HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   European Championship Blitz Women Stockholm 2012 (Blitz)

    
    Link   

  Women

 Category: 
 Algemeen 
 Vrouwen 
 Other
 years
Hall of fame
PlNameRating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ga  Wi  Dr   Lo A/B Pt  SB 
1 Matrena Nogovitsyna  GMIF 2229  X 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2181251  29440
2 Ayyyna Karpova-Sobakina  MFF 2141  0 X 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 218882  24309
  Olga Baltazhy  GMIF 2178  1 1 1 X 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2187101  24385
4 Tamara Tansykkuzhina  GMIF 2264  1 0 2 1 0 X 1 0 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 218954 0.1 23.1372
5 Natalia Shestakova  MIF 2146  1 1 1 0 0 1 2 X 1 2 2 1 1 0 2 2 2 2 218873  23337
  Aygul Idrisova  MFF 2168  0 2 1 1 1 0 1 X 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 218792  23341
7 Viktoriya Motrichko  MIF 2104  1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 X 2 1 2 2 1 2 2 218774  21297
8 Nurguyana Azarova  MFF 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 X 1 2 2 2 218576  17243
9 Angelina Popova   1940  0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 X 2 2 2 2 218648  16176
10 Aianika Kolodeznikova-Kychkina   1880  0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 X 2 1 2 2183510  11107
11 Yulia Yurkova   1944  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 X 2181314  557
12 Elena Kychkina   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X180018  00

    Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22
    All results   Tournamentroom    Disclaimer     KNDB-rating
MatrenaAyyynaOlga
TamaraNataliaAygul
ViktoriyaNurguyanaAngelina
AianikaYuliaElena
 Round 18 
 sa 28-07-2012  Tamara Tansykkuzhina (2264) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Angelina Popova (1940) - Elena Kychkina  2-0
 Viktoriya Motrichko (2104) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 0-2
 Natalia Shestakova (2146) - Olga Baltazhy (2178) 0-2
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 2-0
 Aygul Idrisova (2168) - Nurguyana Azarova  2-0