Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |


HANDLEIDING


In deze handleiding ziet u de belangrijkste schermen van invoer van gegevens en corrigeren van gegevens. Dit is in de rechterkant van het hoofdmenu.
Bij de linkerkant van het hoofdmenu, zijn alle opvraagfuncties gegroepeerd. Dit werkt in feite vrij simpel. Via de donkerblauwe linken kunt u allerlei gegevens opvragen.
Van de Beheermodule is nog geen handleiding geschreven. Dit omdat ik die eigenlijk nog met een aantal controlefuncties wil uitbreiden. Voor de gewone gebruiker is dat misschien niet eens zo interessant. Deze handleiding zal gaandeweg uitgebreid worden, wanneer bijv. de modules voor het uploaden van foto's etc. gereed zijn.
Harlingen, 26 augustus 2005
Piet Bouma.
Let op! Een groot aantal functies in deze handleiding zijn alleen van toepassing als u voldoende beheersrechten heeft (bijv. moderator, provinciaal beheerder of clubbbeheerder).

INHOUDSOPGAVE


ALGEMEEN

Het inloggen

A. GEGEVENS INVOEREN/TOEVOEGEN


1. Invoeren van een toernooi
2. Invoeren van een wedstrijdprogramma
3. Invoeren van de wedstrijduitslagen
4. Invoeren mededelingen toernooi
5. Invoeren clubs
6. Invoeren teams(amenstelling)
7. Invoeren spelers

B. GEGEVENS CORRIGEREN/VERWIJDEREN
1. Corrigeren/verwijderen toernooi
2. Corrigeren/verwijderen clubs
3. Corrigeren klassenamen
4. Corrigeren teams(amenstellingen)
5. Corrigeren/verwijderen spelers
6. Corrigeren/verwijderen wedstrijdprogramma/uitslagen


Het inloggenVoordat u gegevens gaat invoeren, corrigeren of verwijderen, dient u in het beginscherm rechtsboven uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.


GEGEVENS INVOEREN/TOEVOEGEN


1. Invoeren van een toernooi


Stap 1. Het invullen van de toernooigegevens. Via vrijwel allemaal keuzemenu's (het keuzemenu uitslagmogelijkheden partij is even uitgeklapt) kunt u de toernooigegevens invoeren en vervolgens verzenden. Onderstaand een test ingevuld:Stap 2. Het klikken op Versturen.Stap 3. Het vervolgscherm komt naar voren. U kunt klassennamen selecteren. Hier is gekozen voor Hoofdklasse. Het programma bepaalt of er voldoende klassennamen zijn ingevuld. (Bij te weinig of teveel klassen komt de melding, dat het aantal klassen (ingevuld bij het hoofdscherm niet overeenkomst met het aantal ingevoerde klassen). Nu drukken we uiteraard op de link hier.Stap 4. De spelers selecteren, die aan de desbetreffende klasse van het toernooi deelnemen (ditmaal het 1e tiental van DC Huizum). Bij een teamtoernooi komt er een selectie van teams. Daarna kan per team nog een basisopstelling ingevoerd worden. Als er meerdere klassen zijn, dient u eerst per klasse de spelers (of teams) in te voeren. Vervolgens gaan we naar het wedstrijdprogramma. Klik op wedstrijdprogramma. Dit is tevens het volgende hoofdmenu-onderdeel. U kunt dus op dit moment ook via HOME naar het hoofdmenu gaan. Het nieuwe toernooi is dan geregistreerd en later kan het wedstrijdprogramma ook ingevoerd worden.2. Invoeren van het wedstrijdprogramma.


