Sorteer commentaar op invoerdatum, nieuwste eerst
Analyse(fragmenten) van Jan van Dijk
 27-11-2021  Guido v.d. Berg:
PDN     Diagram 1
33. 33-28 13-18 34. 22x02 26-31 35. 37x17 11x44 36. 50x39 23-29 37. 34x23 19x48 38. 02x30 25x34 39. 39x30 48x25 33-28 ging ook niet.
 27-11-2021  Eddie van de Acker:
Het gaat fout bij 32. 28-22? [34-30 was aangewezen].
 27-11-2021  Guido v.d. Berg:
PDN     Diagram 2
32. 34-30 25x34 33. 39x30 20-25 34. 27-22 25x34 35. 33-29 24x33 36. 38x40 08-12 37. 42-38 09-14 38. 43-39 14-20 39. 39-34 20-24 40. 38-33 32.34-30 is nogal een zet. Ik kom hier op uit. Wit lijkt dat te kunnen keepen.
 27-11-2021 GMI Martin Dolfing:
Echt fijn is het daar al niet.
 27-11-2021 MF Ben Provoost:
PDN     Diagram 3
Mijn eerste indruk is dat het met 26.39-33 (waarschijnlijk gespeeld om ruilen met 26-31, 17-21 enz. uit de stand te halen) wat statisch wordt voor wit. Met het oog daarop is 24.44-40 (de oorzaak van de ruilmogelijkheid 26-31) misschien een onnauwkeurigheid. Een idee is de volgende opstelling:
24. 41-36 01-06 25. 30-25 12-17 26. 27-22(!) 17-21 27. 38-33(!) Wit dreigt nu met 37-31 enzovoorts, waardoor zwart niet beter heeft dan ruilen met 11-17. Wit heeft dan zijn achterblijver op 36 ontwikkeld.
Het idee is bekend van een treffen tussen Chizhov en Prosman.
Overigens een opvallende overwinning. De witspeler staat bekend als een kenner van het klassieke spel!
 27-11-2021 GMI Martin Dolfing:
PDN     Diagram 4
16. 32-28
Ik zou vrij snel zo gespeeld hebben.46 naar 32. 45 naar 3 49 naar 40 kan nooit slecht zijn voor wit.
PDN     Diagram 5
4. 39-33
En ik den hier aan deze zet. 18-23 is toch niks.
Leerzaam Ben.
 28-11-2021  Ad de Hoon:
PDN     Diagram 6
32. 27-22 11-17 33. 22x11 06x17 34. 50-44 09-14 35. 36-31 08-12 36. 31-27 12-18 37. 34-30 25x34 38. 39x30 20-25 39. 44-39 25x34 40. 39x30 32. 27-22 is een beter plan  
 28-11-2021 GMI Martin Dolfing:
PDN     Diagram 7
21. 32-28
PDN     Diagram 8
21. 32-28
Hier ook liever 32-28. Waarom zou je 34-30 doen? Wit is niet gebaat bij klassiek spel.
Maar liever eerder dus 32-28. Ik snap wel dat je met wit tegen ruilen oploopt maar het is niet anders.
PDN     Diagram 9
16. 32-28 09-13 17. 46-41 07-12 18. 37-32 06-11 19. 41-37 11-17 20. 45-40
Zoiets als dit dus.
PDN     Diagram 10
20. 32-28
Misschien is dit wel het beste moment voor 32-28.
PDN     Diagram 11
4. 39-33 17-22 5. 28x17 11x22
Na deze zet van wit zal zwart wel zo spelen. Ik vind dat toch aantrekkelijker voor wit. 
Haha, ik lees dat ik mij zelf regelmatig tegenspreek. Ik moet eerst de partij goed bestuderen alvorens commentaar te geven.
20.32-28 is het echter wel. Wit kan dan zonder nadenken de zetten 37-32 41-37 49-44 en 44-40 spelen en daarna eens verder kijken! Ik denk overigens niet dat wit beter zou staan, het lijkt mij gelijkwaardig.
Vanaf 11.34-29 dat is wel volstrekt logisch vind, is het voor wit eigenlijk ook niet aantrekkelijk meer. Want hij moet waarschijnlijk daarna wel 31-26 spelen en dan is het leuke voor wit er ook wel vanaf. Ik kijk nog even.
PDN     Diagram 12
13. 45-40 12-18 14. 40-34 21-26 15. 31-27 05-10 16. 36-31
Wellicht kan wit ook zoiets proberen, Ik weet niet of ik voor zwart de beste zetten heb gespeeld. het plan is om tegen schijf 10 te spelen.46 naar 36 en dan een keer naar voren. Ik denk dat het kan voor wit.
Je moet in zo,n geval altijd kijken hoe zwart op de korte vleugel staat.
 29-11-2021 MI Frits Luteijn:
Op het moment, dat wit 45.28-22 speelt, heeft hij de beschikking over de sterke zet 45.34-30. Niet opgemerkt is, dat zwart na de variant van Guido bovenin zeer bedenkelijk staat. Hij kan geen 12-18 spelen en ook 11-17x7 (37-31x41) 23x32 34-29 is zeer bedenkelijk voor hem. Meerdere mensen stellen in de opening zetten voor, die elke dynamiek ontberen. Als je zulke zetten speelt, dan zul je nooit wat bereiken tegen spelers als Aligna. Overigens is het middenspel bijzonder onderhoudend. Merk op dat de zet 27-22 op meerdere ogenblikken overwogen kan worden met min of meer desastreuse resultaten.
