Sorteer commentaar op invoerdatum, nieuwste eerst
 09-10-2021  Piet Bouma:
Uitspraak protestcommissie betreffende deze partij.
 10-10-2021 MI Wieger Wesselink:
In de uitspraak staat dat Simon de zet waarmee drie keer dezelfde stand op het bord komt heeft uitgevoerd, en vervolgens remise heeft geclaimd. Deze claim is ongeldig volgens de (in mijn ogen compleet gestoorde) regels, en dus verbaast het mij dat de claim alsnog is toegekend. Mij is ooit exact hetzelfde overkomen in een NK-partij tegen Clerc, en toen werd de claim afgewezen door de arbiter (ik heb overigens geen protest ingediend). Destijds was de algemene opinie dat dit terecht was, en dat het erg dom was dat ik de regels niet kende.
 10-10-2021  Hendrik Veenstra:
De partij waar Wieger het over heeft: PARTIJ

In het commentaar bij die partij lees ik dat het er om ging dat voordat je de 3e keer dezelfde stand op het bord brengt je de remise moet claimen. Ik weet niet of deze regel nu nog zo is, maar dat lijkt mij sterk. Dus misschien is er al wel wat verbeterd in het reglement.

In dit voorbeeld ging het erom dan Simon de klok heeft stilgezet na het claimen van remise. Ook die situatie lijkt niet helemaal duidelijk beschreven te staan in het reglement.
 10-10-2021 MI Wieger Wesselink:
De KNDB regels waren destijds dat je de zet waarmee drie keer dezelfde stand op het bord kwam helemaal niet mocht uitvoeren. Het lijkt er echter op dat dit artikel inmiddels weer is geschrapt, ik kan het tenminste nergens terugvinden.
 10-10-2021  Kees Pippel:
In het reglement (200928 Spel- en wedstrijdreglement.pdf) lees ik:

Artikel 9 Het gelijk spel (remise)
De partij eindigt in remise als:
  • a. de spelers dit met elkaar overeenkomen, of
  • b. beide spelers vijf zetten hebben gespeeld nadat een stand is ontstaan van één dam tegen hoogstens twee stukken waaronder een dam, of
  • c. beide spelers zestien zetten hebben gespeeld nadat een stand is ontstaan van één dam tegen drie stukken waaronder een dam, of
  • d. beide spelers vijfentwintig opeenvolgende zetten alleen met dammen hebben geschoven en niet hebben geslagen, of
  • e. voor de derde keer dezelfde stand, met dezelfde speler aan zet, op het bord is ontstaan.
Artikel 9e betekent dat na drie herhalingen de stand eindigt in remise, tenzij 9a, danwel artikel 8,  ... of de tegenstander duidelijk maakt dat hij de partij opgeeft. (Mijn interpretatie).

De klok stilzetten is niet nodig want de partij is beëindigd.

Simon had ook rustig verder kunnen spelen en alsnog remise kunnen claimen. In theorie zou zelfs de arbiter de partij kunnen beëindigen met remise.    
 10-10-2021  Jan Pieter Drost:
@Wieger: ten tijde van Clerc-Wesselink was het reglement kristalhelder: driemaal dezelfde stand was uitsluitend remise als dat op het juiste moment op de juiste manier werd geclaimd. In alle andere gevallen werd doorgespeeld (zoals jou overkwam).
Het huidige reglement is minder duidelijk. Artikel 9 stelt zonder voorbehoud dat de partij remise is, maar artikel 11.6 heeft het vervolgens toch nog over het onderzoeken van de eis. Ik denk dat de uitleg van de protestcommissie de enige is om deze twee artikelen met elkaar te rijmen. De partij is remise, maar bij twijfel moet het nog wel officieel vastgesteld worden. Vergelijk het met een sterfgeval. Dan komt de dokter langs om de dood vast te stellen, maar dat betekent niet dat de persoon pas dood is, wanneer de dokter het aangeeft.
 10-10-2021  Piet Bouma:
De uitspraak van de protestcommissie geeft geen goede indicatie hoe artikel 10.4 en 11.6 in dit geval uitgelegd moet worden. Je zou allicht een advies verwachten dat het spel- en wedstrijdreglement inzake deze situaties (artikel 9b t/m 9e) aangepast moet worden, en dat de speler die de remise claimt het recht heeft om de klok stil te zetten. Maar dat gebeurt helaas niet.