Stap 1. Het selecteren van het toernooi. (Als moderator mag ik kiezen uit veel toernooien).
Uiteraard kiezen we in dit geval Huizum test Huizum. 2004/2005. Druk op Selecteer.Stap 2. Het invoeren van het wedstrijdprogramma.
U kunt de spelers via uitklapvensters selecteren die u bij het toernooi heeft ingevoerd.
Een tip. De voorletter van de achternaam of team bij het vakje intikken. Bij meerdere spelers op de 'S' gewoon nog een keer op 's' tikken.
Hetzelfde geldt voor teams als u een teamtoernooi heeft ingevoerd. Zie onderstaand voorbeeld.U kunt eventueel gelijk de uitslag invoeren. Maar normaal gesproken doet u dat pas in het volgende menu-onderdeel: Uitslagen toernooi. Bij een Zwitsers- of Moyenne-toernooi kunt u het wedstrijdprogramma in plukjes van 10 wedstrijden invoeren (elke keer datum en ronde invullen). Dit omdat bij dit soort toernooien er veel spelers kunnen deelnemen. Bij veel wedstrijden onder elkaar ontstaan er problemen met schermopbouw en geheugen. Als u minder dan 10 wedstrijden invoert, levert dit geen problemen op: lege regels worden niet in de database opgenomen. Bij een rond toernooi wordt het wedstrijdprogramma afgestemd op het aantal deelnemers in de desbetreffende klasse. Er wordt dan ook een optie gegeven van volgende ronde toevoegen. De ronde telt dan ook gelijk door. Bij een teamtoernooi dient u bij elke wedstrijd een datum in te vullen (dit aangezien bij provinciale teamcompetities er op verschillende avonden wordt gespeeld). Uiteraard altijd op Versturen drukken voordat u verder gaat met een andere keuze, zoals bijv. in bovenstaand voorbeeld, het wedstrijdprogramma van de volgende klasse (op hier klikken) of volgende ronde toevoegen.3. Invoeren van de wedstrijduitslagen.

Methode 1:

Voor het invoeren van wedstrijduitslagen zijn eigenlijk 2 methodes. Methode 1 is via het menu:
Invoeren uitslagen. Deze methode is het makkelijkste als u uitslagen van een gehele ronde wilt invoeren.


Stap 1. Het selecteren van het toernooi. Selecteer aanklikken.Stap 2. Het selecteren van klasse en ronde. In het voorbeeld maar 1 keuze; de 1Stap 3. Het invullen van de uitslagen, en vervolgens op Versturen klikken.
Als het een reglementaire uitslag betreft, het vakje aanvinken.Vervolgens verschijnt de melding dat de uitslagen nu zijn ingevoerd.
Hoe gaat het met het invoeren van teamuitslagen? De stappen t.e.m. invoeren zijn hetzelfde.U klikt uiteraard weer op Versturen.Er is alleen de uitslag van Bezint Eer Gij Begint - De Oldehove ingevoerd. U kunt eventueel ook de andere uitslagen nog invoeren en versturen.
Bij de teamuitslagen is er de extra Stap 4: detailuitslagen bijgekomen. U kunt hierop klikken.Stap 5. Het selecteren van de desbetreffende wedstrijd. In bovenstaand geval alleen BEGB - De Oldehove. SelecteerStap 6. U kunt nu via de uitklapvensters de desbetreffende speler selecteren, uitslag invoeren en bordvolgorde (niet verplicht) invoeren. Bij de teams worden alle bekende leden van de desbetreffende club getoond. Vervolgens op Versturen klikken.Let op. Het invulscherm verschijnt opnieuw. (Dit zal nog worden aangepast). Echter de boodschap er boven geeft aan dat er al is ingevoerd. Via HOME teruggaan naar het menu.

Methode 2:

Deze methode is handig als u de uitslag (en eventuele detailuitslagen wilt doorgeven) van één enkele wedstrijd.