 29-11-2021 GMI Martin Dolfing:
Ik weet niet of je een verwijt noemt Frits. IK heb enkel geprobeerd wat spelrichtingen aan te geven. Zoals ik het gespeeld zou hebben met wit.
 29-11-2021 MI Frits Luteijn:
Na de partij had ik een discussie met Hein over de vraag of wit voldoende compensatie heeft aan de twee zwakke stukken op 25 en 35. Mijn stelling was: Natuurlijk is het remise !! Er zijn twee duidelijke momenten. Wit laat zijn tegenstander toe op veld 27. Dat is niet handig. Beter kun je hem zijn zin geven met 40.42-37 21-27 31.32x21 26x17. De compensatie blijft dan op het bord. Zwart speelt dank zij de stukken op 25 en 35 met een stuk minder. Dus het is op de rest van het bord niet hopeloos. Later speelt wit 42.34-29 en laat de beide zwarte stukken op 25 en 35 weer tot leven komen. Merk op dat een variant als 42.39-33 26-31!? (42...6-11!? 43.47-41?!) 43.33-29 8-13 44.38-32 27x38 45.42x33 6-11 46.28-22 14-19 47.33-28 19-24 48.29x20 25x14 49.28-23 31-37 50.23-18 37-41 51.18x20 41-46 52.20-15 niet zomaar gewonnen is voor zwart.
 29-11-2021  Guido v.d. Berg:
PDN     Diagram 13
32. 34-30 25x34 33. 39x30 20-25 34. 27-22 25x34 35. 33-29 24x33 36. 38x40 08-12 37. 42-38 09-14 38. 43-39 14-20 39. 39-34 20-24 40. 38-33 11-17 41. 22x11 06x17 42. 37-31 26x37 43. 32x41 23x32 44. 34-29 17-22 45. 29x20 22-28 46. 33x22 32-38 @Frits, mijn computer gaat aan het eind van diagram 2 verder met 11-17x17 en maakt het op deze manier remise.
 29-11-2021 MI Frits Luteijn:
Zelf heb ik jarenlang gedacht, dat Virny zomaar een Russische speler is. Nu hij voor ons speelt, kijk ik intensiever naar zijn partijen. Ik heb er bewondering voor gekregen. Zelden speelt hij zomaar iets. De zetten 11.34-29 gevolgd door 31-26 zou ik zelf niet zo snel spelen. Maar het bereikt wel maximale dynamiek in de stand. Dat blijft zo tot hij 21.34-30 speelt. Beide spelers besluiten daarmee en de volgende zet van zwart tot tempoklassiek met weer een totaal andere vorm van dynamiek. De zet 26.39-33!? is een winstpoging. Het geeft wit een nogal statisch centrum, maar het tempoklassiek biedt compensatie (goede tempo). Zwart reageert met een poging om tot twee vleugel controle te komen. Als je de stand wat beter bekijkt, vind je allerlei bizarre verwikkelingen. Ik kan jullie aanraden de stand eens goed te bekijken.
 29-11-2021 GMI Martin Dolfing:
Ik vind 11.34-29 en daarna 31-26 volstrekt logisch.
PDN     Diagram 14
13. 31-27 12-18 14. 36-31 07-12 15. 46-41 05-10 16. 41-36 21-26 17. 45-40
Ik denk dat het zo nog wel interessant had kunnen worden. Het klassiek in de partij vind ik minder boeiend omdat dat altijd remise is.
 29-11-2021 MF Ben Provoost:
PDN     Diagram 15
Als ik Frits goed begrijp, vindt hij 32. 34-30 25x34 33. 39x30 een sterke zet en staat zwart na 20-25 34. 27-22 25x34 35. 33-29 24x33 36. 38x40 bedenkelijk.
Volgens mij moet dat met een korreltje zout worden genomen, aangezien zwart met 08-12 37. 42-38 11-17 38. 22x11 06x17 39. 36-31 12-18 40. 31-27 23-29 de boel kan forceren. 41. 28-22 Gedwongen. 17x28 42. 32x03 21x41
Volgens de computer is dit eindspel (natuurlijk) volstrekt gelijkwaardig. Maar als mens heb je waarschijnlijk liever zwart (immers: een (theoretische) kans op een tweede dam.)
Moraal van het verhaal: 32.34-30x30 is een prima remisezet, maar geen zet om de partij te winnen. Daarom had het hiervoor anders gemoeten.
@Martin: Jouw opmerking over 21.34-30 (Waarom deze zet? "Wit is niet gebaat bij klassiek spel") begrijp ik niet. 
Hoezo is wit daar niet bij gebaat? Wit staat immers drie tempi achter op een moment dat de partij zich hoogst waarschijnlijk richting een gesloten klassiek middenspel met een symmetrisch karakter ontwikkelt. Ik zou in zo'n soort partij niet graag zwart zijn en zeker niet als Virny mijn tegenstander is.
Voorlopig krijgt 21.34-30 van mij een uitroepteken. Zwart moet maar zien hoe hij de stand open houdt.  


