Toernooibase
HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

   European Championship Blitz Women Stockholm 2012

 

Category: Women   

 Round 1
 fr 27-07-2012  Viktoriya Motrichko (2104) - Aygul Idrisova (2168) 1-1
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Angelina Popova (1940) 2-0
 Olga Baltazhy (2178) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 1-1
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Elena Kychkina  2-0
 Nurguyana Azarova  - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Natalia Shestakova (2146) - Matrena Nogovitsyna (2229) 1-1
 Round 2
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Aygul Idrisova (2168) - Natalia Shestakova (2146) 1-1
 Angelina Popova (1940) - Viktoriya Motrichko (2104) 0-2
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 2-0
 Elena Kychkina  - Olga Baltazhy (2178) 0-2
 Nurguyana Azarova  - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 2-0
 Round 3
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Aygul Idrisova (2168) 2-0
 Natalia Shestakova (2146) - Angelina Popova (1940) 1-1
 Viktoriya Motrichko (2104) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 0-2
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Elena Kychkina  2-0
 Olga Baltazhy (2178) - Nurguyana Azarova  1-1
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Round 4
 Yulia Yurkova (1944) - Aygul Idrisova (2168) 1-1
 Angelina Popova (1940) - Matrena Nogovitsyna (2229) 0-2
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Natalia Shestakova (2146) 1-1
 Elena Kychkina  - Viktoriya Motrichko (2104) 0-2
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Olga Baltazhy (2178) 0-2
 Nurguyana Azarova  - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 Round 5
 Aygul Idrisova (2168) - Angelina Popova (1940) 2-0
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 1-1
 Natalia Shestakova (2146) - Elena Kychkina  2-0
 Olga Baltazhy (2178) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 2-0
 Viktoriya Motrichko (2104) - Nurguyana Azarova  2-0
 Round 6
 Yulia Yurkova (1944) - Angelina Popova (1940) 0-2
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Aygul Idrisova (2168) 1-1
 Elena Kychkina  - Matrena Nogovitsyna (2229) 0-2
 Olga Baltazhy (2178) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Viktoriya Motrichko (2104) 0-2
 Nurguyana Azarova  - Natalia Shestakova (2146) 0-2
 Round 7
 Angelina Popova (1940) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 0-2
 Aygul Idrisova (2168) - Elena Kychkina  2-0
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Viktoriya Motrichko (2104) - Olga Baltazhy (2178) 1-1
 Natalia Shestakova (2146) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 2-0
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Nurguyana Azarova  2-0
 Round 8
 Yulia Yurkova (1944) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 0-2
 Nurguyana Azarova  - Aygul Idrisova (2168) 1-1
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Matrena Nogovitsyna (2229) 0-2
 Olga Baltazhy (2178) - Natalia Shestakova (2146) 2-0
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Viktoriya Motrichko (2104) 1-1
 Elena Kychkina  - Angelina Popova (1940) 0-2
 Round 9
 Natalia Shestakova (2146) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 Viktoriya Motrichko (2104) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Elena Kychkina  2-0
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Olga Baltazhy (2178) 1-1
 Aygul Idrisova (2168) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 2-0
 Angelina Popova (1940) - Nurguyana Azarova  1-1
 Round 10
 Yulia Yurkova (1944) - Elena Kychkina  2-0
 Viktoriya Motrichko (2104) - Natalia Shestakova (2146) 0-2
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Matrena Nogovitsyna (2229) 0-2
 Olga Baltazhy (2178) - Aygul Idrisova (2168) 1-1
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Angelina Popova (1940) 0-2
 Nurguyana Azarova  - Tamara Tansykkuzhina (2264) 2-0
 Round 11
 Natalia Shestakova (2146) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Viktoriya Motrichko (2104) 1-1
 Aygul Idrisova (2168) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 Angelina Popova (1940) - Olga Baltazhy (2178) 1-1
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 1-1
 Elena Kychkina  - Nurguyana Azarova  0-2
