clubbeheerder en gemachtigde voor uitslagen) conflicten geeft in weergeven van gegevens en rechten. Dit is inmiddels aangepaste door desbetreffende gebruikers een tweede gebruikersnaam en wachtwoord te geven.

15-9-2005:
Door een heel lichte stroomstoring (kabelbreuk bij Franeker) is Toernooibase enige tijd onbereikbaar geweest. Dit is nu (17.23 uur) weer opgelost.

11-9-2005:
Gebruikers kunnen nu foto's uploaden. Handleiding wordt nog aangepast.

4-9-2005:
Bij het moyennesysteem persoonlijk kunnen nu verschillende wegingsfactoren gehanteerd worden bij het bepalen van de eindstand.

3-9-2005:
Bij het Zwiterse persoonlijke toernooi kan nu een sortering op het zgn. Solkov-systeem en op tegenstandersrating uitgevoerd worden. De eindstand van bijv. Axioma Open 2005 kan nu correct worden weergegeven.

28-8-2005:
Wegens corrupte tabel clubs (gevolg van handelen moderator), backup van deze tabel teruggezet. Indien u clubgegevens na 11-8-2005 heeft gewijzigd, check dit even na. Overige gegevens zoals uitslagen, toernooien e.d. zijn correct.

27-8-2005:
Uitgebreide handleiding nu te vinden bij uitleg applicatie.

20-8-2005:
Ook hoofdgroepen Hiltex Zeeland nu ingevoerd met afwijkende plus-uitslagen.

9-8-2005:
Ook topscorerslijsten worden nu sneller berekend.

7-8-2005:
Snelheid van standen berekenen bij 'rond' persoonlijk en teams nu ook opgevoerd.

4-8-2005:
Snelheid van standen berekenen bij Moyenne-systeem nu ook opgevoerd.
Ratings K.H. Leijenaar, D. Slotboom en C. Remeijer aangepast.

3-8-2005:
Snelheid van standen berekenen bij Zwitsers systeem aanmerkelijk opgevoerd (ca. 5 sec.)
Moyennesysteem en 'gewoon' Rond volgen z.s.m.

30-7-2005:
Open NK Nijmegen (kijk onder GDB) geheel verwerkt in database.

23-7-2005:
Axioma Open Den Haag (kijk onder WHDB) geheel verwerkt in database.

21-7-2005:
Nederlands Kampioenschap Aspiranten nu ook beschikbaar in database.

17-7-2005:
Alle KNDB-ratingen van 1 juli 2005 verwerkt in database.
Mochten er zaken niet correct zijn, mail het de moderator.
Nederlands Kampioenschap Junioren 2005 in database opgenomen.

12-7-2005:
Database omgegooid naar het jaar 2005/2006.
Eerder ingevoerde toernooien (voor 2005/2006) zijn bij Archief van desbetreffende provincie op te vragen.

11-7-2005:
Delftse tellingen in database geintegreerd.
Wedstrijdprogramma Nationale clubcompetitie 2005/2006 ingevoerd en opvraagbaar.
Eventuele vrijwilligers, die uitslagen willen invoeren, kunnen zich melden!
Voorlopig wedstrijdprogramma clubcompetitie PFDB eveneens ingevoerd.
Alternatieve (Delftse) puntentellingen in ratingmodule worden behandeld naar officiële KNDB-richtlijnen. (puntenoverwinning = 1-1).
Wedstrijdstand Open Gorredijk 2005 ook opvraagbaar.
Eindstanden DuWo eveneens bij WHDB/DOS Delft op te vragen.