De arbiter wordt hier de zwarte piet toegespeeld. Dit terwijl artikel 10.4 en 11.6 hem het volste recht geven om de partij verloren te verklaren. Daarnaast staat nergens in het spel- en wedstrijdreglement dat de arbiter de claim moet onderzoeken. Dat dienen beide spelers te doen. De verwijzing naar de rol van de arbiter hierin is dus onjuist op basis van spel- en wedstrijdreglement.
Maar misschien dat bestuur KNDB het voortouw kan nemen om het spel- en wedstrijdreglement hierin aan te passen.... 
 10-10-2021  Hendrik Veenstra:
Verder vind ik dat een wedstrijd verloren verklaren voor het stilzetten van de klok nogal een extreme maatregel is In een arbitershandleiding uit 2014/15 kom het volgende tegen:

Spelers ‘knoeien’ met de klokken
Een speler hoort de klok in te drukken met dezelfde hand waarmee hij zijn zet heeft gedaan (10.3).
Vooral in tijdnood en bij sneldammen gebeurt het wel dat een speler met links zet en met rechts de klok
indrukt, of andersom. Dat mag echter niet: het is op die manier onduidelijk of de klok niet te vroeg wordt
ingedrukt.
Ook mag een speler niet op eigen houtje de klok verplaatsen, de stand van de klok veranderen, of de
klok stilzetten als de tegenstander aan zet is maar even afwezig is.
En natuurlijk mogen spelers, bij wedstrijden die met Fischertempo worden gespeeld, elkaar ook geen
extra bedenktijd toespelen door “zo maar” wederzijds de digitale klok een aantal keren in te drukken.
Ook is het een overtreding als een speler opzettelijk een onreglementaire zet speelt en de klok indrukt,
om de tegenstander bedenktijdverlies en zichzelf (bij Fischertempo) tijdwinst te bezorgen.
In het FMJD-reglement mag de arbiter bij al dit soort overtredingen een tijdstraf opleggen: boosdoeners
krijgen dan een aantal minuten bedenktijdvermindering, benadeelde spelers krijgen hun verloren tijd weer terug. Bij KNDB-wedstrijden volstaat de arbiter met een waarschuwing aan de overtreder en zal hij bij
herhaling van de overtreding diens partij verloren verklaren


update:
Ook in de arbitershandleiing van 2018/2019 (= de laatst gepubliceerde handleiding op de kndb site) staat bovenstaande tekst.

In diezelfde handleiding wordt ook benoemd dat de arbiter onderzoek doet naar de geldigheid van de claim: "Als de arbiter niet zelf heeft geconstateerd dat de partij volgens dit artikel remise is, vraagt hij eerst aan de tegenstander of die akkoord gaat met remise. Als dit niet het geval is onderzoekt de arbiter de eis via de notaties."
 10-10-2021  Piet Bouma:
We hebben allemaal een mening. Maar SWR is leidend (zeker geen oude arbitershandleiding) en dat geeft aan dat bij een claim op basis van drie keer dezelfde stand de klok niet stil gezet mag worden.
Daar gaat de protestcommissie volstrekt aan voorbij. De arbiter mag vervolgens als sanctie de partij verloren verklaren. Dat is SWR, en daar moet de protestcommissie over oordelen.
 10-10-2021  Hendrik Veenstra:
@Piet. De sanctie om een partij verloren te verklaren is een extreme sanctie die, naar mijn mening, alleen in het ergste geval moet worden toegepast. Ook om ledenverlies te voorkomen. Een arbiter moet een inschatting maken welke sanctie het beste past bij een bepaalde situatie. In deze situatie lijkt me dit geen juiste sanctie. Blijkbaar hebben ze bij de FMJD dit zelfs in het reglement vast gelegd door een tijdstraf sanctie te benoemen. Een arbitershandleiding helpt een arbiter natuurlijk bij het maken van zo'n inschatting. 
 10-10-2021  Piet Bouma:
Tuurlijk is het een extreme sanctie. Ik geef ook aan dat de protestcommissie had moeten adviseren het SWR te veranderen. Dit is namelijk niet eenduidig in deze.
Maar protestcommissie moet hier het handelen van de arbiter op basis van SWR beoordelen. En wat de arbiter heeft gedaan mag binnen de reglementen.