Stap 1. Via opvragen (menu aan linkerzijde: provincie selecteren, toernooi selecteren - eventueel zelfs via archief) van het desbetreffende toernooi en (eventueel speelronde) krijgt u het wedstrijdprogramma te zien. Klik op Uitslag doorgeven. Wanneer de teamuitslag al is ingevuld en detailuitslagen nog ingevoerd moeten worden, klikt u op Detailuitslagen doorgeven. U komt dan bij stap 3 terecht.Stap 2. U kunt de uitslag van de geselecteerde wedstrijd invoeren. Vervolgens klikt u op VersturenStap 3. De uitslag is ingevoerd. Eventueel kunt u nog de detailuitslagen invoeren. Klik op detailuitslagen.Stap 4. Selecteer de wedstrijd waarvoor u de detailuitslag wilt invoeren. Klik op Selecteer.Stap 5. U kunt nu de detailuitslagen invoeren. Via de uitklapvenstertjes kunt u de spelers van de club selecteren. Als er minder dan 10 borden zijn (bijv. een zestal, kunt u de overige borden geheel vrij laten). Ze worden dan niet in de database opgenomen. Druk vervolgens op Versturen.Stap 6. De uitslagen zijn nu ingevoerd. Let op de boodschap bovenaan! Het formulier wordt nu opnieuw getoond. (Dit zal waarschijnlijk nog veranderd worden).
Via HOME gaat u nu terug naar het hoofdmenu.
Uiteraard gaan de stappen voor een persoonlijk toernooi net zo. Alleen de optie detailuitslagen vervalt dan.4. Invoeren Mededelingen toernooi

Via deze optie kunt u mededelingen bij een toernooi plaatsen (en ook weer aanpassen).


Stap 1. Selecteer het toernooi waar u een mededeling wilt plaatsen (of veranderen). Klik op Selecteer.Stap 2. U krijgt een invoervak te zien. Plus de tekst, die eerder geplaatst is. Via kopiëren en plakken kunt u deze tekst in het invoervak plaatsen (of uiteraard een nieuwe tekst invoeren).Stap 3. U dient HTML-codes toe te voegen. Meest simpele: Een harde terugloop = BR tussen haken. Vervolgens klikt u op Versturen.Stap 4. Er verschijnt onderin het scherm: er is een nieuwe mededeling toegevoegd. Ga via HOME (linksboven) naar Hoofdmenu.5. Invoeren Clubs

In principe zijn heel veel clubs al ingevoerd. Misschien niet onder een correcte naam. Dan dient de naam gewijzigd te worden bij Correctie Clubs.


Stap 1. Als een club al eerder heeft bestaan, dan kan hij in deze lijst en de database voorkomen. Dan dient u deze club te selecteren. Anders klikt u op NIEUWE CLUB.
Er zijn twee bijzondere clubs in de database opgenomen: Buitenlandse spelers en Geen clubspelers.
Dit om spelers, die of uit het buitenland komen en aan een toernooi in Nederland deelnemen, of waarvan (nog) niet bekend is of ze lid zijn van een Nederlandse club, een plaats te geven in de database.Stap 2. Vul de gegevens in. Een aantal gegevens zijn verplicht. Druk vervolgens op Versturen.Stap 3. De boodschap verschijnt dat de club succesvol is toegevoegd. U kunt nu via HOME verder gaan.6. Invoeren Teams(amenstelling)


Stap 1. U heeft nu twee keuzes. Of een NIEUW TEAM toevoegen of een Basisopstelling in te voeren. We nemen eerst de stap NIEUW TEAM.Stap 2. U kunt nu kiezen bij welk club het nieuwe team toegevoegd wordt. We kiezen voor Huizum. en doen vervolgens Selecteer.Stap 3. Vervolgens toetsen we de naam van het nieuwe team in. Het is ook aan te bevelen als de naam
van de club (door bijv. een andere sponsor) verandert, de nieuwe teamnamen in te voeren en niet de oude te corrigeren. De oude teamnamen blijven dan correct in de database vermeld.
Vervolgens klikt u op Toevoegen.Stap 4. Er verschijnt de melding dat het team is toegevoegd. U kunt via HOME verder.


Nu gaan we een basisopstelling invoeren. We komen weer vanaf stap 1.