 Round 12
 sa 28-07-2012  Matrena Nogovitsyna (2229) - Natalia Shestakova (2146) 1-1
 Aygul Idrisova (2168) - Viktoriya Motrichko (2104) 1-1
 Angelina Popova (1940) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Olga Baltazhy (2178) 0-2
 Elena Kychkina  - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 0-2
 Yulia Yurkova (1944) - Nurguyana Azarova  0-2
 Round 13
 Aygul Idrisova (2168) - Matrena Nogovitsyna (2229) 2-0
 Angelina Popova (1940) - Natalia Shestakova (2146) 2-0
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Viktoriya Motrichko (2104) 2-0
 Elena Kychkina  - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 0-2
 Yulia Yurkova (1944) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 1-1
 Nurguyana Azarova  - Olga Baltazhy (2178) 1-1
 Round 14
 Aygul Idrisova (2168) - Yulia Yurkova (1944) 1-1
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Angelina Popova (1940) 2-0
 Natalia Shestakova (2146) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 2-0
 Viktoriya Motrichko (2104) - Elena Kychkina  2-0
 Olga Baltazhy (2178) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 1-1
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Nurguyana Azarova  2-0
 Round 15
 Aygul Idrisova (2168) - Angelina Popova (1940) 2-0
 Elena Kychkina  - Natalia Shestakova (2146) 0-2
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Matrena Nogovitsyna (2229) 0-2
 Yulia Yurkova (1944) - Olga Baltazhy (2178) 0-2
 Nurguyana Azarova  - Viktoriya Motrichko (2104) 1-1
 Round 16
 Angelina Popova (1940) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Aygul Idrisova (2168) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 0-2
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Elena Kychkina  2-0
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Olga Baltazhy (2178) 1-1
 Viktoriya Motrichko (2104) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 1-1
 Natalia Shestakova (2146) - Nurguyana Azarova  1-1
 Round 17
 Yulia Yurkova (1944) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 0-2
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Angelina Popova (1940) 2-0
 Elena Kychkina  - Aygul Idrisova (2168) 0-2
 Olga Baltazhy (2178) - Viktoriya Motrichko (2104) 0-2
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Natalia Shestakova (2146) 0-2
 Nurguyana Azarova  - Matrena Nogovitsyna (2229) 0-2
 Round 18
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Yulia Yurkova (1944) 2-0
 Angelina Popova (1940) - Elena Kychkina  2-0
 Viktoriya Motrichko (2104) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 0-2
 Natalia Shestakova (2146) - Olga Baltazhy (2178) 0-2
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 2-0
 Aygul Idrisova (2168) - Nurguyana Azarova  2-0
 Round 19
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Natalia Shestakova (2146) 2-0
 Yulia Yurkova (1944) - Viktoriya Motrichko (2104) 0-2
 Elena Kychkina  - Tamara Tansykkuzhina (2264) 0-2
 Olga Baltazhy (2178) - Matrena Nogovitsyna (2229) 1-1
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Aygul Idrisova (2168) 0-2
 Nurguyana Azarova  - Angelina Popova (1940) 1-1
 Round 20
 Elena Kychkina  - Yulia Yurkova (1944) 0-2
 Natalia Shestakova (2146) - Viktoriya Motrichko (2104) 0-2
 Matrena Nogovitsyna (2229) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) 1-1
 Aygul Idrisova (2168) - Olga Baltazhy (2178) 1-1
 Angelina Popova (1940) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) 0-2
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Nurguyana Azarova  1-1
 Round 21
 Yulia Yurkova (1944) - Natalia Shestakova (2146) 0-2
 Viktoriya Motrichko (2104) - Matrena Nogovitsyna (2229) 0-2
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Aygul Idrisova (2168) 1-1
 Olga Baltazhy (2178) - Angelina Popova (1940) 2-0
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 0-2
 Nurguyana Azarova  - Elena Kychkina  1-1
 Round 22
 Yulia Yurkova (1944) - Matrena Nogovitsyna (2229) 0-2
 Natalia Shestakova (2146) - Aygul Idrisova (2168) 2-0
 Viktoriya Motrichko (2104) - Angelina Popova (1940) 2-0
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2141) - Tamara Tansykkuzhina (2264) 0-2
 Olga Baltazhy (2178) - Elena Kychkina  2-0
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina (1880) - Nurguyana Azarova  1-1