Dus: reglementen varanderen, want drie keer de zelfde stand met dezelfde speler aan zet is remise, en de speler, die claimt zou het recht moeten hebben de klok stil te zetten.
 10-10-2021 MI Wieger Wesselink:
@Jan Pieter: het oude reglement was inderdaad kristalhelder, maar ik ben erg blij dat dat gewraakte artikel weer geschrapt is. Want ik heb niet eerder zo'n overbodig, onlogisch en kunstmatig artikel in de reglementen gezien.
 10-10-2021  Hendrik Veenstra:
@Piet. Eens. Een duidelijke reglement kan veel "gezeik" voorkomen :-)
 10-10-2021  Kees Pippel:
@Piet, "Maar SWR is leidend (zeker geen oude arbitershandleiding) en dat geeft aan dat bij een claim op basis van drie keer dezelfde stand de klok niet stil gezet mag worden."

Dat staat niet in het SWR. Weliswaar mag volgens 10.4 de klok niet stilgezet worden, maar dat is uiteraard tijdens de partij. En volgens artikel 9e was de partij al geëindigd.

Stel dat Simon gewoon was weggelopen. Of de stukken door elkaar gegooid. Ook dan zou de partij remise zijn. Nergens in het SWR staat namelijk dat de remise geclaimd moet worden.

Dit betekent dat als de arbiter een partij verloren / gewonnen verklaard, hij zich ervan moet vergewissen dat artikel 9e niet van toepassing is.

Verder lijkt het me redelijk dat artikel 9e wordt opgeheven door artikel 9a of artikel 8.
 10-10-2021  Guido v.d. Berg:
@Piet Bouma. Denk je nu echt dat Theo van den Hoek gaat adviseren om de regels aan te passen? Hij heeft het reglement zelf geschreven. Hem in de Protestcommissie zetten, is hetzelfde als een slager zijn eigen vlees te laten keuren. Van den Hoek dient vervangen te worden door een ander, die onafhankelijk kan oordelen over de reglementen.
 11-10-2021  Piet Bouma:
@Kees. Artikel 11.6, Heb je dit artikel ook gelezen?
11.6 Als de spelers het oneens zijn over de vraag of de partij volgens artikel 9 remise is, onderzoeken zij dat
aan de hand van hun notaties. De klok van de speler die de remise eist blijft hierbij lopen. Als zijn eis
terecht is, is de partij remise, als de eis niet terecht is wordt er doorgespeeld.
@Guido.
Tja, dat is misschien wel een goede suggestie. :)
 11-10-2021  Kees Pippel:
@Piet, Nee geen idee. Goed dat je mij daar op wijst. Maar verandert er iets?. Beide spelers hebben namelijk onderzocht of de positie zich drie keer heeft herhaald, maar denken daar verschillend over. Simon heeft (terecht) geconstateerd dat de partij geëindigd was. En heeft vervolgens zijn klok stil gezet.

Wat als Simon geen gelijk had gehad? Volgens het reglement wordt de partij dan doorgespeeld. Uiteraard kan de wedstrijdleider het stilzetten van de klok bestraffen en de partij verloren verklaren. Maar is dat ook redelijk en billijk? Volgens de uitspraak blijkbaar wel. Mijn advies aan Cor: gewoon laten doorspelen. Dammers zijn er tenslotte om te dammen.
 11-10-2021  Douwe Edelenbos:
@ Allen: Toernooizaal?
 11-10-2021  Piet Bouma:
@Douwe. Het lijkt me hier wel de juiste plek. Immers het zijn opmerkingen over de uitslag van deze partij en de beslissingen die arbiter en protestcommissie hierover genomen hebben.
@Kees. Volgens de uitspraak van de protestcommissie is de claim van de zwartspeler niet onderzocht, zelfs niet na aandringen van de teamleider van de zwartspeler.