Stap 2. We selecteren de bewuste competitie. Klik op Basisopstelling.Stap 3. Vervolgens zien we de competitiesamenstelling, die al eerder bij Invoer Toernooien is
ingevoerd. Selecteer een team. We kiezen voor Angarde.Stap 4. Selecteer de spelers van de desbetreffende club. U kunt via HOME teruggaan naar het hoofdmenu
of via hier nog een basisopstelling invoeren. Als er aan de rechterzijde spelers staan vermeld, is er een basisopstelling ingevoerd. U kunt hier ook een basisopstelling corrigeren!!7. Invoeren spelers


Stap 1. Nieuwe speler invoeren of speler selecteren.
In de alfabetische lijst staan de spelers ingevoerd, die in Toernooibase zijn geregistreerd. Kijk eerst goed na of de speler al geregistreerd is.
(Dit kan bijvoorbeeld bij verandering van club of als men weer opnieuw van een club wordt).Stap 2a. We hebben de speler Bouma geselecteerd en vervolgens eveneens de damclub OG Workum. Klik op Toevoegen en dhr. Bouma wordt nu ook bij OG Workum weergegeven.
Vervolgens weer via HOME naar Hoofdmenu. Als u de speler wilt toevoegen bij een club waarvan de persoon al eerder lid is geweest, dient u via hier de stappen te volgen.Stap 3b. U voegt daadwerkelijk via NIEUWE SPELER een nieuwe speler toe. U krijgt bovenstaand scherm te zien.
De met * gemerkte invoervakken dient u verplicht in te voeren. Er zijn twee bijzondere damclubs opgevoerd in de database: Buitenlandse spelers en Geen clubspelers.
Deze fictieve damclubs zijn opgezet, om spelers, die we anders niet 'kwijt' kunnen (buitenlandse spelers, die aan een toernooi meedoen of huisdammers, die aan een toernooi meedoen, of spelers waarvan we niet weten bij welke damclub deze lid zijn).
Klik als u alle gegevens heeft ingevuld op Versturen. Vervolgens wordt de speler aan de database toegevoegd. U kunt via HOME weer naar het hoofdmenu.GEGEVENS CORRIGEREN OF VERWIJDEREN


1. Corrigeren of verwijderen toernooi.


Stap 1a. U kunt nu het toernooi selecteren wat u wenst te corrigeren of te verwijderen (naargelang uw bevoegdheden verschijnt er een lijst met toernooien.)
Wij selecteren Huizum test Huizum 2004/2005 en kiezen (in tegenstelling tot de schermprint) voor Verwijder.

Stap 2. U krijgt een vervolgscherm te zien. Wanneer u op de optie Verwijder klikt, verwijdert u het toernooi definitief. Alle gegevens worden daarmee uit de database verwijderd. (Wel wordt er een controlelijst gemaakt van welke gebruiker welk toernooi verwijdert).Stap 1b. Via de optie Correctie komt u in het bovenstaande scherm. U kunt daarbij veranderingen aanbrengen in eerder ingevoerde gegevens. De met * aangemerkte gegevens dienen altijd ingevuld te worden. Indien u het aantal klassen verandert, zult u een melding krijgen. Wanneer u het aantal klassen verhoogt, dient u net als bij Invoeren toernooien verdere gegevens zoals Klassenamen en Teams of Spelers toe te voegen.
Wanneer u het aantal klassen verlaagt, dient u zich te realiseren dat u dan eerst eventueel een eventueel ingevoerd wedstrijdprogramma, ingevoerde uitslagen, ingevoerde teams of spelers bij het toernooi dient te verwijderen, voordat u deze actie uitvoert.
Als u correcties in teams of spelers bij de klassen wilt aanbrengen (spelers/teams toevoegen of verwijderen) dient u op hier te klikken.Stap 2. U kunt hier de klasse selecteren, waarbij een speler, wilt toevoegen of verwijderen. Bij een teamcompetitie geldt dit uiteraard de teams.Stap 3. En dit scherm moet als u al een toernooi heeft ingevoerd u bekend voorkomen. U kunt spelers toevoegen en verwijderen bij de klasse door ze te selecteren en op de pijltjestoetsen te klikken. Met HOME gaat u vervolgens weer naar het hoofdmenu.2. Corrigeren of verwijderen clubs.


