Author

 Composities

       
Bron     Auteur     Zoeken               

   Mikhail Tsvetov     


  Jaren
  Stukken

  Auteur:Mikhail Tsvetov (1946 - )
  Jaren:1972 - 2018
  Composities:134

  Auteur  Stukken  Zetten  Datum  Bron  Zien
  Tsvetov, M. & Golikov, Y.V.3x7 + 2x1  4  01-01-2020  A.Malyuta, A.Balanyuk, YU.Golikov, V.Kryuchkov "Shashechnyy almanakh", 2020  
  Tsvetov, M. & Bastiaannet, J.3x4 + 1x0  8  01-12-2018  Het Damspel  
  Tsvetov, M. & Golikov, Y.V.9x8  6  20-05-2018  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Tsvetov, M.10x10  6  14-05-2018  Memorial Tadikas Morkus
  Tsvetov, M.10x11  10  14-05-2018  Memorial Tadikas Morkus
  Tsvetov, M. & Polevoy, A.2x3 + 1x1  3  21-11-2016  Website "Mif",topic "????..."
  Tsvetov, M.6x5  5  17-10-2016  LSKMS Oploswedstrijd
  Tsvetov, M.6x6  4  17-10-2016  LSKMS Oploswedstrijd
  Tsvetov, M.7x6  6  27-08-2016  Memorial Antanas Gimbutas
  Tsvetov, M.6x6  5  27-08-2016  Memorial Antanas Gimbutas
  Tsvetov, M.10x10  8  27-08-2016  Memorial Antanas Gimbutas
  Tsvetov, M.7x7  7  13-06-2016  Memorial Alvydas Jovaisas Cat. A
  Tsvetov, M.7x7  8  13-06-2016  Memorial Alvydas Jovaisas Cat. A
  Tsvetov, M.10x9  7  13-06-2016  Memorial Alvydas Jovaisas Cat. B
  Tsvetov, M.9x10  6  13-06-2016  Memorial Alvydas Jovaisas Cat. B
  Tsvetov, M.15x14  13  13-06-2016  Memorial Alvydas Jovaisas Cat. C
  Tsvetov, M.11x11  8  15-05-2016  Saskiu Kaleidoskopas
  Tsvetov, M.10x11  10  15-05-2016  Saskiu Kaleidoskopas
  Tsvetov, M.9x9  6  01-01-2016  Concours APF 2016
  Tsvetov, M.7x5 + 3x4  8  18-10-2015  PWCP VI
  Tsvetov, M.13x12  15  18-10-2015  PWCP VI
  Tsvetov, M.11x9  6  18-10-2015  PWCP VI
  Tsvetov, M.11x11  8  18-10-2015  PWCP VI
  Tsvetov, M.9x9  9  18-10-2015  PWCP VI
  Tsvetov, M.8x8  8  18-10-2015  PWCP VI
  Tsvetov, M.7x7  8  18-10-2015  PWCP VI
  Tsvetov, M.7x7  6  18-10-2015  PWCP VI
  Tsvetov, M.8x9 + 3x2  9  18-10-2015  PWCP VI
  Tsvetov, M.13x13  11  12-11-2012  PWCP - V
  Tsvetov, M.13x13  14  12-11-2012  PWCP - V
  Tsvetov, M.14x13  8  12-11-2012  PWCP - V
  Tsvetov, M.11x11  6  01-06-2011  PWCP - IV
  Tsvetov, M.10x10  8  01-06-2011  PWCP - IV
  Tsvetov, M.10x10  10  01-06-2011  PWCP - IV
  Tsvetov, M.10x10  9  01-06-2011  PWCP - IV
  Tsvetov, M.12x12  10  01-06-2011  PWCP - IV
  Tsvetov, M.12x11  13  01-06-2011  PWCP - IV
  Tsvetov, M.11x12  7  01-06-2011  PWCP - IV
  Tsvetov, M.9x10  4  01-06-2011  PWCP - IV
  Tsvetov, M.8x8  10  30-04-2010  PWCP - III
  Tsvetov, M.8x8  6  30-04-2010  PWCP - III
  Tsvetov, M.8x7  5  30-04-2010  PWCP - III
  Tsvetov, M.9x8  7  30-04-2010  PWCP - III
  Tsvetov, M.8x9  11  30-04-2010  PWCP - III
  Tsvetov, M.9x8  12  30-04-2010  PWCP - III
  Tsvetov, M.8x7  8  30-04-2010  PWCP - III
  Tsvetov, M.9x8  8  30-04-2010  PWCP - III
  Tsvetov, M. & Zubov, E.7x6  7  12-04-2010  Forum MIF, topic "Prosto Miniatury"  
  Tsvetov, M.13x12  11  00-00-2008  Concours Ligue des Nations - KVD 2008
  Tsvetov, M.11x11  9  00-00-2008  Concours Ligue des Nations - KVD 2008