  Samenvatting van wat er gebeurd is:
a) Simon Harmsma claimt de remise op basis van drie keer de zelfde stand.
b) Joost Hooijberg is het er niet mee eens, doet nog een zet en eist dat hij die claim in zijn eigen tijd moet aantonen. Precies volgens artikel 11.6 SWR.
c) Simon Harmsma zet de klok stil. Niet akkoord volgens artikel 10.4 en 11.6 van SWR.
En roept vervolgens arbiter.
d) Op aandringen van de witspeler bestraf de arbiter het stilzetten van de klok met een nederlaag voor de zwartspeler. Niet zo netjes van Joost, maar in het voetbal gebeurt het ook, de tegenstander proberen een rode kaart aan te smeren.
De arbiter had m.i. het hier beter op een waarschuwing voor de zwartspeler kunnen houden. Vervolgens de klok van de zwartspeler weer laten lopen en gezamenlijk (wel het handigst) de claim van Simon kunnen onderzoeken. Dat was redelijk conform artikel 11.6 geweest.
Op basis van overtredingen van SWR mag de arbiter straffen opleggen aan de speler(s). Artikel 18.3j van SWR. 
Artikel 10.4 (en  ook enigszins11.6) is overtreden door de zwartspeler, dus de arbiter kan een straf opleggen. En wat is de enigste straf die de arbiter kan opleggen? Juist ja, partijverlies (ja, misschien had hij zelfs de wedstrijd op 20-0 kunnen vaststellen, maar dat was wel heel exorbitant geweest).
Een zware straf voor het stilzetten van de klok, maar het mag.
e) DeZ Culemborg dient een protest in. De protestcommissie vindt dit ontvankelijk en behandelt het protest en doet uitspraak.
En dan vallen de volgende dingen op:
1) Ze doet onder meer uitspraak op basis van het notatiebiljet van Simon Harmsma en op basis van de partijnotatie zoals in Toernooibase vastgelegd. Ik voel me gestreeld, maar dit was niet voldoende. De partij in Toernooibase kan door Henk, Piet, Wim of Simon ingevoerd c.q. gewijzigd zijn. Het zou zelfs kunnen dat Simon Harmsma, die ook al flink semi-live invoert (hulde!), zelf die partij had ingevoerd/gewijzigd. Nu geloof ik oprecht dat de meeste mensen deugen (en de invoerder deugt), maar om vast te stellen of er daadwerkelijk drie keer dezelfde stand was voorgekomen, had de protestcommissie ook het originele notatiebiljet van Joost Hooijberg moeten opvragen. Vraag me zelfs af of in een beroep bij de beroepscommissie, dit argument al voldoende was geweest om de uitspraak van de protestcommissie onderuit te halen. Want de protestcommissie heeft daardoor niet objectief en overduidelijk kunnen vaststellen dat er daadwerkelijk sprake was van drie maal dezelfde stand in de partij.
2) De protestcommissie gaat volledig voorbij aan artikel 11.6 waarin expliciet wordt vermeld dat de claim moet worden onderzocht, terwijl de klok van degene, die de remise eist moet blijven lopen. En dat wanneer een klok wordt stilgezet (want die had moeten lopen), artikel 10.4 daadwerkelijk wel van toepassing is.

  Nee, de protestcommissie neemt hier afstand van het SWR om tot de sportief juiste (ik geef het toe, de remise is gewoon uit sportief oogpunt de juiste uitslag) uitslag te komen.
En schuift en passant de zwarte piet volledig door naar de arbiter.

  Ze had het lef moeten tonen, om aan te geven dat het huidige SWR niet voldoet in deze. Oplossing is m.i. het volgende.
Bij artikel 9b t/m 9e de speler, die de remise claimt het recht te geven de klok stil te zetten en dit als uitzonderingen in artikel 10.4 vast te leggen en artikel 11.6 te herschrijven.
Vervolgens bij artikel 9b t/m 9e een extra bepaling vast te leggen, dat bij het constateren van een onjuiste remiseclaim de tegenstander een tijdbonus te geven van 5 minuten. Want bij het huidige Fischer-tempo is het wel wat onredelijk om de eiser een tijdstraf te geven. Bonustijd voor de tegenstander is dan een betere sanctie. Het schijnt dat dit volgens een bericht op facebook ook in de schaakwereld nu usance is.
Bij een opvolgende onjuiste remiseclaim op bovenstaande artikels, dan als sanctie het verlies van de partij als straf te hanteren. Want het moet natuurlijk niet een opeenvolgende reeks van onjuiste remiseclaims worden.