Stap 1. Als u de optie Verwijder gebruikt, krijgt u een vervolgscherm waar u nog een bevestigingsvraag wordt gesteld. Indient u daadwerkelijk dan op Verwijder klikt, wordt de club verwijderd. Ze blijft evenwel wel in database bestaan en kan (wanneer ze verhoopt een tweede leven begint) worden geactiveerd.
Als u de optie Correctie selecteert, komt u in een vervolgscherm.Stap 2. U kunt gegevens overschrijven en vervolgens op Versturen klikken. Velden met een * dienen verplicht te worden ingevuld.
Daarna via HOME retour naar hoofdmenu.3. Corrigeren klassenamen.


Stap 1. Selecteer het toernooi waar u een klassenaam wilt corrigeren.Stap 2. Selecteer de klasse waarvan u de naam wilt corrigeren.Stap 3. Vervolgens selecteert u de nieuwe klassenaam en klikt vervolgens op Versturen. Via HOME kunt u vervolgens weer naar het Hoofdmenu.4. Corrigeren team(samenstelling).


Stap 1. Selecteer de teamcompetitie.Stap 2. U kunt hier een keuze maken tussen het corrigeren van de Naam of de Opstelling.Stap 3a. U kunt hier de naam van het team in de bewuste teamcompetitie wijzigen. Bijv. DC Huizum.Stap 43. Als u de keuze opstelling heeft gekozen, kunt u hier spelers selecteren en vervolgens via de pijltjestoetsen toevoegen of verwijderen uit de opstelling. Er is een optie om ook andere teams te selecteren door op hier te klikken. Via HOME komt u weer in het hoofdmenu.5. Corrigeren of verwijderen spelers.


Stap 1. Selecteer een speler uit de alfabetische lijst, die u wilt corrigeren of verwijderen. Afhankelijk van uw rechten krijgt u veel of minder spelers te zien.Stap 2. U kunt hier een keuze maken tussen Correctie en Verwijder. Bij Verwijder krijgt u vervolgscherm te zien, waarbij u deze actie kunt bevestigen. De speler is dan voor desbetreffende club verwijderd, maar blijft wel in de database. De speler kan dan later weer (eventueel bij een andere club) worden opgevoerd.
We kiezen ditmaal voor Correctie.Stap 3. U kunt hier gegevens aanpassen. Vervolgens klikken op Versturen. Er volgt een bevestiging waarna u weer via HOME naar het Hoofdmenu kunt. De met * aangegeven velden zijn verplicht om in te vullen.6. Corrigeren of verwijderen wedstrijdprogramma/uitslagen.


Stap 1. Vervolgens dubbelklikken op Selecteer bij het toernooi waarbij u wijzigingen wilt aanbrengen.Stap 2. We hebben ditmaal voor een teamcompetitie gekozen. Een persoonlijk toernooi werkt vrijwel op dezelfde wijze. Selecteer de ronde van de klasse.Stap 3. We zien heel wat opties. Correctie van de hoofduitslag, een Verwijder mogelijkheid, Corr. details en als laatste kunt u ook nog een wedstrijd Toevoegen. Dit kan handig zijn bij bijv. een rond persoonlijk toernooi, wanneer op een wedstrijdavond(ronde) toevallig een tweede wedstrijd door spelers gespeeld worden. Dit gebeurt in een enkel geval wel eens, wanneer men heel snel uit is. Aangezien de stappen wel duidelijk zijn, kiezen we voor de leukste variant. Corr. details.Stap 4. Opnieuw ziet u een aantal opties: Correctie, Verwijder en Toevoegen. We kiezen maar weer de leukste variant: Correctie.Stap 5. U kunt nu allerlei opties veranderen. Let wel op dat u de uitslag opnieuw invoert (tenzij er geen uitslag is). Klik vervolgens op Versturen.
Daarna kunt u via HOME weer naar het hoofdmenu.