 
PDN     Diagram 16
Na 32. 34-30 25x34 33. 39x30 20-25 34. 27-22 25x34 35. 33-29 24x33 36. 38x40 08-12 37. 42-38 11-17 38. 22x11 06x17 39. 36-31 kan zwart ook 13-18!? overwegen, met op 40. 31-27?? (Correct is 40.35-30 18-22 41.30-24 =.) 19-24!! 41. 28x30 17-22! z+.
PDN     Diagram 17
Wellicht is nog van (meer of minder) belang dat wit na 32. 34-30 25x34 33. 39x30 20-25 34. 27-22 25x34 35. 33-29 24x33 36. 38x40 08-12 n??t moet denken op slag remise te maken met 37. 22-18?? 13x33 38. 37-31 26x39 39. 40-34 39x30 40. 35x04, want zwart vangt de dam (uiteraard) met 12-18! 41. 04x39 11-17! 42. 39x11 06x17 (terugslaan wint ook, zij het niet eenvoudig) en wint de partij.
 29-11-2021 GMI Martin Dolfing:
Ja of deze remise is het logische resultaat van deze partij. Ik denk eigenlijk niet dat wit ergens kansen had.
Ik zou geen 21.34-30 gedaan hebben omdat ik de opties open wil houden, Ben. Maar je hebt gelijk er is niets mis met 21.34-30 wellicht is wit wel gebaat bij klassiek spel.
PDN     Diagram 18
20. 32-28 07-12 21. 37-32
Ik denk gewoon een beetje simpel. Ik zou het met wit liever zo hebben staan omdat ik 41 niet als achtergebleven schijf wil. Een mooie schone witte stand zonder achtergebleven schijven.
 30-11-2021  Ad de Hoon:
Jullie gaan voorbij aan 32. 27-22. Zie diagram6. Ik ben benieuwd ben en Martin wat jullie van deze zet vinden.
 30-11-2021  Guido v.d. Berg:
Ad, in diagram 2 doelde ik met "34-30 is nogal een zet" op 27-22. Dat is daar natuurlijk de normale zet. 
 30-11-2021 MF Ben Provoost:
PDN     Diagram 19
@Ad: Jij stelt 32. 27-22 11-17 33. 22x11 06x17 34. 50-44 en nu 34...9-14 voor.
Beter voor zwart lijkt op dat moment 13-18! 35. 36-31 18-22! 36. 33-29 22x33 37. 29x18 08-13 38. 39x28 (Het maakt niet uit hoe je slaat) 13x33 39. 38x29 24x33 40. 43-39 09-13! 41. 39x28 13-18! en zwart gaat met het offer 19-23! en 17-22! werken. Weliswaar verre van onvoldoende voor winst, maar toch beslist gemakkelijker voor zwart.
NB 34.50-44 vervangen door 36-31 (om op 13-18 31-27 te kunnen doen) is niet beter vanwege 34...21-27!! z+.
 30-11-2021  Ad de Hoon:
PDN     Diagram 20
32. 27-22 11-17 33. 22x11 06x17 34. 50-44 13-18 35. 36-31 18-22 36. 33-29 22x33 37. 29x18 08-13 38. 39x28 13x33 39. 38x29 24x33 40. 32-27 21x41 41. 43-39 26x48 42. 39x28 48x30 43. 35x04. Volgens Kingsrow is dit eindspel houdbaar
 30-11-2021 MF Ben Provoost:
Oké, Ad, maar al deze varianten onderstrepen dat wit in de stand na 31...15-20 weinig tot niks te zoeken heeft. 
Virny moet het dus eerder anders spelen om kansen te scheppen. 
 30-11-2021  Kees Pippel:
PDN     Diagram 21
Een aardige variant waar Frits misschien op doelde:

32. (28-22) 50-44 11-17 33. 36-31 09-14 34. 27-22

(Aangewezen is: 24-30! 35x15 21-27 32x03 23x41 03x20 26x48 20x03 41-47== )

21-27+- 35. 32x03 23x41 36. 42-37 41x32 37. 38x27 26x37 38.


(Niet direct: 03-26 24-30 35x15  16-21 26x20 25x14==)

35-30! 24x35 39. 03-26 37-41 40. 22-18 13x31 41. 26x46+-
PDN     Diagram 22
Zwart kan ook verder met:

32. 50-44 09-14 33. 34-30 25x34 34. 39x30 13-18 35. 30-25 11-17 36.

(43-39 17-22 28x17 21x12 44-40 08-13 33-28 24-29 39-33 26-31 33x15 31x33 38x29 23x45-+)

44-39! 17-22 37. 28x17 21x12 38. 33-28 (Of: 24-29 met prettiger spel voor zwart. ) 18-22 39. 27x07 08-12 40. 07x29 24x44 41. 43-39 44x22 42. 32-28 22x33 43. 38x29==
 30-11-2021  Ad de Hoon:
Ben ik ben met je conclusie is.  Het blijven remisevarianten. Virny had in ieder geval niet een schijf moeten offeren
 30-11-2021  Kees Pippel:
@Diagram 12, "Beter kun je hem zijn zin geven met 40.42-37 21-27 31.32x21 26x17". Maar zwart gaat natuurlijk niet terug en speelt 6-11 om vervolgens veld 27 te veroveren. Of 11-17, 8-13, 13-18. Remise lijkt mij heel ver weg. De stukken 25 en 35 zullen in het eindspel tot leven komen.
 30-11-2021 GMI Martin Dolfing:
Ja Ad, 27-22 lijkt mij een goede remisezet.
 30-11-2021 MF Ben Provoost:
De door zwart op de 26e zet voltooide constructie komt overigens meerdere keren voor in partijen van Chizhov. Zo speelde hij zelf met deze opstelling tegen 
Valneris en Boomstra (Chizhov mist winst). 
Prosman nam in 2005 zélf deze constructie in tegen Chizhov (en had kunnen verliezen). 
In Turbo Dambase kwam ik de (zwart)partij van Virny tegen waarin Mart Arm (Confederation Cup 2004, partij staat niet in Toernooibase) naar het sjabloon toespeelt. Virny kreeg in die partij groot voordeel.
 01-12-2021  Ad de Hoon:
Welke sjabloon bedoel je dan Ben? Bedoel Chizhov Boomstra wk 2011  
 01-12-2021 MF Ben Provoost:


Bovenstaand sjabloon, Ad. Na 26...17-21
stonden de schijven van Damien Come
Aligna als in bovenstaand diagram.
 01-12-2021  Ad de Hoon:
Bedankt Ben Je bedoelt Chizhov Boomstra wk 2011 29 zet dan