Het is te hopen dat bestuur van KNDB of de  protestcommissie de reglementscommissie (waarbij ik tot mijn verbazing constateer dat in de reglementscommissie twee personen zitten, die ook in de protestcommissie zitten……Is dit juist c.q. komen er vacatures?) opdracht geeft om hier eens goed naar te kijken en een goede aanpassing te doen.
Want dan kan het boek echt dicht.

  Overigens is het boek van deze partij al gesloten (zeker na deze ontzettend lange monoloog :) , heel veel excuus). Op facebook heb ik al gelezen, dat CTD Arnhem niet in beroep gaat. Dus verder commentaar op de uitslag is overbodig.
Maar een volgend hoofdstuk bij het stilzetten van de klok? Het zou zomaar geschreven kunnen worden.
 11-10-2021 CMF Jesse Bos:
Gaat het, Piet?
 11-10-2021  Kees Pippel:
Hallo Piet, Ik vraag me af: wat gaat hier mis? Niets lijkt mij. Het huidige reglement heeft de charme van de eenvoud:

De partij eindigt in remise als voor de derde keer dezelfde stand, met dezelfde speler aan zet, op het bord is ontstaan.

Daarna kan een speler op zijn hoofd gaan staan, de stukken door elkaar gooien, de klok stilzetten, de vlag laten vallen, een wandeling maken, de partij onderzoeken, of het abc-vermoeden, het doet er allemaal niet toe. De partij is geëindigd en de uitslag staat vast.

Zo gezien kan artikel 11.6 gewoon geschrapt worden.

In tegenstelling tot vroeger is er namelijk geen enkele noodzaak om direct op te treden. Het enige wat de min-speler niet moet doen is opgeven. Want dat zou wel eens prioriteit kunnen hebben boven 9e.

Ten slotte: Cor, Joost en ik horen tot de generatie waarvoor het stilzetten van de klok gelijk staat aan opgeven. De claim van Joost is derhalve heel begrijpelijk, evenals de beslissing van Cor.

Verder durf ik wel te stellen dat Joost na bijvoorbeeld 47. 37-28 praktisch gezien gewonnen staat.  
 11-10-2021  Jonathan Wilbrink:
Wat gebeurt er dan als de stand 3x voor komt zonder dat dit opgemerkt wordt en er later opgegeven wordt? Kan aan de bar de partij nog remise worden verklaard?
 11-10-2021  Piet Bouma:
@Jesse. Alles goed hoor :) 
@ Kees. Ik begrijp je niet. Misschien dat je eerst drie keer mijn monoloog moet lezen...
Misschien begrijp je dan mijn argumenten.
En anders even goede vrienden... :)
 11-10-2021  Kees Pippel:
@Piet, Ik begrijp jou wel. Ik vind - en jij niet- dat artikel 9e voorrang heeft boven 10.4 en 11.6. De commissie vindt dit ook. Misschien hadden ze dat expliciet moeten vermelden. Impliciet blijkt het uit de tekst:

"Dat er na dit reglementaire einde van de partij door wit nog een 48e zet is gedaan en door zwart vervolgens de klok is stil gezet, is van geen enkele betekenis: de partij was op dat moment al afgelopen. De beslissing van de arbiter om de zwartspeler  daarvoor met partijverlies te straffen mist dus elke grond.

@Johan, Regels kunnen elkaar tegenspreken, zoals je opmerkt. Het is niet de bedoeling dat we alle partijen in TB gaan controleren en de uitslag aanpassen als daar aanleiding toe is.

Dus als twee spelers een uitslag overeenkomen, en dat op het notatiebiljet melden, eventueel met handtekening, dan heeft dat volgens mij prioriteit. Tenzij er sprake is van een vermoeden van fraude, dan kan de arbiter anders besluiten.

En stel dat de arbiter de herhaling wel ziet, en de spelers niet, dan zou mijn voorkeur zijn om niet in te grijpen.  
 11-10-2021  Piet Bouma:
@Kees.
Het is een volstrekt onlogische redenering dat wanneer expliciet in artikel 11.6 bepalingen zijn opgenomen betreffende een remiseclaim, dat artikel 9e voorrang heeft.
En als je artikel 11.6 laat vervallen, betekent dit dat zelfs wanneer een uitslag door beide spelers is overeengekomen, een speler op grond van artikel 42.4 binnen een week terug kan komen op deze uitslag op basis van de constatering, dat er 3x een zelfde stand (of bijv dat er 16 zetten in een drie-om-een stand zijn gespeeld) is voorgekomen.
Dat betekent naar mijn mening dat er altijd tijdens de partij een claim moet plaatsvinden voor een remise, en dat deze onderzocht moet worden. En niet later aan de bar.
 11-10-2021  Kees Pippel:
@Piet, "Oplossing is m.i. het volgende.
Bij artikel 9b t/m 9e de speler, die de remise claimt het recht te geven de klok stil te zetten en dit als uitzonderingen in artikel 10.4 vast te leggen en artikel 11.6 te herschrijven.
"