  Tsvetov, M.11x11  7  00-00-2008  Concours Ligue des Nations - KVD 2008
  Tsvetov, M.10x10  6  00-00-2008  Concours Ligue des Nations Lietuva 2008
  Tsvetov, M.12x13  10  00-00-2008  Concours Ligue des Nations Lietuva 2008
  Tsvetov, M.13x13  11  00-00-2008  Concours Ligue des Nations Lietuva 2008
  Tsvetov, M.7x7  7  00-00-2008  Personal World Championship FMJD
  Tsvetov, M.7x6  3  00-00-2008  Personal World Championship FMJD
  Tsvetov, M.6x6  4  00-00-2008  Personal World Championship FMJD
  Tsvetov, M.7x6  4  00-00-2008  Personal World Championship FMJD
  Tsvetov, M.7x6  4  00-00-2008  Personal World Championship FMJD
  Tsvetov, M.7x6  4  00-00-2008  Personal World Championship FMJD
  Tsvetov, M.7x7  7  00-00-2008  Personal World Championship FMJD
  Tsvetov, M.9x10  7  00-00-2008  Concours Ligue des Nations Lietuva 2008
  Tsvetov, M.8x8  6  00-00-2008  Concours Ligue des Nations - FFJD 2008
  Tsvetov, M.7x7  7  00-00-2008  Concours Ligue des Nations - FFJD 2008
  Tsvetov, M.9x8  6  00-00-2008  Concours Ligue des Nations - FFJD 2008
  Tsvetov, M.7x7  7  00-00-2008  Concours Ligue des Nations - FFJD 2008
  Tsvetov, M.12x12  14  00-00-2008  Concours Ligue des Nations - KVD 2008
  Tsvetov, M.10x10  8  00-00-2007  Memorial Dalidocich
  Tsvetov, M.10x9  7  00-00-2007  Memorial Dalidocich
  Tsvetov, M.13x13  8  00-00-2007  Memorial Dalidocich
  Tsvetov, M.6x7  4  00-00-2006  Concours Litouwen
  Tsvetov, M.7x7  6  00-00-2006  Concours Litouwen
  Tsvetov, M.9x9  5  00-00-2006  Concours Litouwen
  Tsvetov, M.9x9  6  00-00-2006  Concours Litouwen
  Tsvetov, M.11x12  8  01-01-2005  Steef de Bruijn Memorial
  Tsvetov, M.10x11  10  01-01-2005  Steef de Bruijn Memorial
  Tsvetov, M.10x10  5  00-00-2004  Concours F.F.J.D.
  Tsvetov, M.10x9  7  00-00-2004  Concours F.F.J.D.
  Tsvetov, M.12x11  8  00-00-2004  Retro contest
  Tsvetov, M.14x13  9  00-00-2004  Retro contest
  Tsvetov, M.7x7  5  00-00-2004  Retro contest
  Tsvetov, M.7x7  5  00-00-2003  Concours Lietuva
  Tsvetov, M.7x7  6  00-00-2003  Concours Lietuva
  Tsvetov, M.3x3 + 1x1  5  01-01-2000  Vitoshkin, L.S. - Etudes: Anthologie, deel 6 (2000)  
  Tsvetov, M.6x8 + 2x2  6  00-00-1998  Sasecnyj Mir
  Tsvetov, M.12x13  7  00-07-1995  Hoofdlijn
  Tsvetov, M.10x10  8  00-11-1991  Doved
  Tsvetov, M.1x3 + 2x0  5  01-01-1991  64  
  Tsvetov, M.2x5 + 1x0  3  01-01-1991  Vitoshkin, L.S. - Etudes: Anthologie, deel 3 (1999)  
  Tsvetov, M.7x7  4  00-00-1990  Concours Odessa
  Tsvetov, M.9x9  6  00-07-1989  Hoofdlijn
  Tsvetov, M.7x7  3  00-00-1987  Dambrete
  Tsvetov, M.11x10  7  20-12-1986  Molodej Azerbaidjana
  Tsvetov, M.7x6  3  28-02-1985  Molodej Azerbaidjana
  Tsvetov, M.9x10  6  02-02-1985  Molodej Azerbaidjana
  Tsvetov, M.7x7  7  00-00-1985  Dambrete
  Tsvetov, M.7x7  5  22-12-1984  Molodej Azerbaidjana
  Tsvetov, M.8x9  4  01-12-1984  Molodej Azerbaidjana
  Tsvetov, M.7x7  5  01-11-1984  Molodej Azerbaidjana
  Tsvetov, M.9x9  7  00-00-1984  Bulat,V. e.a. Kombinaties
  1  2  Volgende