Dit is een sympathiek idee. Maar wat doe je als spelers daar misbruik van gaan maken, Dus bij iedere zet herhaling claimen? Dat moet dan ook weer opgelost worden. @Piet, Hoezo aan de bar? Zie mijn verhaal.
 
 Gewijzigd op 12-10-2021.
 11-10-2021  Piet Bouma:
@Kees. Lezen is een kunst :) :
Quote:"Bij een opvolgende onjuiste remiseclaim op bovenstaande artikels, dan als sanctie het verlies van de partij als straf te hanteren. Want het moet natuurlijk niet een opeenvolgende reeks van onjuiste remiseclaims worden."
 12-10-2021  Kees Pippel:
@Piet, dat had ik even gemist.

Dan hebben we hier een verbeterpuntje te pakken: De klok stilzetten én remise claimen op basis van artikel 9. En als de klacht niet terecht is, dan krijgt de tegenstander van de arbiter een bonus op de klok. Dan heeft het ook geen zin om ten onrechte te claimen.
Mag je van de protestcommissie verwachten dat zij met zo'n voorstel komen? Dat lijkt me weer teveel gevraagd. Tenslotte is het de taak van de protestcommissie om protesten af te handelen.
 13-10-2021 CMF Joost Hooijberg:
Bij voorkeur levert deze affaire op dat artikel 9e wordt geschrapt uit het reglement. De remisemarge is al groot genoeg bij het dammen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een zeer voordelige, zoniet gewonnen, stand door zo'n volstrekt overbodige regel alsnog remise wordt? 9d komt m.i. ook in aanmerking voor schrapping. Verder ben ik het volstrekt niet eens met de beslissing en de motivatie van de protestcommissie. Er is duidelijk geredeneerd vanuit een gewenste uitkomst. 
Er is totaal niet ingegaan op de argumenten in de reactie van CTD onder verwijzing naar o.a. artikel 11.6. Het document van de commissie heeft een aanmaakdatum van 5 oktober 2021, terwijl de reactie van CTD gedateerd is 6 oktober. Het document stond dus al klaar, hetgeen de snelle beslissing verklaart. Ik trek de onafhankelijkheid van de commissie dus zeer in twijfel. Het lijkt me raadzaam dat de KNDB onderzoekt in hoeverre de commissie beinvloed is door persoonlijke voorkeuren, danwel door invloed van buiten de commissie.
Artikel 11.6 geeft kristalhelder de te volgen procedure aan, die mijn tegenstander heeft overtreden. Pas na het volgen van deze procedure kan de uitslag van de partij vastgesteld worden. Het tijdens de procedure van 11.6 de klok stilzetten is een overbodige overtreding van de spelregels hetgeen door de arbiter terecht is bestraft met een nederlaag.  
 13-10-2021  Jan Pieter Drost:
Ik verwacht eerder dat artikel 11.6 geschrapt wordt. De KNDB streeft er al jaren naar om het swr in overeenstemming te brengen met de FMJD-regels, en daar staat alleen maar:
  6.1. A game is considered a draw when the same position occurs for the third time, with the same player having to move.  5.4. In order to establish a regulatory draw in an end game, the referee has to be called. The referee may also decide about a regulatory draw on his own initiative without any claim of the player. When he remarks that there is a regulatory draw situation it is his duty to end the game. 
  En ja, het moge frustrerend zijn dat een praktisch gewonnen positie in remise eindigt, maar dat heb je toch echt aan jezelf te wijten wannneer je drie keer dezelfde stand op het bord laat ontstaan.
 13-10-2021  Piet Bouma:
Ik heb begrepen dat CTD Arnhem niet in beroep gaat tegen de beslissing Joost.
Maar jij bent - net als de betrokken arbiter (die in mijn ogen geheel onterecht de schuld krijgt) - ook direct belanghebbende.
Ga je in beroep?
Daarnaast vraag ik me af. Als arbiter voorgesteld had, de klok van Simon weer in te drukken en jullie daarna gezamenlijk de notaties op de claim zouden bekijken, was je daarmee akkoord gegaan?
Of had je dan de partij opgeëist op grond van artikel 10.4
De stand was natuurlijk ontzettend voordelig voor wit, maar spelregel is (nu) toch dat drie keer dezelfde stand remise is. Dat had je moeten ontwijken....
 14-10-2021 CMF Joost Hooijberg:
@Jan Pieter “De KNDB streeft er al jaren naar om het swr in overeenstemming te brengen met de FMJD-regels, en daar staat alleen maar:
  6.1. A game is considered a draw when the same position occurs for the third time, with the same player having to move.  5.4. In order to establish a regulatory draw in an end game, the referee has to be called. The referee may also decide about a regulatory draw on his own initiative without any claim of the player. When he remarks that there is a regulatory draw situation it is his duty to end the game.” 

Hieruit blijkt dat de arbiter de partij moet beëindigen (to end the game) en dat deze niet automatisch is afgelopen zodra 6.1 van toepassing is. Totdat de arbiter de uitslag heeft vastgesteld moet de klok blijven lopen. 

@ Piet Uiteraard kan ik zelf ook in beroep gaan. Maar ik heb er buitengewoon weinig vertrouwen in dat dat op een faire manier zal worden behandeld. Blijkens de discussie op toernooibase is er onduidelijkheid over de regels. Bij onduidelijkheid over de regels moet de beslissing van een arbiter alleen gewijzigd worden als deze overduidelijk een fout gemaakt heeft. Dat is niet het geval. De beslissing van de arbiter is op basis van het reglement heel goed te verdedigen en zou dus niet overruled moeten worden. Nogmaals: er is selectief gewinkeld in de reglementen om tot de gewenste uitkomst te komen.
Ik zou, als ik als arbiter zo te kakken zou zijn gezet, wel twee keer nadenken om mijn vrije tijd hieraan te besteden. Dat is nog het ergste: een goede, integere arbiter op deze manier in een kwaad daglicht te stellen.
Als de arbiter tijdens de wedstrijd een ander besluit had genomen, verdedigbaar op grond van het reglement, dan was ik daarmee akkoord gegaan.

 14-10-2021  Edwin Twiest:
Waarom staat 99,8% van deze comments niet in de toernooizaal of zo?  dit heeft weinig wedstrijdtechnisch gehalte (behalve dat het 3x dezelfde stand was)
 14-10-2021  Kees Pippel:
Het voordeel van een protest is dat er een nieuwe argumentatie komt. Ik denk niet dat er een andere beslissing komt en ook niet dat hier sprake is van kwade trouw: naar de conclusie toewerken.

In een ververleden had de minus speler maar één kans om de remise te claimen, "compleet gestoord" zoals Wieger dit noemt. Dit is gerepareerd door het principe van 9(e): "eens remise blijft remise". Dit principe zal de protestcommissie zeker blijven volgen is mijn inschatting.
 
Het probleem is, zoals Jan Pieter terecht opmerkt, het moet nog wel vastgesteld worden. Ook vastgesteld kan worden dat de procedure van 11.6 niet werkt, met name niet omdat de rol van de arbiter onbesproken blijft.

Onderzoek door de spelers blijft vreemd: de minus-speler heeft het al onderzocht, anders zou hij niet claimen. En waarom zou een plus-speler mee moeten werken aan een remise? Met het risico lopen op vergissingen. En concentratieverlies. Dammen is al moeilijk genoeg.

Hier hoort overduidelijk de bal bij de claimer en de arbiter te liggen.

Tenslotte vind ik dat het verloren verklaren van een partij een extreme maatregel is die slechts in extreme situaties zou moeten worden toegepast. De arbiter heeft wat dit betreft een wat ruimere gereedschapkist nodig : 18.3 (j).  
 15-10-2021  Douwe Edelenbos:
@Edwin: @Douwe. Het lijkt me hier wel de juiste plek. Immers het zijn opmerkingen over de uitslag van deze partij en de beslissingen die arbiter en protestcommissie hierover genomen hebben. (Reactie Piet op dezelfde vraag laugh )